You dont have javascript enabled! Please enable it! Vattenfilter - Så här installerar du ett vattenfilter | dinbyggare.se

Installera vattenfilter – Så gör du

Det finns väl inget godare än ett glas friskt vatten när man är riktigt törstig”. Trots att de flesta idag har tillgång till rinnande vatten, är det långt ifrån alla som kan tappa ett välsmakande vatten ur sina kranar. För att inte riskera att få ett förorenat vatten fyllt av bakterier, tillsätter man klor i dricksvattensystemet.

Installerar vattenfilter

Dessutom innehåller vanligt dricksvatten utfällningar av många metaller, bl a arsenik, kadmium, bly och kvicksilver. Om du installerar ett reningsfilter och en separat dricksvattenkran kan du få ett rent och gott dricksvatten utan klor och metallutfällningar.

Ett vattenfilter består av en behållare av rostfritt stål. Inne i behållaren finns den en vattenfilterinsats som vattnet passerar genom. Reningen sker i tre steg. Först passerar vattnet genom ett kemiskt vattenfilter som tar till sig de flesta av de bakterier som lever i vattnet.

Det andra steget – en slags katalysator – består bl a av aktivt kol. När vattnet passerar genom detta förändras molekylbilden i de flesta föroreningar. Det är här som exempelvis kloret filtreras bort. I tredje steget sker reningen mekaniskt. Genom detta förfaringssätt dödas de uppfångade bakterierna och kan inte skapa en bakteriehärd i vattenfiltret.

När vattnet har passerat genom vattenfiltret tappar du ett friskt vatten ur en separat kran på din diskbänk. Vattnet är fritt från lukt, smakar gott och innehåller tack vare den omsorgsfulla reningen – endast de nyttiga och för kroppen viktiga mineralsalterna..

Efter hand som ett vattenfilter blir igensatt minskar vattengenomströmningen. När vattenfiltret är “fullt” kommer det inte något vatten ur kranen och då är det dags att byta vattenfilter. Filterinsatsens bytesintervall är beroende av hur mycket dricksvatten som används och hur förorenat vattnet är.

Det är enkelt att installera en “hälsokran” i köket. Montera behållaren under diskbänken och anslut den därefter till kallvattenledningen med hjälp av en T-rörskoppling. Den extra dricksvattenkranen skruvas fast i ett hål i diskbänken och kopplas till filtret med en armerad tryckslang.

Många människor med allergiska eller reumatiska besvär anser att deras symptom lindras med ett renat dricksvatten. Har du eller någon i din familj sådana problem kan investeringen av ett vattenfilter alltså betyda mycket för hälsa och välbefinnande.

När det gäller att installera större vattenfilter, som järn- och kalk- eller avhärdarefilter bredvid hydroforen, så skall de installeras av en auktoriserad VVS- installatör för att garantin ska gälla.

Det här behöver du när du ska installera ett vattenfilter:

Verktyg:
1. Skruvmejsel 2. Penna 3. Röravskärare el bågfil 4. Kniv 5. Två nycklar 6. Ståldorn el körnare 7. Hammare 8. Borrmaskin 9. Borr i olika dimensioner 10. Tumstock.

Material:
Vattenfilter, Kallvattenkran, Armerad tryckslang, Kopplingar, Tätningar, T-koppling med föravstängnings-kran, Stödhylsor, Teflontejp, Skruv, Plugg.

Beskrivning av ett vattenfilterDet första vattnet som kommer ur ett nymonterat reningsfilter ser grumligt ut. Detta beror på att vattnet innehåller syrgas. Öppna kranen och låt vattnet stå och rinna en liten stund, så försvinner grumligheten.

 

 

 

 

 

 

 

Värt att veta

Det är lätt att byta filterinsats på den enklare typen av reningsfilter. Stäng av föravstängningskranen och lossa på luftningsnippeln. Dela filterhållaren och skruva loss filtret. Gör därefter rent filterhållaren noga och montera fast den nya filterinsatsen.

Var mycket noga med att spänna behållaren så att den inte börjar läcka. Du måste använda en T-rörskoppling med föravstängningskran, även när du monterar ett reningsfilter.

Det är viktigt att du snabbt kan stänga av vattenflödet till varje vattenkrävande apparat i ditt kök om det skulle bli översvämning.

Montera kopplingen

Stänger av vattnet innan installation
1.Stäng av vattnet innan du börjar installationen. Vrid om huvudkranen eller skruva åt under vasken.

Mät ut vart du ska placera ditt vattenfilter
2.Mät noga ut var på röret T-kopplingen ska sitta till ditt vattenfilter.. Markera kapställena med en penna.

Dela röret i markeringen
3.Dela röret i markeringen. Det är lättast om du använder en röravskärare, som på bilden.

Kapa röret
4.Kapa röret vid andra markeringen. Grada ur, rensa och jämna till ändarna. Kontrollera att måtten stämmer.

Trä på anslutningsstyckena på t-kopplingen
5.Trä på anslutningsstyckena – en på varje rörände. Montera en T-rörskoppling som passar till rördimensionen.

nvänd två nycklar när du skruvar fast kopplingen
6.Använd två nycklar när du skruvar fast kopplingen. Håll fast kopplingen med den ena nyckeln.

Koppla på vattnet igen och öppna kranen
7.Koppla på vattnet igen och öppna kranen. Kontrollera att det är helt tätt vid den nya anslutningen.

Montera vattenkranen

Bestäm var på diskbänken den speciella dricksvattenkranen ska sitta
8.Bestäm var på diskbänken den speciella dricks-vattenkranen ska sitta. Se efter att det är fritt under diskbänken.

Markera för borrhålet med ett ståldorn
9.Markera för borrhålet med ett ståldorn eller en körnare, och hammare. Metoden kallas också körning.

Förborra hålet för kranen
10.Använd en borrmaskin och borra först upp ett hål med ett borr med liten dimension, ca 3-4 mm.

Borra hål för anslutningsröret till kranen
11.Byt till ett grövre borr och borra försiktigt ett hål där du precis får ner kranens anslutningsrör.

Montera fast kranen
12.Montera fast kranen. Glöm inte packningarna. Anslut därefter kranslangen till T-rörskopplingen och dra åt.

Anslut vattenfiltret

Mät ut vart ditt vattenfilter ska sitta
13.Mät ut var på skåpets insida vattenfiltret ska hängas. Borra därefter hålen för upphängningen.

Skruva fast upphängningen
14.Plugga hålen och skruva därefter fast upphängningen så att den sitter stadigt.

Häng vattenfiltret på plats
15.Häng vattenfiltret på plats. Kontrollera att upphängningen har gjorts på rätt sätt.

Sätt in en stödhylsa i anslutningsröret
16.Sätt in en stödhylsa i anslutningsröret och tejpa fast den med flera varv teflontejp.

Anslut slangarna från kran och T-koppling till vattenfiltret
17.Anslut slangarna från kran och T-koppling till vattenfiltret. Använd två nycklar när du drar åt.

Öppna vattenfilter när det sitter på plats
18.Nu är vattenfiltret på plats. Öppna filterventilen innan du inviger dricksvattnet. Kontrollera tätheten efter ett tag.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se