Installera en kakelugn med skorsten

kakelugn.jpg

En kakelugn bevarar värmen effektivt.

I den här artikeln om hur man installerar en kakelugn får du utförlig information och steg för steg instruktionerna med förklarande fotografier om hur man bygger och sätter in en kakelugn med skorsten.

Kakelugnens popularitet har varierat från tid till annan. Ändå har denna uppvärmningsanordning uppskattats under nästan ett årtusende. Vid rivningsraseriet efter andra världskriget när hela kvarter med hus från 1700 och 1800 talen jämnades med marken trodde man att kakelugnsperioden var slut. Men det var den inte. Många klenoder revs med varsamhet och märktes för att kunna muras upp på nytt. Detta sker nu i många fall och dessutom har en viss nytillverkning kommit igång.

Det ligger mycket av sanning i det gamla välkända påståendet att ingenting är nytt under solen. Inte ens en så dagsaktuell företeelse som en energisparkommitté är något undantag. Redan den 27 januari 1767 tillsatte rikets råd en sådan kommitté med det entydiga uppdraget att konstruera bränslesnåla eldstäder.

Kommittén eller utredningen bestod bara av två personer: arkitekten Carl Johan Cronstedt och generalmajoren Fabian Wrede. Som utredningsmän arbetade herrarna föredömligt snabbt. Redan framåt höstkanten lade de fram förslag om nya och effektivare kakelugnstyper.

I en historisk beskrivning sägs att ”alla förslagen byggde på samma princip, ett system av kanaler genom vilka röken tvingades passera innan den gick ut i skorstenen. Därigenom fick man ner bränsleförbrukningen åtskilligt, samtidigt som kakelugnens ackumulerande och värme spridande förmåga kunde utnyttjas maximalt.”

Ett av förslagen som framlades av kommittén gjorde mycket stor succé i både Sverige och Danmark. Skjutspjället var för övrigt en nyhet i detta förslag som utvecklades till den eldstad som än i dag faktiskt kallas för ”den svenska kakelugnen”. Det är också denna typ av kakelugn som är grund för de moderna, mer eller mindre monteringsfärdiga, kakelugnarna.

Det nyvaknade intresset för kakelugnar kan i hög grad knytas till de välgjorda kakelugnarnas stora dekorativa värde, för att inte säga gammaldags charm. Men det största värdet hos kakelugnarna är ändå deras energisparande funktion.

Men det finns anledning att vara observant när man väljer fabrikat och typ på kakelugnen. För även om nytillverkade kakelugnar i vissa avseenden är förenklingar av de riktigt gammaldags typerna, är det stor skillnad mellan kakelkaminer och kakelugnar.

Någon har beskrivit kakelkaminerna som förklädda braskaminer och det ligger faktiskt mycket i detta påstående. En brasa i kakelkaminen ger nämligen snabb och hetsig värme under en kort tid, medan kakelugnen ger jämn värme under en lång tid. En del kakelugnar kan till och med ge värme ända upp till 20-30 timmar.

Det är givetvis de långa rökgasvägarna och det tunga materialet som ger kakelugnarna denna stora fördel. Men den stora massan kan också vara en nackdel. En kakelugn kan nämligen inte monteras på vanligt träbjälklag, utan den måste vila på ett stabilt gjutet betongfundament.

Princip för en kakelugns funktion

Beskrivning på hur en kakelugn fungerarI Norden är kakelugnen känd sedan över 700 år tillbaka, men den typ av kakelugn som man närmast tänker på i våra dagar konstruerades vid mitten av 1700 talet. Ändå bygger den på samma princip som sina föregångare, nämligen ett system av kanaler genom vilka röken tvingas passera innan den går ut i skorstenen.

Denna princip har bevarats även i de kakelugnar som nytillverkas och den beskrivs i sprängskissen till vänster. De blå pilarna visar var frisk luft tas in till förbränning, insats och fläkt. Den uppvärmda röken vandrar sedan genom det ca 10 meter långa kanalsystemet, varvid den ger ifrån sig värme till det eldfasta gods, som ackumulerar värmen.

De röda pilarna visar att kakelugnen sedan ”läcker” värme över praktiskt taget hela den murade ytan. Under förutsättning att man eldar med förstånd kan man räkna med att kakelugnen ”håller värmen” i omkring 25 timmar.

.

Värt att veta innan du sätter in en kakelugn

Innan du går igång med själva kakelugnsmonteringen bör du kontakta kommunens skorstensfejarmästare för att få en säkerhetskontroll. För bland annat bärande underlag, tilluftskanaler, eldstadsplan och rökkanaler finns nämligen särskilda bestämmelser som måste följas. Utan kontroll riskerar du att få göra om hela arbetet. Kontrollera också om du behöver byggnadslov för ett eventuellt skorstensbygge. 1:1 Tilluftskanalen till kakelugnen kan göras på flera olika sätt. Man kan till exempel ta in utomhusluft från en anslutning bakåt, eller använda luften i torpargrunden via en kanal genom fundamentet.

Varning

Observera att en kakelugn alltid måste kunna ”andas”. Detta betyder att den aldrig får målas med en färg som ger ett tätt skikt. Du kan få råd om vilka färger som är lämpliga i färgaffärer. Du bör sätta fast en golvplåt framför kakelugnen på grund av värmeutvecklingen och gnistbildningen.

Det här behöver du när du ska sätta in en kakelugn:

Verktyg och redskap:
Borrmaskin (1) Sticksåg, helst elektrisk (2) Fogsvans (3) Vattenpass, helst långt (4) Murslevar, stor och liten (5) Gummiklubba (6) Hammare (7) Murarhammare (8) Renspinne (9) Hinkar för bruk, klister och vatten (10) Grov pensel med långt skaft (11) Grov borste (12) Tumstock (13) Vinkelslip, ev (14) Penna (15) Svampar (16) Bockar och plank

Gör hål i golvet


Kakelugnens fundament

En riktig kakelugn av den typ som vi monterar här, bevarar värmen tack vare sin stora massa. Kakelugnen i vårt exempel väger med sin skorsten närmare två ton. Därför måste den naturligtvis stå på ”fast mark”. Om du i torpargrunden har en grusbädd som golv måste du därför gjuta en bottenplatta av armerad betong. Annars blir kakelugnen för tung för underlaget. Bottenplattan bör vara minst 1000×800 mm och 200 mm tjock. Om du däremot, som i vårt fall, har ett gjutet betonggolv i källaren, utgör detta ett tillräckligt underlag för att man ska kunna mura ett fundament direkt på underlaget. Fundamentet är alltså mycket viktigt.

Fundamentet


Värt att veta

Kakelugnen kan naturligtvis inte ställas direkt mot en brännbar vägg. Det finns flera sätt att montera kakelugnen mot väggen. Man kan åstadkomma ett 100 mm luftat utrymme genom att montera distansklossar i form av lättbetongstavar på respektive sida av kakelugnen. De måste vara löstagbara för att man ska kunna inspektera utrymmet bakom kakelugnen. Foten ska ha ett 70 mm fritt, luftat utrymme bakåt mot en flamskyddande skiva på väggen. Ett annat alternativ är att göra väggen brandsäker genom att fästa en 8 mm mineritskiva eller liknande på väggen. Avståndet till kakelugnen behöver då inte vara mer än 50 mm. Spisfoten sätts dikt mot väggen. I vårt exempel kommer vi att visa metoden med distansklossar i form av lättbetongstavar.

Förbered montering av kakelugnen

Mura spisfoten

Montering av kakelugnens nedre del

Det är mycket viktigt att de små, fyrkantiga rökkanalerna i kakelugnen inte täpps igen av överskottsmassa. Blockera dem därför med fuktiga svampar när fogmassa läggs på skiftet. Men glöm inte att ta bort svamparna innan du monterar nästa skift.

Montering över spiselkransen

Förbered skorstensanslutningen till kakelugnen


Inklädsel

Klä kakelugnen med kakel

Kakelugn heter ju inte för inte just kakelugn. Benämningen definieras också som ”en murad eldstad, utvändigt beklädd med plattor av glaserat lergods och en med luckor försedd mynning. De tidigaste kakelugnarna var för övrigt de så kallade pottkakelugnarna, murade av ett kakel som i princip liknade små lerkärl. Det är också på grund av detta material som kakelugnen i Sydsverige i våra dagar ibland kallas för pottugn.

Även i våra dagar väljer man gärna vackert kakel och råkar man vara konstnärligt begåvad finns det ingenting som hindrar att man själv handmålar materialet. Kaklet är dock speciellt. Det går inte att klä en kakelugn med vanligt ”badrumskakel”. Men trots namn och tradition måste en kakelugn inte nödvändigtvis kläs med kakel. Detta gäller även för de nya modellerna, av vilka vårt monteringsexempel är en. Dessa kakelugnar kan till exempel också putsas och målas. Just vårt exempel är avsett att målas.

När kakelugnen är rest och den del av skorstenen som syns är putsad kan det tyckas vara dags att klara av målningen, men det är alltför tidigt. Murverket innehåller nämligen alltför mycket vatten, varför kakelugnen före färdigmålningen bör eldas försiktigt under ett par veckor. Först efter denna uttorkning är det fritt fram för ytfinish. Allra bäst är att använda en dekorputs, lägga på den med en grov pensel och borsta upp en yta som alltså får så kallad putsstruktur. Vill du ha slätare yta kan endast matt latexfärg komma ifråga.

Skorstensbygget

Viktigt!

 
Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top
Top