Innertaket speglar känslan i badrummet

badrumstak.jpg

Innertaket kanske är något som tas för givet i ett rum. Men hur det ser ut har stor betydelse för den känsla badrummet ger, och inte minst för skyddet mot fukt och ånga för resterande delen av huset. Ett innertak gör stor skillnad till en liten kostnad.

1. Behålla höjden på taket eller sänka den?

Att sänka taket kan ge badrummet en mer ombonad och hemtrevlig känsla. Det är också något som behöver göras om taket ska förses med inbyggda spotlights.

Alla eldragningar dras då ovan det nya taket och spotlightsen fälls in i det nya innertaket. Då punktbelysningen tar lite, men dock en del, plats på höjden behöver taket komma ner en liten bit.

Om spotlightsen är mycket värmealstrande krävs brandsäkra pottor/koner ovan varje spotlight för att skydda fastigheten mot brandfara.

Idag finns det dock punktbelysning i form av LED-lampor och andra varianter, som inte alls alstrar lika mycket värme. Dessa behöver inte heller brandsäkras på samma sätt.

Ibland kan det finnas tillfällen då det till och med är möjligt och önskvärt att höja taket. Det ger mer rymd.

När ett nytt innertak sätts in är det viktigt att kontrollera att det finns en diffusionsspärr bakom konstruktionen. Tänk också på att det inte ska finnas två spärrar bara för att det kanske finns två tak, vilket det ju gör om taket sänks. Denna spärr får inte brytas någonstans genom t ex håltagning. Då förstörs hela tanken bakom spärren.

Tak i badrum

2. Gips

Gipsskivor är kanske den vanligaste formen av innertak i badrummet. Gipset som väljs ska vara avpassat för badrum, så kallat våtrumsskivor.

Sedan täcks skarvarna i taket och taket kan sedan målas i valfri färg. Om färgen inte är en diffusionsspärr i sig är det viktigt att se till att sådan finns bakom skivorna.

3. Plattor

Många innertak består av plattor i form av någon form av träfiberskiva eller fibercementskiva. De sätts enkelt upp på ett existerande innertak för att ge ny färgring åt taket.

I många fall behöver de inte målas, utan sätts upp som de är. Innertak i form av plattor kan komma med synliga skarvar, vilka i sig bildar ett mönster, eller helt utan synliga skarvar. De kan vara med eller utan mönster och struktur.

Välj alltid ett innertak som är avpassade för badrumsmiljöer. Detta brukar anges av tillverkarna. En diffusionsspärr behövs vanligen under dessa tak, men inte alltid.

4. Trä

Ett levande trätak ger en vacker struktur och karaktär åt rummet. Det passar inte minst i de klassiska badrummen. Trä kan dessutom färgas på en mängd olika sätt: lasering, lack och färg.

Tänk på att välja en typ av färg som är tålig och som ger ett bra skydd mot varm och fuktig luft. Liksom gipsskivorna behöver trätak ofta ha en diffusionsspärr.

5. Kakel

En mer ovanlig variant av innertak är det kaklade innertaket. Det kan lätt ge ett lite väl badhusliknande intryck, men i vissa fall kan plattorna ge ett väldigt effektivt intryck.

Tänk på att välja ett lätt kakel som håller sig kvar. Glaserat kakel har ett visst motstånd mot fukt. För att vara på säkra sidan är det dock bra att låta en diffussionsspärr pryda det inre av taket.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top
Top