Checklista med bra tips när du ska köpa ugn

Bra tips för dig som ska köpa ny ugn till köket.

Ny ugn i kök

Skillnaden mellan olika ugnar

• I en varmluftsugn cirkulerar en fläkt den varma luften som värms upp av vanliga värme-element. Det gör att man kan använda hela ugnen, och till exempel baka på flera plåtar ovanför varandra.

• I en ångugn värms maten med het vattenånga som både är varsammare och ger saftigare resultat.

• Vissa ugnar har även inbyggd mikrovågsfunktion vilket för att man kan kombinera mikrovågor med värme eller grill och alltså tillaga snabbt och med en vacker grillyta.

Energimärkning på ugnar

• En spis måste energimärkas utifrån en skala från A (bäst) till G (sämst). Om man undviker ämnen som kadmium, bly eller bromerade flamskyddsmedel påverkar spisen också miljön så lite som möjligt när den en gång ska lämnas på återvinning.

Energimärkningen på ugnen anger en mängd intressanta egenskaper: energiförbrukning, storlek, volym och hur mycket buller som ugnen avger. Vad gäller energiförbrukningen visar märkningen en siffra från A till G. A är hög effektivitet, medan G mycket låg. Storlekarna kan variera i tre olika delar: den lilla ugnen upp till 35 liter, den medelstora ugnen upp till 65 liter och de stora ugnarna som har en volym från 65 liter och uppåt.

• I lägenheter är spisen vanligen ansluten till 230 V. I radhus och villor är 400 V vanligare. Den högre spänningen ger bättre effekt och i vissa fall snabbare uppvärmning. Många modeller finns för både 230 och 400 V. Inbyggnadsugnar är för 230 V.

• Har spisen en stickkontakt kan du själv installera den. Spis med fast elanslutning måste installeras av en behörig elektriker.

• Tänk på hur många knappare eller vred vitvarorna har. Fler knappar är svåra att rengöra, men
en slät manöverpanel kan ge mer svårkontrollerad inställning. Touchkontroller kan vara lättare
att sköta om de har en upphöjd markering och ljudsignal. Gasspisen, med mekanisk steglös inställning ger faktiskt mest möjlighet för exakt inställning.

• En traditionell spis är 60 eller 70 cm men det finns smalare varianter ned till 40 cm bredd. Det finns också modeller där höjden kan regleras något från normalhöjden 90 cm.

• Bygger man in ugnen och placerar den en bit upp på väggen kan en sidohängd ugnslucka vara bekväm och ge ökad säkerhet.

• Vissa ugnar har utdragbar ugnsvagn som öppnas framåt som en byrålåda, så att man kan ställa in maten uppifrån.

• Alla spisar har en spillkant som gör att upp till en liter vätska kan koka över utan att hamna
på golvet.

• Vissa spisar har dubbla ugnar där man till exempel kan hålla maten varm i den ena, och tillaga
i den andra.

Nyinstallerad inbyggnadsugn i kök

En inbyggnadsugn ger bra arbetshöjd i köket.

Varför välja inbyggnadsugn?

I dag är det minst lika förekommande att man sätter in en inbyggnadsugn och häll i stället för den fristående spisen. Det kan ha både för och nackdelar.

+ Kan placeras i ett högskåp för en bättre arbetsställning.
+ Kan placeras oberoende av hällen och fläkten.
– Om ugnen inte placeras under fläkten kan det bli svårt att ventilera bort ångor
– Kan ha mindre volym än fristående spis.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se