Bygg en fönsterbänk

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier om hur man bygger och sätter dit en fönsterbänk.

Eftersom man som regel pryder sina fönster med blommor, kan det med tiden bli en del fuktmärken på fönsterbänkarna. Dessa är svåra och ibland omöjliga att få bort. Det är däremot inte så komplicerat att ersätta en ful eller trasig fönsterbänk med en ny. Om bänken är inbyggd i fönstersmygen måste man dock vara försiktig så att inte fönsterkarmen och det omgivande väggpartiet skadas.

Fönsterbänkar tillverkas i första hand av sten, trä eller laminatskivor. Bänkar av natursten är känsliga för fukt och kan även spricka om du har otur. Är huset utrustat med fönsterbänkar av trä är det inte ovanligt att skivan efter några år har fula märken och sprickor. Aven om laminatbänkar tål ett ganska oaktsamt slitage kan även dessa behöva bytas ut efter några år.

Om fönsterbänkarna är monterade på konsoler är bytet enkelt. Du tar helt enkelt loss den gamla bänken som antingen är skruvad eller limmad och ersätter den med en ny med samma mått. Om du byter från trä eller laminat till natursten är det viktigt att du kontrollerar vilken typ av konsoler bänken ska vila på. Ta samtidigt reda på vilket avstånd konsolerna ska sitta för att bänken ska tåla belastning. Är fönsterraden längre än två meter bör du beställa två eller flera kortare bänkar, avsedda att monteras tillsammans. Då får du skivor med samma ytstruktur och tjocklek. Detta kan annars skifta något från bänk till bänk.

Monteringsfärdiga fönsterbänkar finns i standardmått, vilka kan skilja något från material till material. Vanlig bredd är 1520 cm och tjockleken brukar vara 2-2,5 cm. Om du har extra breda fönstersmygar kan du måttbeställa. Fönsterbänkar i trä kan du göra efter våra anvisningar.

Om du ska byta fönsterbänkar i samband med en mera omfattande renovering behöver du som regel inte vara så försiktig vid demonteringen. Underlaget och de omgivande väggpartierna ska ju ändå ses över. Däremot bör du undvika att skada fönsterkarmen. När du tar loss en trasig eller ful fönsterbänk i en fönstersmyg som helst inte ska få några märken bör du däremot gå mera försiktigt tillväga. Skär först upp fogarna kring bänken med en vass kniv och lossa därefter försiktigt bänken med stämjärn och hammare eller klubba. Arbeta lugnt och metodiskt med stämjärnet runt hela fönsterbänken även underifrån.

Använd exempelvis ett bräckjärn och bänd sedan försiktigt loss den gamla bänken. Det gör inget att bänken går sönder på flera ställen, den ska ju ändå kasseras. Eftersom det är lättare att demontera små bitar i taget utan skador på väggarna kring bänken är det t o m en fördel om du kan få den att spricka ordentligt. Monteringen av fönsterbänkar i sten och laminat skiljer sig inte nämnvärt från hur vi fäster träbänken i bildsviten.

Bänkar av bl.a. vissa stensorter kan bågna när de utsätts för fukt från endast ett håll. Därför är det viktigt att du alltid kontrollerar om det bänkmaterial du ersätter med fordrar grundpapp. Undersök också om materialet kräver annan fästmassa än vanligt sättlim. Tänk på att arbetet inte är avslutat förrän du tätat i skarven mellan fönsterbänk och karm. Eftersom skarven ska vara tät använder du transparent eller färgad silikon i lämplig nyans.

Det här behöver du när du ska byta en fönsterbänk:

Verktyg:
1. Bräckjärn 2. Rak bräda 3. Stållinjal 4. Tumstock 5. Penna 6. Fogsvans med lämplig sågklinga 7. Smygvinkel 8. Vass kniv 9. Putshyvel 10. Geringslåda 11. Slipkloss 12. Skruvtvingar 13. Arbetsbänk eller skruvstycke 14. Hammare 15. Försänkare 16. Vattenpass 17. Murslev 18. Murarhink 19. Fogspruta 20. Lackpensel 21. Stämp, Skyddsklossar.

Material:
Limmad bok till bänken, Finkornigt slippapper, Trälim, Putsbruk, Grundpapp, Silikon, Sättlim, Dyckert, 50 mm Klippspik, Gipsskruv, Maskeringstejp, Plastfolie, Klarlack eller träolja, Träspackel.

Fönsterbänken


Bröstningslist

Inför monteringen

Montera fönsterbänken

Efterarbete

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du startar ditt projekt.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se