Skyddsutrustning

skyddsutrustning.jpg

En olycka händer lättare än man tror och en husägare utsätts mer eller mindre frivilligt för fler och större risker än många yrkesarbetare. För den senare gruppen är många olika slag av skyddsutrustningar obligatoriska. För amatören är de det inte. Men amatören har definitivt minst lika stor glädje och nytta av att vara skyddad när olyckan väl är framme. Ingen som jobbar professionellt på en byggarbetsplats gör det utan att ha en skyddshjälm på huvudet. Däremot är det alltför vanligt att husägare klättrar på både tak och stegar utan något som helst skydd. Vanliga försvar för dessa underlåtenhetssynder är att uppgiften är så liten och enkel, att det går så fort och att ingen utomstående berörs av jobbet.

Men så händer det man sällan räknar med. Kanske telefonen ringer och man lägger ifrån sig hammaren eller borrmaskinen på t ex en takbalk för att gå och svara. När man efter några minuter är tillbaka råkar man flytta stegen en aning och nerdansande från ovan kommer det tunga verktyget…

Skyddsutrustning för ditt eget bästa

Det finns ingen lag som säger att vi måste ha en speciell skyddsutrustning för att få lov att göra arbeten på våra hus. Men eftersom det är var och ens ansvar att ingen kommer till skada är det viktigt att vidta alla tänkbara försiktighetsmått. Inget kan vara heltäckande i det avseendet och det är näst intill ofrånkomligt att man vid något tillfälle under till exempel ett större reparationsarbete får bruk för en eller annan plåster-lapp.

Att en olycksfallsförsäkring ingår i skyddsutrustningen är givetvis lika självklart som att man alltid och snabbt har tillgång till ett fungerande och fräscht första förband. Men man bör också tänka på att ett sådant avtal kan förstärkas inför till exempel ett större arbete med ökade risker. Man ska också ha i åtanke att avtalet även bör omfatta personer som man kanske ber hjälpa till med en renovering eller ombyggnad. Samtidigt måste man vara klar över att inget försäkringsavtal i världen håller olyckor borta, något som däremot en skyddsutrustning kan göra, liksom välskötta verktyg. Det faktum att man skadar sig lättare på en slö kniv än en vass gäller i många sammanhang. Inte minst för hobbyhantverkaren finns en rad olika skyddsdetaljer, ofta som tillbehör till maskiner av skilda slag.

Den mera allmänna skyddsutrustningen, som presenteras här, kan delas in i åtta grupper: huvudskydd, hörselskydd, ögonskydd, ansiktsskydd, andningsskydd, hand och armskydd, fot och benskydd samt fallskydd. Det finns en uppsjö av olika modeller och varianter på marknaden, så det gäller att veta vad man har behov av.

Skyddsutrustning för huvudPå en hjälm med plan front (1) kan du fästa en pannlampa, vilket kan vara en fördel när du arbetar i trånga utrymmen. Det finns också hjälmar utrustade med fästen för nederbördsskydd (2), visirfästen (3) och visirhållare (4). En hjälm med regnränna (5) gör att du inte besväras av dropp och en resårhakrem håller hjälmen på plats. Ett finmaskigt hårnät (6) är faktiskt ett viktigt huvudskydd om man har långt hår och arbetar vid roterande maskiner.

Skyddsutrusning för öronEn hörselkåpa av det här slaget (1) har inte mindre än tre breda, skumplastfyllda tätningsringar och är därför högdämpande. Den kan också förses med vätskefyllda tätningsringar. En annan modell (2) har bygel för bakhuvudet och hjässband som extra stöd, vilket gör att den passar även under en svetsmask eller hjälm. Det finns också kåpor avsedda för hjälmmontage (3) med inbyggd hörtelefon, som t ex kan radioanslutas (4). Tvättbara hörselproppar av expanderande polymer (5) bör ingå i ”husapoteket”.

Huvudskydd

Skyddshjälmar delas in i fyra klasser. Klass A avser att minska risken för skador från fallande föremål. Klass B avser dessutom att minska risken för klämskador. Hjälmklasserna AV och BV har inbyggt skydd mot värmestrålning. En bra skyddshjälm är tillverkad i slagseg polykarbonat. Den är inredd med läder och/eller textil och inredningen är lätt utbytbar. Den bör vara försedd med kardborrknäppning, så att den är lätt att ta på och sitter stadigt.

Det är en klar fördel om hjälmskalet har en regnränna och om det är utformat med slitsar så att man lätt kan koppla på hörselkåpor och visir – om man ska göra jobb som kräver sådana skydd. Kontrollera att den hjälm du skaffar dig är godkänd av Arbetarskyddsstyrelsen. En bekväm skyddshjälm bör inte väga mer än cirka 350 gram.

Hörselskydd

Hörselskydd är en nödvändighet om man arbetar med maskiner som framför allt ger ifrån sig ett högfrekvent och ihållande ljud. På marknaden finns en lång rad olika typer av kåpor, som även vid höga frekvenser tar ner det störande ljudet till 30-40 decibel. Du kan välja kåpor med hjäss eller nackbygel eller med slitsfästen, som gör att de kan monteras på skyddshjälmen.

Det är viktigt att kåpan på ett hörselskydd har breda tätningsringar, så att den, utan att trycka mot öronen, ger god isolering. Tätningsringarna kan vara skumplast eller vätskefyllda. Det är praktiskt om tätningsringarna är utbytbara och det är en klar fördel om kopparna är upphängda så att de är steglöst justerbara i höjdled. Arbetar man mycket med spikpistol eller nitning finns det skäl att välja hörselskydd med extra förstärkning.

Ögon och ansiktsskydd

Denna typ av skyddsutrustning delas också in i nio olika klasser:

1.Skyddsglasögon utan sidoskydd skyddar främst mot bländande eller reflekterat ljus.
2. Skyddsglas med sidoskydd -mot damm, kringflygande partiklar, viss värmestrålning och vid gas-svetsning.
3. Skyddsglasögon med ögonkorgar – som föregående, men skyddar även mot glödande stänk och flygande metall.
4. Tätslutande skyddsglasögon med ventiler – skyddar bland annat mot stänk från frätande ämnen.
5. Tätslutande skyddsglasögon utan ventiler – som föregående, men även mot retande gas eller ånga.
6. Ansiktsskärm av plast mot stänk av glödande eller flytande metall och kemiskt frätande ämnen.
7. Ansiktsskärm av metalltrådsnät – som föregående och vid smältugnsarbete.
8-9. Svetshjälmar i olika utföranden vid bågsvetsning, bågskärning och liknande arbeten.

Skyddsutrustning vid svetsning

Andningsskydd

När det gäller andningsskydd skiljer man mellan partikelfilter, gasfilter och kombinerat filterskydd. Det senare är alltså ett skydd mot såväl gas som partiklar. Effektiviteten förutsätter att den omgivande luften innehåller minst 20% syre. Partikelfilter har beteckningen St vit och skyddar mot grova och fina partiklar, dimma från aerosoler, virus, bakterier och visst radioaktivt stoff.

Gasfilter delas in i tre klasser. A (brun) skyddar mot organiska gaser och ångor från till exempel lösnings-medel, B-E (grågul) mot sura gaser, till exempel klor, svavelväte och visst cyanväte, K (grön) mot vissa koncentrationer av ammoniak. Kombinationsfilter skyddar mot organiska gaser och ångor från lösnings-medel och mot partiklar, till exempel vid sprutmålning. Gasfilter klass I används till halvmask och klass II till helmask.

Hand och armskydd – Fot och benskydd

Eftersom allt fler har dagliga arbeten som är lätta eller mekaniserade och därför frestar allt mindre på våra händer, blir vi mer och mer utsatta för nötning och skador när vi hemmavid måste ägna oss åt arbeten av lite grövre slag. Att vi skyddar händerna vid till exempel mark- och stenarbeten är ganska självklart, men det bör vigöra även när vi handskas med målningsfärger och andra kemikalier. Vid arbeten med sten, betong och tungt virke finns det också anledning att skydda fötter och ben.

AndningsskyddMinimasken (1) som är av etencellplast är obetydligt tyngre än en pappersmask och kan även kombineras med en skyddshuva. Partikel-filtermasken/halvmask (2), är en fiberkonstruktion, som är godkänd för både fasta och vätskeformiga partiklar såsom rök, spray, bakterier, virus och visst radioaktivt stoff. Helmasken (3), som täcker hela ansiktet, är även effektiv mot ångor och stänk. Skyddshuvan (4) kombineras med halv- eller helmask. Det finns också olika typer av filter på marknaden (5).

Skyddsutrustning för händer och fötterBomullshandskar (1) kan ge tillräckligt skydd, men handskas man mycket med t.ex. olja är ett par heldoppade PVC-handskar (2) att föredra. En helfodral narvhandske med läderförstärkt krage (3) ger skydd åt hela handen, inkl knogar och fingertoppar. Den långa svetshandsken i valkat ullmaterial (4), liksom arm- och handledsskyddet i impregnerad smärting (5), isolerar mot värme. Lågskon (6), kängan (7), trätoffeln (8) och stöveln (9) har stålhätta, spiktrampsula och kalkskydd.

SäkerhetsutrustningEn komplett säkerhetsutrustning består av säkerhetssele (1), 15 m säkerhetslina (2), fallbroms (3), kajkrok (4) och förvaringsväska (5) – en förhållandevis dyr utrustning, men en billig livförsäkring. Ett fångbälte (6), tillverkat av 45 mm polyesterband, kan kompletteras med ryggstöd, tillverkat av vadderade förstyvningar. Säkerhetslinan av polyamid kan användas till falldämpare (7), och linlås (8). En wirestropp (9) är bra runt t.ex. en skorsten med skarpa kanter. Det är långtifrån någon brist på skyddsutrustningar av detta slag. Utbudet består av såväl stövlar, som skor och trätofflor, alla med skyddande stålhättor och stålskenor i hålfoten.

Fallskydd

En hobbysnickare som gör fasadarbeten på höga stegar och arbetar på tak lever alltid farligt. I båda fallen rör det sig om jobb som inte är särskilt vanliga, varför de flesta har dålig träning och bristfällig utrustning. Till detta kommer risken med höjden som sådan.

De flesta använder numera lättmetallstegar som är hållbara och väderbeständiga, men kolla ändå alltid alla steg innan du börjar klättra på en stege – i synnerhet om den varit oanvänd en längre tid.

Gå inte heller upp på ett tak utan att använda säkerhetslina och säkerhetsbälte. Byt också alltid till skor eller stövlar med kalkskyddande sula. Samma försiktighet gäller givetvis om du till exempel går ner i en brunn. Gör aldrig det utan säkerhetslina och utan att du hela tiden har kontakt med någon som kan hantera linan om olyckan skulle vara framme.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top
Top