You dont have javascript enabled! Please enable it! Sätt upp en spegelvägg | dinbyggare.se

Sätt upp en spegelvägg

Vill man förändra hemmiljön med enkla och inte alltför kostsamma medel är speglar användbara. De bidrar bl a till att ge rummet en känsla av större rymd och är dessutom, genom sina reflexer, en artificiell ljuskälla. Numera finns det möjlighet att köpa speglar utan ram i ett otal former. Vill du täcka en hel vägg med speglar utan alltför många skarvar måttbeställer du speglarna hos en glasmästare. Upphängningen är enkel, men fordrar att du är noggrann. Ju fler spegelbitar som ska “pusslas” ihop, desto större precision krävs när du mäter och monterar.

Det finns flera sätt att sätta upp en spegelvägg. Det enklaste är att limma fast tunna spegelskivor direkt på väggen. Om du funderar på en sådan uppsättning ska du dock vara helt säker på att du inte vill flytta speglarna efter ett tag. När de väl sitter på plats är de nämligen mycket svåra att ta loss igen. Det är inte ovanligt att både speglar och den bakomvarande väggen skadas vid demontering. Bor du i hyreslägenhet bör du alltså fråga om lov innan du limmar en spegelvägg.

Köper du spegelrutor i mindre format hängs dessa som regel upp med särskilda hållare. I dessa finns urtag i vilka spegelhörnen ska vila. För att alla spegelhörn i en kombination av små speglar ska hamna rätt, är det viktigt att du mäter noga. Du bör också kontrollera markeringarna och även borrhålen med vattenpass. Om du sätter spegelrutor i flera skift kan även en millimeterförskjutning ge stora konsekvenser på slutet.

Om du vill ha en spegelvägg utan alltför många skarvar, kan du måttbeställa speglarna hos en glasmästare. Skivorna är vanligen 4 mm tjocka och bredden överstiger sällan en meter. Det är mycket viktigt att du mäter noga innan du beställer speglarna. Om de ska gå från golv till tak tar
du med det spelrum som måste finnas för den övre glaslisten. Speglarna bör alltså vara ca 15 mm kortare än den totala höjden.

En av fördelarna med dessa stora speglar är att de inte kräver så många fästhål i väggen. De förborrade spegellisterna skruvas som tätast med ett par decimeters mellanrum. Det är dock viktigt att du väljer skruv och ev. plugg som passar i väggmaterialet. Risken är annars att skruvarna så småningom kryper ur väggen och speglarna går i golvet.

De måttbeställda speglarna och listerna kan du som regel själv transportera och sätta upp. Eftersom man vanligtvis inte får speglarna skyddspaketerade, är det viktigt att du har rejäla filtar att svepa in glasen i när du kör hem dem. Om du har elektriska uttag i den vägg som ska spegelkläs, bör du försöka undvika att speglarna hamnar så att du måste skära i glasen. Varje hål, i synnerhet större spegelglas, försvagar skivan. Risken att spegeln spricker ökar alltså väsentligt.

Om du ändå anser att ett uttag ska vara spegelinklätt bör du beställa det uppmätta “borrhålet” i samband med att du beställer glasen. Glasmästaren har speciella verktyg att göra dessa urtag med, så att hålet blir snyggt. Gör du spegelväggen av spegelglas i mindre format kan du sätta plattorna runt eluttagen. Om du måste dela en spegelruta, lägger du rutan på plant underlag och skär med en glasskärare.

Mäter upp för spegelväggen
1.Mät upp och markera fästhålen för den undre spegellisten. Kontrollera med vattenpass att listen sitter rakt.

forborrar-skruvhalen
2.Förborra skruvhålen. Plugga ev. med lämplig plugg för väggmaterialet. Skruva sedan fast den undre listen.

Mät, markera och kontrollera med vattenpass och spegel
3.Den övre listen måste ha ett spelrum uppåt med ca 15 mm. Mät, markera och kontrollera med vattenpass och spegel.

faster-ovre-listen
4.Förborra och fäst den övre listen. Dra inte i skruvarna hårdare än att listen går att skjuta upp för spegeln.

Monteras speglarna i ett hörn, är det viktigt att du överför måtten noga
5.Monteras speglarna i ett hörn, är det viktigt att du överför måtten noga. Gör kontroll med vattenpass eller lod.

satter-speglarna-pa-plats
6.Sätt speglarna på plats genom att föra in dem i listerna. Var försiktig så att inte spegelkanterna naggas.

spegelvagg-med-fastpunkter
7.Om du ska montera spegelväggen av många små speglar, är det viktigt att du mäter mycket noga. Gör blyerts-markeringar för alla fästpunkter innan du borrar.

Stor spegelvägg
8.Det finns många spegelformer att välja mellan. Du bör dock tänka på att ju fler skarvar, desto sämre spegelbild. Men i vissa fall är det ju bara effekten man är ute efter…

Varning!

Undvik att göra hål för t ex eluttag mitt i ett större spegelglas. Glaset försvagas och kan spricka efter en tid. Om du måste göra hål bör du överlåta jobbet till en glasmästare. Han har rätt utrustning och handlag, men kan trots detta inte garantera att spegeln kommer att hålla.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se