Regler för avfallskvarn i kök

De enskilda hushållens möjlighet att installera en avfallskvarn i sitt kök är en kommunal fråga som det finns många åsikter om. Avfallskvarnar ses av en mängd förståsigpåare, och av vissa kommuner, som ett miljövänligt sätt att ta hand om organiskt avfall på.

Avfallskvarn i kkök

Men alla har inte samma åsikt. Många kommuner ser avfallskvarnen som ett otyg som kan sätta igen avloppsrören, och stoppar därför möjligheten med kommunala regler. Så här gäller det att se upp! Vilka regler gäller för din kommun?

Avfallskvarn för matavfall

Med en avfallskvarn omvandlas matrester snabbt och enkelt till en finhackad massa. Slammet som bildas transporteras bort från huset via vanliga avloppsledningen och tas sedan hand om av reningsverket i det centrala avloppssystemet.

Installationen av kvarnen är relativt enkel och miljön i köket förbättras ofta betydligt, eftersom inga gamla matrester läggs i soppåsen. Det gör avfallskvarnen till en het önskepryl hos många som renoverar sina kök. Hur miljövänlig avfallskvarnen är i övrigt, tvista de lärde om.

Ger biogas

Enligt tillverkare och många andra miljömedvetna är det inte enbart köket som får en förbättrad miljö av en avfallskvarn. Fördelen med avfallskvarnen är att nämligen matresterna går den snabbaste och energisnålaste vägen till reningsverket.

Där tas slammet om hand och förvandlas i allt högre utsträckning till biogas – energi som vi kan använda till andra nyttigheter. Slammet används även som gödsling på åkrar. En avfallskvarn är alltså en mycket miljövänlig manick att ha i köket, enligt många.

Ineffektivt och korkar igen

Andra menar att transporten av slammet till reningsverket, där det blandas med toalettavfall och mycket annat som inte alls är lämpligt att lägga på till exempel åkrar gör det onödigt omständligt att nyttja det slam som avfallskvarnarna producerar.

Då är det bättre med sopsorteringskärl. Dessutom har slammet en förmåga att korka igen de kommunala avloppssystemen, om de inte är väl uppdaterade och anpassade för den ökade slammängden.

Olika regler i olika kommuner

Varje kommun har att ta ställning till om de ser avfallskvarnen som en miljövänlig nyhet som är positiv för deras del – eller om den ger nackdelar som kommunen inte vill svara för. De är de som äger och ansvarar för avloppssystemen inom sitt eget område och de som bestämmer vad som får anslutas till just deras ledningar.

Här har olika kommuner tagit olika ståndpunkt. Många kommuner är tydligt negativa och ger inga tillstånd för hushåll som vill installera avfallskvarnar. Andra kommuner menar att det är ren vinst för dem, och välkomnar anslutningen.

Stockholm aktivt positiv

Stockholms stad är ett exempel på kommun som aktivt tagit ställning för avfallskvarnar. Där har den tidigare avgiften för anslutningen till det kommunala avloppssystemet slopats, för att öka antalet installationer.

De var de först i landet med, även om möjligheten enbart gäller privathushåll, inte ekonomiska verksamheter. Ansökan till kommunen krävs inför en installation.

Andra positiva kommuner

I Järfälla får till och med den som installerar en avfallskvarn reducerad avfallstaxa. Och i Surahammar har försök med avfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppssystemet varit igång sedan 1993, och här ses enbart fördelarna.

I Malmö pågår försöksprojekt främst i de nybyggda stadsdelarna – där ges tillstånd. Sundsvall, Hagfors och Huddinge är också positiva till installationer.

I Tibro, Hjo och Skara finns även där möjlighet att koppla in sig till systemet, liksom i en del andra städer, med lite olika förfarande från kommunen. Vissa har prövning och avgift för installationen, andra inte.

Kommuner som säger nej

Alla kommuner är inte lika vänligt inställda till avfallskvarnar kopplade till deras avloppssystem. Även om alltfler kommuner tillåter kvarnar är det också många som aktivt tar avstånd från att tillåta dem. Det beror i många fall på att avloppssystemet inte anses vara dimensionerat för den mängd slam som kvarnarna genererar.

En annan aspekt är det avfall som omvandlas till biogas och som kommer från avloppssystemet bara ger hälften så mycket biogas som avfall som återvunnits på annat sätt.

Sigtuna, Ystad, Lidköping, Kristianstad, Växjö och Nyköping är exempel på kommuner som är mycket restriktiva med att ge tillstånd.

Fråga också föreningen om du bor i lägenhet

Även om kommunen säger ja, måste lägenhetsinnehavare också kolla av med föreningen innan en avfallskvarn kommer in i köket. Med tanke på att avfallskvarnarna ökar trycket på avloppssystemen är det kanske inte så konstigt att det också finns en hel del bostadsrätter och hyresvärdar som ogillar avfallskvarnarna.

Det är inte alltid rörledningarna i själva huset avpassade för den mer trögflytande sörjan, och därför behöver alltid värd eller förening kontaktas inför en installation.

I nya bostäder kan installationen göra nytta. Där finns det ibland en separat tank just för slamavfallet, som då kan nyttjas direkt för återvinning och biogas.

Avfallskvarn för dig med eget avloppssystem

Generellt sett är inte de enskilda avloppssystemen anpassade till det extra slam som produceras av avfallskvarnen. Det gör att det är olämpligt att ansluta kvarnen till en befintlig brunn.

Om en ny avloppsanläggning ändå installeras kan den anpassas till det ökade slamtrycket, men då behövs såväl slamavskiljare såsom reningssystem anpassas för ändamålet.

Det är alltså inte, som vissa tillverkare påstår, fritt fram att installera en avfallskvarn till enskilda brunnar.

Stort eget ansvar

För den som installerar en avfallskvarn kan ansvaret blir stort, även om kommunen säger ja till installationen. I många kommuner anges att tillstånd kan ges, men att den som installerar en sådan också är ansvarig för eventuella stopp i systemet som kvarnen orsakar.

Det gör att det alltid är bra att tänka igenom beslutet noga inför installationen. Vilka konsekvenser kan det leda till?

Vad tycker din kommun?

För att veta hur just din kommun ställer sig till avfallskvarnar är det till Tekniska nämnden du ska ringa. Många kommuner skriver också på sin hemsida vad det är som gäller just för deras avloppssystem.

Viktigt!

Kontakta alltid den aktuella kommunen innan inkoppling sker. Det gäller oavsett om du bor i villa eller lägenhet, och oavsett vilken form av system som avloppet är kopplat till.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se