Om frysen går sönder

Det är lätt att gripas av panik om man kommer hem efter till exempel en semesterresa och upptäcker att frysen har varit utan ström under en längre tid. Sannolikt luktar det så illa från skåpet eller boxen att du bara har en tanke i huvudet: att snabbast möjligt få slänga innehållet.

Trasig frys i kök

Men gör nu inte det! Ring först till ditt försäkringsbolag och få klartecken. Underlåter du att prata med försäkringsbolaget kan du gå miste om hela eller delar av den ersättning som du har betalat premier för.

Även när du vet att du kan göra dig av med de förstörda varorna ska du inte slänga någonting utan att anteckna vad du slänger och helst också varans vikt eller annat mått. Det du förvarar i en välfylld frys är ofta mer än du anar.

Det är mat som kan betinga ett väsentligt värde när du ska köpa nytt. Därför har du stor nytta av anteckningarna när du fyller i försäkringsbolagets skadeanmälan.

Den ska nämligen innehålla uppgifter om vad du hade i frysen när olyckan skedde. En tydlig deklaration är alltid bättre än en rimlig uppskattning. Meddelar du också var du har hämtat prisuppgifterna kan försäkringsbolaget lättare värdera skadan och snabbare betala ut ersättningen.

Första åtgärden om frysen går sönder

1. Se till att dörr/lock sluter helt tätt, så att den kyla som finns i varorna inte sipprar ut.

2. Se efter om driftsstoppet beror på att stickkontakten har lossnat.

3. Kontrollera att reglagen är rätt inställda.

4. Kontrollera att säkringen till frysen är hel i el-centralen.

5. Ta reda på om ett mer omfattande strömavbrott har inträffat.

6. Ring ditt försäkringsbolag och kalla först därefter på reparatör.

Värt att veta

Öppna aldrig en frysbox eller ett frysskåp som inte är i drift i onödan. I en välfylld frys som inte öppnas och inte heller läcker kyla kan mat ligga 2-3 dygn utan att tina.

Här är några riktvärden för hur länge väl frysta varor kan bevaras:

Frysstorlek  Halvfylld      Välfylld
100-200 I      10-12 tim    20-24 tim
200-300″       15-18 ”        30-36 ”
300-500″       20-24 ”        40-48 “.

Tips

Tacka ja till erbjudande om frysförsäkring som följer med nya skåp och frysboxar. Den ger dig ersättning för förstörd mat vid strömavbrott och funktionsfel.

Observera dock att frysförsäkring kan ingå i din hemförsäkring. Det är en god vana att då och då kontrollera att tätningslisten i frysskåpsdörren eller boxlocket är hel.

Det går att frysa om

Om du inom rimlig tid upptäcker att din frys har gått sönder, behöver ingen större skada ske. Vid till exempel ett strömavbrott som inte varar mer än ca 12 timmar skadas i regel inte varorna under förutsättning att frysen är någorlunda välfylld och att du inte öppnar skåpet eller boxen.

Ett bra sätt att rädda innehållet är att tillreda de varor – om det är praktiskt möjligt – som tenderar att skadas och sedan frysa in dem igen.

Lägg in en termometer i frysen. När den visar +/- 0ø är det hög tid att agera. Större köttstycken, som har tinat på ytan men i övrigt är fryshårda, kan i regel frysas på nytt utan risk.

Men eftersom sådana varor inte kan bevaras särskilt länge är det viktigt att du märker etiketterna med “omfryst”. Slå in bär och frukt i tidningspapper och lägg dem tillsammans med till exempel större, frysta köttstycken, så tinar bären och frukten långsammare.

Tips!

Fråga dina grannar om de tillfälligt har plats för mat som riskerar att tina i din trasiga frys. Ibland kan man också tillfälligt få hyra frysfack i en större anläggning.

Många frysförsäljare och en del reparatörer lånar ut ersättningsfrysar eller tar hand om dina varor medan du väntar på att få en ny eller reparerad frys levererad.

Värt att veta

De flesta matvaror som endast har tinat på ytan kan nästan alltid frysas på nytt. Men räkna med att om frusen mat alltid har sämre hållbarhet. Märk därför om etiketterna till sådana varor.

Både frysboxar och frysskåp kan hålla i många år, medellivslängden är ca 10 år. Det kan därför vara ide att byta ut en äldre frys som gått sönder än att bekosta en reparation.

Varning

Fisk och korv som har börjat tina i en frys som inte fungerar bör alltid kasseras, alltså aldrig frysas om. I dessa matvaror kan botulinusbakterier utvecklas och bilda det dödliga giftet botulinustoxin.

Ställ aldrig ut en kasserad frys för skrotning utan att först ta bort lock eller dörr. Barn och djur kan annars bli inlåsta!

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se