Mura en grill i trädgården

I den här artikeln om att mura en grill hittar du tips och steg för steg beskrivningar med förklarande bilder som visar dig hur man murar en utegrill i trädgården med tegelsten.

Murad grill med kol i trädgård

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Om att mura en grill i trädgården
2. Mura en fast utegrill
3. Placering av grillen
4. Valfri storlek på grillen
5. Verktyg och material för att mura en utegrill
6. Arbetsföljd
7. Gjut fundament till grillen
8. Gör en “mall” för murningen
9. Mura grillen sten för sten
10. Relaterade artiklar till att mura en grill

Om att mura en grill i trädgården

Gillar du att grilla och servera måltider under bar himmel och att större förberedelser kunna grilla korv åt barnen finns det goda skäl att mura en utegrill. En sådan är inte särskilt svår att göra och kostar ingen förmögenhet.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Den står stadigt där den står, året runt, utan att ta egentlig skada av väder och vind – alltid redo att stå i centrum för en mer eller mindre planerad trädgårdsfest. Ljumma sommarkvällar sveper grilldofterna över häckar och staket i småhuskvarteren. Det behövs bara att någon lägger korv eller kotletter över glöden för att den ena grannen efter den andra ska inspireras att följa efter.

Förutom att det smakar extra gott att äta utomhus får grillmåltiden nästan alltid ett extra festinslag tack vare att hela familjen naturligt samlas i en gemensam aktivitet kring spisen. Det behövs ju ofta fler än två händer för att tända elden, passa glöden, krydda köttet, fisken eller grönsakerna, vända “på steken” med mera.

Naturligtvis spelar det ingen större roll hur grillspisen ser ut, bara den fungerar, men det är ingen tvekan om att en fast, murad spis har många fördelar i jämförelse med de små plåtlådor på hjul som är den vanligaste grillutrustningen. På minimala tomter är dessa smågrillar utan tvekan praktiska, inte minst därför att de kan ställas undan när de inte används.

Men lika säkert är också att de ofta är irriterande. Det går ju inte att ställa in spisen i garaget eller boden medan det ännu är liv i glöden – och det är det ofta lång tid efter måltiden.

Följden blir att spisen oftast blir kvar i trädgården över natten, eller ännu längre. Väta, grillfett, sot och aska gör den lilla plåtspisen besvärlig att hantera. Sedan dröjer det inte länge förrän rostangreppen visar sig…

Tillbaka till innehållsförteckning

Mura en fast utegrill

Murar du en fast grill kan du undvika många av grillspisens svagheter. Du får en stadig konstruktion, du kan välja en arbetshöjd som passar just dig och en större eller mindre grillyta. Du slipper dessutom heta plåtytor, som alltid är ett orosmoment om man har små barn.

Sist men inte minst är en fast grill lätt att rengöra eftersom man bara behöver lyfta ut plåten och slänga askan. Visserligen kan du inte flytta spisen, om du skulle vilja göra det, men väljer du rostfria plåtdetaljer slipper du i gengäld bekymmer med korrosionsskador. En murad spis ger dig också möjlighet att till exempel under eldstaden ordna med ett förvaringsutrymme för ved och kol.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Tillbaka till innehållsförteckning

Placering av grillen

Eftersom grillspisen kommer att stå där den står är det viktigt att du placerar den strategiskt, det vill säga inte för långt från matplatsen, men ändå inte så nära att du kommer att besväras av rök och eventuella gniststänk.

Tänk också på grannarna. Även om det doftar gott från en grill är det inte säkert att de uppskattar att alltid befinna sig i doftstråket. Undvik alltså att placera grillen i den vanligaste vindriktningen, om denna sveper in över grannens matplats.

Tillbaka till innehållsförteckning

Valfri storlek på grillen

Skiss på murad grill i trädgården

Som du kan se på skissen har vår murade grill två och en halv stenars bredd och två stenars djup. Höjden är fjorton stenar hög inklusive fogar.

Betongfundamentet är två och en halv stenar i kvadrat och har en på framsidan utskjutande klack, som motsvarar bredden hos en tegelstens liggyta.

Till just denna spis har vi använt cirka 90 hårdbrända tegelstenar och ungefär lika många kilo torrbruk. Det är givetvis inget som hindrar att du gör din spis i ett annat format, men tänk på att en snålt tilltagen glödyta tvingar dig att grilla i omgångar och att det är svårt att få tillräcklig glöd i kanterna på en alltför vidlyftig.

Verktyg och material du behöver när du ska mura en utegrill

Verktyg du behöver för att mura en grill

Verktyg:

1. Spade med rakt skär.
2. Spade med spetsigt skär.
3. Skyffel.
4. Snickarhammare.
5. Murslev.
6. Fogslev.
7. Rivbräda.
8. Hovtång.

9. Fogstrykare.
10. Murarhammare.
11. Vattenpass.
12.  Fogsvans.
13. Tumstock.
14. Tving.
15. Pryl.
16. Riktsnöre.

Material:

1. Formbrädor till betongsockeln.
2. Riktbrädor för spiskroppen.
3. Frost -och eldtåligt tegel.
4. Spik.

5. Vatten.
6. Dräneringssten och -grus.
7. Glödlåda och grillgaller (måttbeställt).

Tillbaka till innehållsförteckning

Arbetsföljd

1. Välj vindskyddad byggplats.
2. Gräv till lämpligt djup.
3. Bottna med sten, grus och sand.
4. Spika ihop sockelformen.
5. Blanda betongen.
6. Gjut sockeln.
7. Sätt riktstolpar.
8. Blanda murbruket.
9. Mura spisen.
10. Rensa murytorna.
11. Kratsa ur bärfogarna.
12. Sätt plåtdetaljerna på plats.

Tips!

1. Betongsockeln kan förstärkas med armeringsjärn, för att motverka sprickbildning.
2. En utegrill kan givetvis också muras av t ex byggblock, vars yta då bör slammas.
3. Mura alltid efter principen att lagd sten ligger. Om du måste lyfta en sten bör du rensa den från bruk och börja om.

Tillbaka till innehållsförteckning

Gjut fundament till grillen

Mät ut var grillen ska stå

1. Mät ut vart grillen ska stå.

Mät ut vart grillen ska stå och därmed också var du ska schakta. Välj en så vindskyddad plats som möjligt.

Hugg upp torvor av gräs med trädgårdsspaden

2. Ta bort gräset.

Hugg upp grässvålen med trädgårdsspaden. Lägg torvorna i skydd mot torka – om du avser att återanvända dem.

Bottna ur gropen med den spetsiga spaden

3. Gräv bort jord ur gropen där grillen ska stå.

Bottna ur gropen med den spetsiga spaden och/eller hacka för att undvika tjälskjutning. Ca 60 cm brukar räcka.

Fyll gropen med dränerande grus

4. Fyll botten med grovt grus för att få ett dränerande skikt.

Fyll i skilda lager med dränerande grövre sten, grovt grus och sand till marknivån eller strax under denna.

Spika formen för sockeln som du ska mura grillen på

5. Fyll på med sant och spika formen för sockeln.

Fyll på med sand. Spika formen för sockeln och sätt upp två av riktstolparna. Innermåtten ska motsvara teglet+fogarna+klacken.

Blanda betongen för gjutningen

6. Blanda betongen enligt tillverkarens anvisningar.

Blanda betongen efterhand med vatten efter tillverkarens anvisningar på säcken.

Hacka med spaden i betongen så att luftbubblor försvinner och fyll formen

7. Fyll upp formen med betongen.

Hacka betongen med spaden så att alla luftbubblor försvinner. Fyll sedan formen med betongen.

Jämna betongytan med en rivbräda

8. Jämna av betongytan med en rivbräda.

Jämna av sockelytan med rivbräda och kontrollera än en gång med vattenpasset. Sätt upp den tredje riktstolpen.

Tips!

– De täckande bottenskiftet kan du mura från början eller lägga in när spisen i övrigt är färdig.
– Använd gärna arbetshandskar och skyddsglasögon mot stänk och flisor.
– Eftersom du inte eldar mot teglet behöver det inte vara eldfast, men däremot hårdbränt.

Tillbaka till innehållsförteckning

Gör en “mall” för murningen

Lägg det första skiftet med tegelstenar

9. Lägg ut det första ski

Det är nu dags att provlägga det första skiftet tegelstenar. Försök att avpassa stenarna så att du får plats för murbruket mellan dem.

Provmät grillgaller och övriga plåtdetaljer

10. Provmät grillgaller och plåtdetaljer innan du börjar mura tegelstenarna.

Innan du lägger fast stenarna med murbruk bör du provmäta så att grillgallret och övriga plåtdetaljer verkligen är måttanpassade till spisen.

Spika fast den fjärde riktstolpen

11. Spika fast den fjärde riktstolpen.

Spika fast den fjärde riktstolpen i sockelns formbrädor och staga dem upptill med tvärslåar. Detta för att markera sträckningen.

Kontrollera det diagonala avståndet med tumstock

12. Kontrollmät diagonalen mellan riktstolparna.

Kontrollera med tumstock att det diagonala avståndet mellan riktstolparna är rätt. Korrigera eventuellt avståndet om det behövs.

Markera varje skift för tegelstenarna på stolparna med en penna

13. Markera ut skiften för tegelraderna på stolparna.

Markera därefter med en penna på stolparna varje skift, d.v.s. stenhöjd + fog. Om du vill kan du sätta en spik vid varje markering.

Kontrollera första skiftet så att tegelstenarna ligger vågrätt

14. Kontrollera det första skiftet noggrant med vattenpass.

Det är mycket viktigt att stenarna ligger vågrätt. Kontrollera därför noga med vattenpass att det första skiftet ligger rätt.

Spänn riktsnöre mellan stolparna

15. Spänn upp riktsnöre för skiften mellan stolparna.

Lita inte på ditt ögonmått. Spänn riktsnöret mellan stolparna på exakt höjd för första skiftets övre yta. Kontrollera med vattenpass att snöret är vågrätt.

Tillbaka till innehållsförteckning

Mura grillen sten för sten

Bred ut rikligt med bruk med mursleven

16. Lägg ut murbruk för första tegelskiftet.

Bred med mursleven ut rikligt med bruk, ca 12 mm tjockt, där första skiftet ska ligga. Snåla inte med bruket och se till att fogarna blir välfyllda.

Börja mura i hörn med första tegelstenen

17. Börja mura i hörn med första tegelstenen.

Börja mura från ett hörn. Tryck försiktigt ner stenen i bruket och knacka den rätt med murslevshandtaget. Se till att den linjerar med snöret.

Fyll på med fogbruk och passa in nästa tegelsten

18. Fyll på med fogbruk och passa in nästa tegelsten.

Fyll på med fogbruk ca 12 mm och passa in nästa tegelsten. Följ snörena noga annars blir hela spisen sned. Håll stenarna på plats tills du fyllt fogen.

Knacka till för att få en halvsten

19. Kapa av tegelsten för att få en halvsten.

Mät upp mitten på tegelstenen. Ritsa ett streck där du ska “knacka av stenen”. Slå ett precist och hårt slag med murarhammarens pen för att dela tegelstenen i två lika delar. Det krävs en viss teknik för att dela en tegelsten med murarhammare. Ett annat alternativ är att använda en vinkelslip med diamantklinga. Glöm inte skyddshandskar, skyddsglasögon och hörselkåpor.

Passa in halvstenarna

20. Kapa och passa in halvstenar.

Sedan du putsat de nykapade brottytorna någorlunda jämna passar du försiktigt in halvstenarna på samma sätt som de hela.

Börja varje nytt skift i ett, hörn och förskjut fogarna en halv sten

21. Mura varje nytt skift i ett hörn, förskjut fogar med halvsten.

Börja varje nytt skift i ett hörn och förskjut fogarna en halv sten, så att du får högsta stabilitet. Var noga med att följa riktsnöret.

Kontrollera varje sten noggrant, lyft inte stenarna då blir fogen otät.

22. Kontrollera varje sten noggrant, lyft inte stenarna då blir fogen otät.

Om en sten råkar hamnar lite snett ska du försiktigt vrida den till rätt läge igen. Om du lyfter den släpper bruket och fogen blir otät.

Kontrollera tegelstenarna på grillen med vattenpass

23. Kontrollera löpande med vattenpass så att väggarna är raka.

Kontrollera med vattenpasset att samtliga väggar är raka när du nått övre skiftet. Finjustera ev. och ta bort riktbrädorna.

Det är viktigt att fogarna är ordentligt fyllda. Ta bort överflödigt murbruk med murarslev.

24. Dra bort överflödigt murbruk och foga mellan tegelstenarna.

Det är viktigt att fogarna är över fyllda. Överflödet drar du lättast av med mursleven och samlar det på t.ex. en masonitskiva eller i en hink.

Krafsa ur de tre översta sidofogarna för grillgaller och grillkolsplåt

25. Krafsa ur fogarna för grillgaller och plåten för grillkol.

Krafsa därefter ur de tre översta sidofogarna till det djup, vanligen ca 10 mm, som behövs för grillgaller och grillkolsplåtenyllplanen och prova spåren med t.ex. plåten.

Sätt grillgaller och grillkolsplåten på plats

25. Sätt grillgaller och grillkolsplåten på plats

Sätt till sist plåtdetaljerna på plats. Reparera ev. den skadade gräsmattan med sparad torv eller lägg trädgårdsplattor. Grillen är färdig att invigas!

Viktigt

Nya materialbestämmelser, brandskyddsregler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar till att mura en grill

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se