Mura en grill i trädgården

murad-grill-med-kol-1.jpg

Är du road av att ofta laga och servera måltider under bar himmel och att utan vidlyftiga förberedelser kunna grilla korv åt sugna barn finns det goda skäl att mura en utegrill. En sådan är inte särskilt svår att göra och kostar ingen förmögenhet.

Den står stadigt där den står, året runt, utan att ta egentlig skada av väder och vind – alltid redo att stå i centrum för en mer eller mindre planerad trädgårdsfest. Ljumma sommarkvällar sveper grilldofterna över häckar och staket i småhuskvarteren. Det behövs bara att någon lägger korv eller kotletter över glöden för att den ena grannen efter den andra ska inspireras att följa efter.

Förutom att det smakar extra gott att äta utomhus får grillmåltiden nästan alltid ett extra festinslag tack vare att hela familjen naturligt samlas i en gemensam aktivitet kring spisen. Det behövs ju ofta fler än två händer för att tända elden, passa glöden, krydda köttet, fisken eller grönsakerna, vända ”på steken” med mera. Naturligtvis spelar det ingen större roll hur grillspisen ser ut, bara den fungerar, men det är ingen tvekan om att en fast, murad spis har många fördelar i jämförelse med de små plåtlådor på hjul som är den vanligaste grillutrustningen. På minimala tomter är dessa smågrillar utan tvekan praktiska, inte minst därför att de kan ställas undan när de inte används. Men lika säkert är också att de ofta är irriterande.

Det går ju inte att ställa in spisen i garaget eller boden medan det ännu är liv i glöden – och det är det ofta lång tid efter måltiden. Följden blir att spisen oftast blir kvar i trädgården över natten, eller ännu längre. Väta, grillfett, sot och aska gör den lilla plåtspisen besvärlig att hantera. Sedan dröjer det inte länge förrän rostangreppen visar sig…

Murar du en fast grill kan du undvika många av grillspisens svagheter. Du får en stadig konstruktion, du kan välja en arbetshöjd som passar just dig och en större eller mindre grillyta. Du slipper dessutom heta plåtytor, som alltid är ett orosmoment om man har små barn. Sist men inte minst är en fast grill lätt att rengöra eftersom man bara behöver lyfta ut plåten och slänga askan. Visserligen kan du inte flytta spisen, om du skulle vilja göra det, men väljer du rostfria plåtdetaljer slipper du i gengäld bekymmer med korrosionsskador. En murad spis ger dig också möjlighet att till exempel under eldstaden ordna med ett förvaringsutrymme för ved och kol.

Eftersom grillspisen kommer att stå där den står är det viktigt att du placerar den strategiskt, det vill säga inte för långt från matplatsen, men ändå inte så nära att du kommer att besväras av rök och eventuella gniststänk. Tänk också på grannarna. Även om det doftar gott från en grill är det inte säkert att de uppskattar att alltid befinna sig i doftstråket. Undvik alltså att placera grillen i den vanligaste vindriktningen, om denna sveper in över grannens matplats.

Valfri storlek på grillen

Skiss på murad grill i trädgårdenSom du kan se på skissen har vår murade grill två och en halv stenars bredd och två stenars djup. Höjden är fjorton stenar hög inklusive fogar. Betongfundamentet är två och en halv stenar i kvadrat och har en på framsidan utskjutande klack, som motsvarar bredden hos en tegelstens liggyta.

Till just denna spis har vi använt cirka 90 hårdbrända tegelstenar och ungefär lika många kilo torrbruk. Det är givetvis inget som hindrar att du gör din spis i ett annat format, men tänk på att en snålt tilltagen glödyta tvingar dig att grilla i omgångar och att det är svårt att få tillräcklig glöd i kanterna på en alltför vidlyftig.

Verktyg:
Spade med rakt skär (1) Spade med spetsigt skär (2) Skyffel (3) Snickarhammare (4) Murslev (5) Fogslev (6) Rivbräda (7) Hovtång (8) Fogstrykare (9) Murarhammare (10) Vattenpass (11) Fogsvans (12) Tumstock (13) Tving (14) Pryl (15) Riktsnöre (16)

Material:
Formbräder till betongsockeln, Riktbräder för spiskroppen Frost -och eldtåligt tegel, Spik, Vatten, Dräneringssten och -grus, Glödlåda och grillgaller (måttbeställt).

Arbetsföljd

1. Välj vindskyddad byggplats.
2. Gräv till lämpligt djup.
3. Bottna med sten, grus och sand.
4. Spika ihop sockelformen.
5. Blanda betongen.
6. Gjut sockeln.
7. Sätt riktstolpar.
8. Blanda murbruket.
9. Mura spisen.
10. Rensa murytorna.
11. Kratsa ur bärfogarna.
12. Sätt plåtdetaljerna på plats.

Tips!

1. Betongsockeln kan förstärkas med armeringsjärn, för att motverka sprickbildning.
2. En utegrill kan givetvis också muras av t ex byggblock, vars yta då bör slammas.
3. Mura alltid efter principen att lagd sten ligger. Om du måste lyfta en sten bör du rensa den
från bruk och börja om.

Gjut fundament till grillen

Mät ut var grillen ska stå
1.Mät ut var grillen ska stå och därmed också var du ska schakta. Välj en så vindskyddad plats som möjligt.

Hugg upp torvor med trädgårdsspaden
2.Hugg upp grässvålen med trädgårdsspaden. Lägg torvorna i skydd mot torka – om du avser att återanvända dem.

Bottna ur med den spetsiga spaden
3.Bottna ur med den spetsiga spaden och/eller hacka för att undvika tjälskjutning. Ca 60 cm brukar räcka.

Fyll med dränerande grus
4.Fyll i skilda lager med dränerande grövre sten, grovt grus och sand till marknivån eller strax under denna.

Spika formen för sockeln som du ska mura grillen på
5.Spika formen för sockeln och satt upp två av riktstolparna. Innermåtten ska motsvara teglet+fogarna+klacken.

Blanda betongen
6.Blanda betongen efterhand med vatten efter anvisningarna på cementsäcken.

Hacka med spade i betongen så att luftbubblor försvinner och fyll formen
7.Hacka betongmassan med spaden så att alla luftbubblor försvinner. Fyll sedan formen med cementen.

Jämna betongytan med en rivbräda
8.Jämna av sockelytan med rivbräda och kontrollera än en gång med vatten-passet. Sätt upp den tredje riktstolpen.

Tips!

– De täckande bottenskiften kan du mura från början eller lägga in när spisen i övrigt är färdig.
– Använd gärna arbetshandskar och skyddsglasögon mot stänk och flisor.
– Eftersom du inte eldar mot teglet behöver det inte vara eldfast, men däremot hårdbränt.

En ”mall” för murningen

Lägg det första skiftet med tegelstenar
1.Det är nu dags att provlägga det första skiftet tegelstenar. Försök att avpassa stenarna så att du får plats för murbruket mellan dem.

Provmät grillgaller och övriga plåtdetaljer
2.Innan du lägger fast stenarna med murbruk bör du provmäta så att grillgallret och övriga plåtdetaljer verkligen är måttanpassade till spisen.

Spika fast den fjärde riktstolpen
3.Spika fast den fjärde riktstolpen i sockelns formbrädor och staga dem upptill med tvärslåar. Detta för att markera sträckningen.

Kontrollera med tumstock
4.Kontrollera med tumstock att det diagonala avståndet mellan riktstolparna är rätt. Korrigera eventuellt avståndet om det behövs.

Markera med en penna på stolparna varje skift
5.Markera därefter med en penna på stolparna varje skift, d.v.s. stenhöjd + fog. Om du vill kan du sätta en spik i varje markering.

Det är viktigt att stenarna ligger vågrätt
6.Det är mycket viktigt att stenarna ligger vågrätt. Kontrollera därför noga med vattenpass att det första skiftet ligger rätt.

Spänn riktsnören mellan stolparna
7.Lita inte på ditt ögonmått. Spänn riktsnören mellan stolparna på exakt höjd för första skiftets övre yta. Kontrollera med vattenpass att snöret är vågrätt.

Sten för sten

Bred med mursleven ut rikligt med bruk
1.Bred med mursleven ut rikligt med bruk, ca 12 mm tjockt, där första skiftet ska ligga. Snåla inte med bruket och se till att fogarna blir välfyllda.

Börja mura från ett hörn
2.Börja mura från ett hörn. Tryck försiktigt ner stenen i bruket och knacka den rätt med murslevs-handtaget. Se till att den linjerar med snöret.

Fyll på med fogbruk
3.Fyll på med fogbruk -ca 12 mm och passa in nästa sten. Följ snörena noga annars blir hela spisen sned. Håll stenarna på plats tills du fyllt fogen.

Passa in halvstenarna
4.Sedan du putsat de nykapade brottytorna någorlunda jämna passar du försiktigt in halvstenarna på samma sätt som de hela.

Börja varje nytt skift i ett, hörn och förskjut fogarna en halv sten
5.Börja varje nytt skift i ett, hörn och förskjut fogarna en halv sten, så att du får högsta stabilitet. Var noga med att följa snöret.

Om du lyfter stenen så släpper bruket och fogen blir otät
6.Om en sten råkar hamnar lite snett ska du försiktigt vrida den till rätt läge igen. Om du lyfter den släpper bruket och fogen blir otät.

Kontrollera tegelstenarna med vattenpass
7.Kontrollera med vattenpasset att samtliga väggar är raka när du nått övre skiftet. Finjustera ev. och ta bort riktbrädorna.

Det är viktigt att fogarna är ordentligt fyllda
8.Det är viktigt att fogarna är över fyllda. Överflödet drar du lättast av med mursleven och samlar det på t.ex. en masonitskiva.

Krafsa ur de tre översta sidofogarna för hyllplanen
9.Krafsa därefter ur de tre översta sidofogarna till det djup, vanligen ca 10 mm, som behövs för hyllplanen och prova spåren med t.ex. plåten.

Sätt plåtdetaljerna på plats
10.Sätt till sist plåtdetaljerna på plats. Reparera ev. den skadade gräsmattan med sparad torv eller lägg trädgårdsplattor. Grillen är färdig att invigas!Viktigt

Nya materialbestämmelser, brandskyddsregler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top