Måla om träfasaden

mala-om-trafasaden-1.jpg

I den här artikeln om hur man målar om en träfasad hittar du tips, information och steg för steg beskrivning med förklarande illustrationer om hur man målar om träfasaden.

Det är ett omfattande arbete att måla om träfasaden på huset. Eftersom det går åt mycket tid, pengar och möda är det viktigt att du är noga med alla förberedelser och allt förarbete innan du börjar måla om träfasaden. Nästan 75-80 procent av måleriarbetet går åt till förarbetet, så var noggrann. Det gör att måleriarbetet blir lättare och du får ett bättre slutresultat.

Då har du skapat de bästa förutsättningar för att husets nya utseende blir beundrat både på avstånd och nära håll. Det viktigaste är att fasadvirket får betydligt längre hållbarhet.

Oavsett om du ska måla obehandlat eller tidigare målat trä, är det viktigt att du ger färgen förutsättningar för att fästa. Den viktigaste är ett rent och torrt virke. Om det obehandlade träet har stått oskyddat en längre tid har ytskiktet börjat brytas ner. Du ser detta genom att det har bildats en grå hinna på ytan.

Inspiration vacker färgsättning på målad träfasad

Vacker färgsättning av träfasad i grön ton med vita foder och mörkgröna fönsterbågar.

Om ytan på fasaden är målad tidigare ingår rengöring med ammoniaklösning eller målartvätt och därefter sköljning med rent vatten i förarbetet. Eftersom målningsytan alltså blir våt är det viktigt att träet får torka upp ordentligt innan du påbörjar målningsarbetet.

Passa däremot på att skrapa träfasaden, där det behövs, medan ytan är fuktig. Det underlättar denna ganska tidsödande, men viktiga del av förarbetet.

Om du är osäker på om trävirket är tillräckligt torrt kan du köpa eller hyra en fuktkvotsmätare hos färghandlaren som levererar färgen. Träet ska ha en fuktighet som understiger 15 procent för att vara ett bra målningsunderlag.

Träfasader som inte har underhållits på länge kan ha alg, röta eller mögelangrepp. De vanligaste ställena är på skuggsidan, nära marken och bakom täta buskage. I sådana fall räcker det inte att tvätta träfasaden med ammoniaklösning. Dessa ytor ska skrubbas rena med ett särskilt medel som är desinfekterande.

När du väljer färg till en förut målad träfasad, är det viktigt att du väljer en färgtyp som ”tål” det underliggande färgskiktet. En god tumregel är att alltid måla med samma färgtyp som huset är målat i förut.

Träfasad med rödfarg

Träfasad med röd slamfärg.

Om du ska täckmåla på ett kritande underlag, till exempel rödfärg, måste du först borsta bort allt det lösa materialet med en stålborste. Sedan grundmålar du med slamfärgen igen eller med en oljealkyd grundfärg. Det är en förutsättning för att täckfärgen, oavsett typ, ska fästa mot underlaget.

Valet av täckfärg står i princip mellan latexfärg och alkydoljefärg. Båda färgtyperna ger ett fullgott ytskydd och fint resultat. Det är respektive färgs goda egenskaper som får låta dig styra valet. Det är nämligen inte heller någon större skillnad på priset mellan de båda.

Träfasad med alkydoljefärg

Några av skillnaderna mellan latex och alkydoljefärg är dessa: Ytglans och kulör på en träfasad målad med latexfärg håller längre. Dessutom kritar inte denna färgtyp. Ytskiktet hos en alkydoljefärg är hårdare men också mer elastiskt och tränger bättre in i underlaget.

Latexfärgen är däremot mera miljövänlig och mindre brandfarlig. För att undvika att träet utsätts för röta bör det grundmålas med en penetrerande grundolja.

Det är svårt att föreställa sig hur en kulör förändrar fasaden och husets utseende. Om du ska byta kulör kan du numera få hjälp med färgsättning av en dator i vissa butiker. Du trycker då fram en datoriserad bild av en hustyp som stämmer med din egen bostad.

Målad träfasad med vacker färgsattning

Därefter färglägger du fasad och snickerier med olika kombinationer. När du har fått fram en färgsättning som stämmer med dina önskningar får du reda på vad kulörerna heter och sedan är det bara att beställa.

Bor du i gruppbebyggelse eller inom ett tättbebyggt område kan det finnas vissa restriktioner gällande husets yttre färgsättning när du ska måla om träfasaden. Ta därför alltid kontakt med villaföreningen och kommunens byggnadsnämnd för att få klartecken.

Träfasader är sällan helt släta. Eftersom det är viktigt att färgen ska överbrygga skarvarna mellan panelbrädorna och därigenom bilda ett homogent ytskikt, bör du måla med pensel.

Det finns speciella så kallade fasadpenslar som är breda, tjocka och täta. Om du kompletterar dessa med ett par runda anstrykare i lämpliga storlekar så klarar du målningen av träfasaden bra. Om du har stående panel kan du komplettera med en bred elementpensel med vinklat skaft, så är det lättare att komma åt att måla trävirkets kapytor.

arbetssakerhet-allmant

Verktyg och material du behöver när du ska måla om en träfasad:

Verktyg:
1. Rotborste, ev förlängningsskaft 2. Skyddsglasögon 3. Vattenslang 4. Hink 5. Färgskrapa, t.ex. trekantsskrapa 6. Stålborste 7. Syl eller skruvmejsel 8. Kapsåg 9. Vinkelhake 10. Penna 11. Hammare 12. Fin pensel, t ex streckpensel 13. Stålspackel 14. Borste 15. Fuktkvotsmätare 16. Fasadpensel 17. Rund anstrykare, olika storlekar 18. Bred elementpensel 19. Pappskiva, el dyl 20. Skyddshandskar 21. Andningsskydd 22. Stegar, Rejäla brädor, ev. Byggnadsställning.

Material:
Skyddsfolie, Maskeringstejp, Ammoniak, Rengöringsmedel mot alger och mögel, Förzinkad trådspik, Slippapper i ett par grovlekar, Rostskyddsfärg, Akryltätmassa, Grundfärg för utomhusbruk eller förtunning, Täckfärg, latex, olje eller alkydoljefärg, Träimpregnering.

Träfasad målad med linoljefärg

Lathund för täckmålning av träfasader

Underlag Önskad yta Förarbete Underarbete Täckmåla
Nytt hyvlat eller ohyvlat virke. Täckande. Inget. Har träet blivit grått så stålborsta. Grunda med särskild grundfärg. Täckfärg av latex eller alkydoljefärg.
Nytt fabriksgrundat trä. Täckande. Inget Grunda med särskild grundfärg. Täckfärg av latex eller alkydoljefärg.
Tidigare målat med olje- eller alkydoljefärg. Täckande. Tvätta med målartvätt. Rengör från mögel och algangrepp med särskilt medel. Skrapa loss löst sittande färg. Grunda rena träytor med särskild grundfärg för utomhusbruk. Grunda med förtunnad oljefärg. Måla 2 ggr med oljealkydfärg. Måla 2 ggr med oljefärg.
Tidigare målat med latexfärg. Täckande. Se ovan. Grunda renskrapade partier med särskild grundfärg för utomhusbruk. Måla 2 ggr med latexfärg för utomhusbruk.
Tidigare målat med täcklasyr. Täckande. Se ovan. Se ovan. Täckmåla 2 ggr med latex- eller alkydoljefärg.

Förarbete

Täck fönster, stengrund och angränsande växter med skyddsplast

1. Täck fönster, stengrund och angränsande växter med skyddsplast och eventuellt maskeringstejp.

Tvätta fasaden med målartvätt

2. Blanda 1 del ammoniak till 10 delar vatten eller använd målartvätt och tvätta träfasaden noga. Använd hård borste, eventuellt med långt skaft.

Har ytan mögel, rötangrepp, eller algangrepp ska den skrubbas med ett särskilt medel.

3. Har fasadytan mögel, rötangrepp, eller algangrepp ska träfasaden skrubbas med ett särskilt medel. För på vätskan med en Pensel eller lågtrycksspruta.

Skrubbar ytan på träfasaden med en rotborste.

4. Skrubba fasadytan med en rotborste. Medlet är starkt, så använd handskar och skyddsglasögon.

Skölj fasadytan med vatten

5. Efter noggrann rengöring av träfasaden ska ytan sköljas väl med vatten. Använd exempelvis vattenslangen.

Skrapar bort all löst sittande färg.

6. Skrapa bort all löst sittande färg på träfasaden. Trekantsskrapan är som regel smidigast att komma åt med.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du arbetar med ammoniak. Om du ska tvätta träfasaden med ännu starkare medel för att till exempel få bort alg och mögelangrepp ska du också skydda ögonen med skyddsglasögon.

Dessa preparat är nämligen starkt frätande. Läs alltid bruksanvisningen noga innan du använder medel mot till exempel mögel. Vissa medel ska inte sköljas av från träfasaden, utan istället torka med träet.

Tips!

Om du är osäker på om träfasaden tidigare är målad med oljefärg eller latexfärg kan du göra ett enkelt färgtest: Fukta en trasa med T-sprit och gnid den mot träfasaden. Löser vätskan upp färgen är det en latexfärg.

Om du inte får någon färg på trasan är det med stor sannolikhet en olje- alkydfärg. Om du vill ha en mer noggrann bedömning kan du vända dig till en färgaffär med en liten bit av träfasaden. En del butiker har möjlighet att testa och bestämma färgtyp med större säkerhet.

Värt att veta

Det är inte ovanligt att trä i nära anslutning till växter får en grön hinna. Detta är som regel ett algangrepp. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan smuts och mögel. Mögel är dock som regel småprickigt medan smuts sitter draperat på träfasaden.

Om du har denna typ av angrepp på träfasaden, till exempel bakom buskar, bör du överväga att flytta buskarna i samband med ommålningen. På detta sätt kan du förlänga trävirkets livslängd betydligt.

Skrapar vid skarvar mellan panelbrädorna på träfasaden.

7. Var särskilt noga med att skrapa vid skarvar mellan panelbrädorna på träfasaden. Det gäller särskilt överlappande panel, till exempel lockpanel.

Stålborsta därefter träytan.

8. Stålborsta därefter fasadytan. Då kan du få loss ytterligare lös färg, som du har missat vid skrapningen.

Känn efter att träet inte är murket med ett spetsigt föremål, t ex en syl.

9. Känn efter så att träet inte är murket med ett spetsigt föremål, t.ex. en syl. Särskilt känsliga ställen är droppkanter.

Murket trä ska tas bort.

10. Murket trä och ev. dåliga panelbrädor ska tas bort. Lossa panelbrädan och spänn ut den med en kloss.

Sågar av den murkna brädan.

11. Kapa ca 20 cm ovanför angreppet. Håll kapsågen uppåt i 45° vinkel och såga av den murkna brädan.

Använd brädstumpen som mall när du sågar till ersättningsbrädan.

12. Använd brädstumpen som mall när du sågar till ersättningsbrädan. Spika fast denna och den kvarvarande brädan.

Spikar in uppstickande spikskallar.

13. Undersök hela träfasaden så att panelbrädorna sitter fast. Slå in uppstickande spikskallar.

Rostskyddsmålar rostiga spikar som kan missfärga den nymålade panelen.

14. Rostiga spikar kan missfärga den nymålade träfasaden. Slipa och rostskyddsmåla med en liten pensel.

Täta alla sprickor, springor och kvisthål i träet med akryltätmassa

15. Täta alla sprickor, springor och kvisthål i träet med akryltätmassa. Låt torka.

Slipar de spacklade partierna.

16. Slipa de spacklade partierna. Mattslipa också om underlaget har blank yta. Använd grovt slippapper.

Kontrollerar att det är tillräckligt torrt att målas med en fuktkvotsmätare.

17. Borsta ytan och kontrollera att träfasaden är tillräckligt torrt att målas. Hyr eventuellt en fuktkvotsmätare.

Nytt ändträ ska alltid impregneras innan du grundar och täckmålar.

18. Nytt ändträ ska alltid impregneras innan du grundar och täckmålar. Detta förebygger rötangrepp på träfasaden.

Måla träfasaden

Grundmåla noggrant alla rena träytor på träfasaden

1. Grundmåla noggrant alla rena träytor med en oljealkyd grundfärg för utomhusbruk.

Grundmåla också allt ändträ noga.

2. Grundmåla också allt ändträ noga. Om det är svårt att komma åt kan du använda en bred elementpensel som är vinklad.

För att undvika flammig yta bör du planera målningen.

3. För att undvika en flammig yta bör du planera målningen. Arbeta i ca 1 meter breda fält och måla träfasaden uppifrån och ner.

Måla liggande träpanel. Arbeta med några brädor i taget.

4. På liggande träpanel arbetar du i hela husets längd och med några panelbrädor i taget.

Var noga med att arbeta in färgen med penseln

5. Var noga med att arbeta med penseln så att färgen även kommer in i panelskarvarna.

På stående panel målar du i hela husets höjd

6. På stående träpanel målar du istället i hela husets höjd och med maximalt en meters bredd i taget.

Vid till exempel lockpanel är det viktigt att färgen tränger bakom den överliggande panelen

7. Vid till exempel lockpanel är det viktigt att färgen tränger bakom den överliggande panelen och täcker skarven.

När du målar vid fönster skyddar du foder i avvikande färg med en bredspackel eller pappskiva

8. När du målar vid fönster skyddar du foder i avvikande färg med en bredspackel eller pappskiva m mothåll.

Använd en rund pensel när du målar foder.

9. Om kanten av fodret också ska målas i träfasadens kulör bör du använda en rund pensel.

Undvik överlappning av färg.

10. Undvik överlappning av färg. Risken blir att skarvarna syns tydligt och den färdiga ytan blir flammig.

Behandla ändträ omsorgsfullt med pensel och färg.

11. Även när du täckmålar måste allt ändträ behandlas särskilt omsorgsfullt med pensel och färg.

Slutsryk ytterligare en gång med målarfärg även om fasaden varit målad tidigare

12. Oavsett om träfasaden har varit målad tidigare bör du slutstryka ytterligare en gång.

Om du ska måla träfasaden uppe på en hög stege som är lutad mot väggen, bör denna förankras väl. Ett sätt är att slå ner en påle under stegen och surra fast stegen i denna.

Du kan själv rigga upp en arbetsställning med hjälp av två dubbelstegar och ett par rejäla plankor. Om husfasaden är hög bör du istället hyra en mindre byggställning.

Viktigt

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top