Måla med schabloner – Så gör du, steg för steg

Nymålad schablon på vägg

Gamla målningstekniker kommer tillbaka i allt större omfattning. Schablonmålning har man använt i flera hundra år. Skälet till detta är att schabloner är ett enkelt sätt att göra väggar tilltalande och mera estetiska. Är väggarna inomhus i ett bra skick är det ett enkelt och roligt arbete.

Man kan köpa färdiga schabloner i många olika stilar. En målad vägg ger ofta mycket större möjligheter till variation än en tapetserad. Du kan bland annat leka med nyansskiftningar, skuggeffekter – och just schabloner. Men det är inte bara väggar man målar med schabloner. Du kan även göra en gammal möbel fin eller smycka taket med hjälp av den här tekniken.

Schablonen är en skiva, oftast av plast eller papp, med ett utskuret mönster i. Du överför mönstret genom att fästa schablonen mot underlaget och ”dutta” på färg i de utskurna fälten. Om du, som i vårt exempel, ska schablonmåla en vägg använder du väggfärg av samma sort som du täckmålat väggen med, men i en avvikande kulör. Vill du få en annan karaktär på den mönstermålade ytan kan du välja ett annat glanstal på färgen.

För att du ska få ett riktigt fint slutresultat är det viktigt att du är noga när du väljer kulörer – både till väggytan och schablonen. När nyanserna är väl avstämda mot varandra ger rummet ett rent och lugnt intryck – trots mönstringen. Innan du börjar schablonmåla bör du se till att underlaget är rent och snyggt. För absolut bästa resultat bör du måla om hela väggytan.

Tänker du måla en vågrät bård ungefär mitt på väggen kan det vara snyggt att måla övre hälften av väggen i en något ljusare – eller mörkare – nyans än den undre. Om du tänker placera mönstret lite oregelbundet bör du ta flera ”pauser” under målningens gång för att se till att inte entusiasmen tar överhanden och väggen blir alltför mönstrad.

Det är roligt och ganska enkelt att måla efter en schablonmall. Vill du, kan du komplettera det avmålade mönstret med frihandsmålning.

Det här behöver du när du ska måla med schabloner:

1. Schabloner. 2. Anstrykare eller stöpplare. 3. Maskeringstejp. 4. Tumstock. Målarfärg.

Tips!

För att undvika att penselborsten spretar kan du sätta maskeringstejp runt håren strax nedanför fästet. Måla aldrig med penseldrag när du målar efter mall. Färgen lägger sig gärna vid kanterna och kan till och med ”krypa” in under schablonen. Istället för pensel kan du använda en svamp att föra på färgen med. Den tekniken är dock något svårare.

Så målar du med schabloner

Steg 1. Mät upp längden på schablonen och mönstret

1. Mät upp längden på schablonmönstret.

Mät upp längden på ett helt schablonmönster – d.v.s. en mönsterrapport – och markera mönstrets mitt.

Steg 2. Mät upp och markera mitten på väggen

2. Mät upp väggen som ska målas.

Mät därefter upp väggen som ska dekormålas och markera mitten med en blyertspenna.

Steg 3. Mät upp vart schablonen ska sitta på väggen

3. Mät upp vart på väggen du ska sätta bården.

Mät också upp var på väggen du vill sätta bården. Utgå alltid från mönstrets översta eller understa detalj.

Steg 4. Provmät schablonen utmed väggen

4. Provmät schablonen.

Provmät schablonen utmed hela väggen. Du kan behöva förskjuta mönstret något för att få fin avslutning i hörnen.

Steg 5. Tejpa fast schablonen på väggen

5. Tejpa fast schablonen på väggen.

Tejpa schablonen enligt de markeringar du gjort med pennan. Använd maskeringstejp och se till att mallen är slät.

Steg 6. Stöppla schablonen med färg

6. Stöppla färgen på schablonmallen.

Doppa penseln i färgpytsen och stöppla, d v s stöt på färgen med korta rörelser. Håll penseln vinkelrätt mot ytan.

Steg 7. Lossa tejpen när hela schablonen är ifylld med färg

7. Ta bort schablonen.

När mönstret i hela schablonen är ifyllt lossar du tejpen och tar försiktigt bort schablonmallen.

Steg 8. Ta bort schablonen och tvätta av den

8. Tvätta bort färgen på baksidan av mallen.

Kontrollera mallen och tvätta bort eventuell färg som kommit in på baksidan innan du fortsätter dekorera.

Tips!

För att undvika att penselborsten spretar kan du sätta maskeringstejp runt håren strax nedanför fästet. Måla aldrig med penseldrag när du målar efter mall. Färgen lägger sig gärna vid kanterna och kan till och med “krypa” under schablonen. Istället för anstrykare kan du använda en svamp att föra på färgen med. Den tekniken är dock något svårare.

Schabloner i flera färger

Det enklaste – och det vanligaste – är att måla schabloner i endast en kulör. En del mönster blir dock mycket vackra om du använder flera nyanser i samma schablon. Om det inte är alltför tätt mellan de olika fälten kan du arbeta med flera pytsar och penslar samtidigt.

Fördelen med den här metoden är att du sparar tid samtidigt som du minskar risken för förskjutning i mönstret. För att undvika felmålning kan du tejpa över de fält som ska fyllas i med andra kulörer. Var bara noga med blyertsmarkeringarna på väggen, så att schablonen hamnar exakt rätt när du ska måla de andra färgerna.

Lek med schablonen för att skapa väggeffekter

Det finns inga strikta regler för mönstrets placering på vägg eller tak. Det vanligaste är dock att måla bårder i varierande höjd på väggen. Ett exempel på detta är de schablonmålningar som följer trappräcket i många trapphus.

Du kan efterlikna tapetmönster genom att dekorera hela väggen regelbundet eller skapa en härlig effekt genom att endast schablonmåla i ett hörn av en stor vägg. Fönster får en fin inramning med exempelvis ett rankmotiv och på en lång vägg i hallen kan du få en väldigt dekorativ hall genom att måla schabloner i ovala eller rektangulära speglar.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se