Måla med schabloner

bild.jpg

Många målningstekniker som användes förr i tiden kommer tillbaka i allt större omfattning. Schablonmålning har allt sedan tidig medeltid i perioder varit ett populärt sätt att göra väggar vackra och mera intressanta. Numera kan man köpa färdiga schabloner i många stilar. Väljer du att göra en egen mall får du en personligt präglad väggmålning till lågt pris. En målad vägg ger ofta mycket större möjligheter till variation än en tapetserad. Du kan bland annat leka med nyansskiftningar, skuggeffekter – och just schabloner. Men det är inte bara väggar man målar med schabloner. Du kan även göra en gammal möbel fin eller smycka taket med hjälp av den här tekniken.

Schablonen är en skiva, oftast av plast eller papp, med ett utskuret mönster i. Du överför mönstret genom att fästa schablonen mot underlaget och ”dutta” på färg i de utskurna fälten. Om du, som i vårt exempel, ska schablonmåla en vägg använder du väggfärg av samma sort som du täckmålat väggen med. Vill du få en annan karaktär på den mönstermålade ytan kan du välja ett annat glanstal på färgen.

För att du ska få ett riktigt fint slutresultat är det viktigt att du är noga när du väljer kulörer – både till väggytan och schablonen. När nyanserna är väl avstämda mot varandra ger rummet ett rent och lugnt intryck – trots mönstringen. Innan du börjar schablonmåla bör du se till att underlaget är rent och snyggt. För absolut bästa resultat bör du måla om hela väggytan.

Tänker du måla en vågrät bård ungefär mitt på väggen kan det vara snyggt att måla övre hälften av väggen i en något ljusare – eller mörkare – nyans än den undre. Om du tänker placera mönstret lite oregelbundet bör du ta flera ”pauser” under målningens gång för att se till att inte entusiasmen tar överhanden och väggen blir alltför mönstrad. Det är roligt och ganska enkelt att måla efter mall. Vill du, kan du komplettera det avmålade mönstret med frihandsmålning.

Det här behöver du när du ska skära ut och måla med schabloner:

Verktyg:
Anstrykare eller stöpplare (1) Vass kniv (2)
Blyertspenna (3) Spritpenna (4) Radergummi (5)

Material:
Ritfilm av plast eller papp, Färg, Maskeringstejp.

Gör en egen schablon

När du ska göra en egen målningsmall är det viktigt att du väljer ett material som är lätt att arbeta med -både när du skär ut mönstret och när du målar. Ska du endast överföra motivet en eller ett par gånger kan du använda tunn, men styv papp. Tänker du däremot upprepa motivet många gånger bör mallen vara gjord av avtorkbar tunn, styv plast. Hobbyaffärer säljer papp och plast i flera kvaliteter och storlekar.

Ju fler detaljer du ger schablonen desto svårare är det sedan att överföra mönstret på väggen. Risken att färgerna flyter samman, småflikar ”lyfter” från underlaget och små hål snabbt fylls igen av färg ökar i takt med detaljrikedomen. Arbeta med en mycket vass kniv, så att du får skarpa, jämna kanter i schablonen. Då blir det mycket lättare att få överföringen snygg.

Skär ut en schablon

Välj ett lämpligt motiv och överför bilden till plast eller pappskivan
Välj ett lämpligt motiv och överför bilden till plast eller pappskivan. Använd en penna som inte ”smiter” och utelämna alltför små detaljer.

Skär med en mycket vass kniv ut de fält som ska färgläggas
Skär med en mycket vass kniv ut de fält som ska färgläggas. Skär med jämn rörelse och se till att avgränsningarna mellan fälten inte blir för smala.

Kontrollera att schablonen blev genom att föra över den med en mjuk blyertspenna på ett ritpapper
Kontrollera att schablonen blev så som du hade tänkt. Du gör det enklast genom att föra över schablonen med mjuk blyerts på ritpapper.

Tips!

När du tillverkar din egen schablon ska du se till att materialet är tunt men stadigt. En mall med alltför tjocka kanter får lätt färgen att ”krypa” under kanten och motivet blir smetigt. Färgen kan också lätt samla sig på den tjocka kanten. När du tar bort schablonen rinner färgen då ut. Ska du dekorera med exempelvis en bård, underlättar du arbetet om mallen är lång – cirka en meter.

Överför en bård

Mät upp längden på ett helt mönster
1.Mät upp längden på ett helt mönster – d.v.s. en mönsterrapport – och markera mönstrets mitt.

Mät upp väggen som ska dekormålas
2.Mät därefter upp väggen som ska dekormålas och markera mitten med en blyertspenna.

Mät upp var på väggen du vill sätta bården
3.Mät också upp var på väggen du vill sätta bården. Utgå alltid från mönstrets översta eller understa detalj.

Provmät schablonen utmed hela väggen
4.Provmät schablonen utmed hela väggen. Du kan behöva förskjuta mönstret något för att få fin avslutning i hörnen.

alt="Använd maskeringstejp och se till att mallen är slät"
5.Tejpa schablonen enligt de markeringar du gjort med pennan. Använd maskerings-tejp och se till att mallen är slät.

Doppa anstrykaren i färgpytsen och stöppla med korta rörelser
6.Doppa anstrykaren i färgpytsen och stöppla, d v s stöt på färgen med korta rörelser. Håll penseln vinkelrätt mot ytan.

Lossa tejpen när hela schablonen är ifylld
7.När mönstret i hela schablonen är ifyllt lossar du tejpen och tar försiktigt bort mallen.

Kontrollera mallen och tvätta bort eventuell färg som kommit på baksidan
8.Kontrollera mallen och tvätta bort eventuell färg som kommit på baksidan – innan du fortsätter dekorera.

Tips!

För att undvika att penselborsten spretar kan du sätta maskeringstejp runt håren strax nedanför fästet. Måla aldrig med penseldrag när du målar efter mall. Färgen lägger sig gärna vid kanterna och kan till och med ”krypa” under schablonen. Istället för anstrykare kan du använda en svamp att föra på färgen med. Den tekniken är dock något svårare.

Schabloner i flera färger

Det enklaste – och det vanligaste – är att måla schabloner i endast en kulör. En del mönster blir dock mycket vackra om du använder flera nyanser i samma schablon. Om det inte är alltför tätt mellan de olika fälten kan du arbeta med flera pytsar och penslar samtidigt. Fördelen med den här metoden är att du sparar tid samtidigt som du minskar risken för förskjutning i mönstret. För att undvika felmålning kan du tejpa över de fält som ska fyllas i med andra kulörer. Var bara noga med blyertsmarkeringarna på väggen, så att schablonen hamnar exakt rätt när du ska måla de andra färgerna.

Om du tillverkar mallen efter ett mönster där skarvarna mellan de olika kulörerna ska vara näst intill obefintliga, är det lättast att skära ut de olika fälten på olika plast – eller pappersark med exakta pass-märken. När du sedan lägger ”delschablonerna” på varandra bildar de tillsammans ett helt mönster. Om du ska måla i flera kulörer, men en i taget, är det viktigt att färgen verkligen torkar mellan varje färgläggning.

Lek med schablonen för effektens skull

Det finns inga strikta regler för mönstrets placering på vägg eller tak. Det vanligaste är dock att måla bårder i varierande höjd på väggen. Ett exempel på detta är de schablonmålningar som följer trappräcket i många trapphus. Du kan efterlikna tapetmönster genom att dekorera hela väggen regelbundet eller skapa en härlig effekt genom att endast schablonmåla i ett hörn av en stor vägg. Fönster får en fin inramning med exempelvis ett rankmotiv och på en lång vägg i hallen kan du skapa slottskaraktär genom att måla schabloner i ovala eller rektangulära speglar.

Vill du ytterligare förstärka schablonmotivet kan du kombinera det med skuggmålning eller frihandsmålning. En gammaldags karaktär får du om du svampmålar eller marmorerar målningsunderlaget.

Långa väggar får herrgårdskaraktär om man i rektangulära spegelmedaljonger målar schabloner
1.Långa väggar får herrgårdskaraktär om man i rektangulära spegelmedaljonger målar schabloner.

Du kan höja taket över ett valv genom att med lite större och mer detaljrika schabloner dekormåla upp i nock
2.Man kan ”höja” taket över ett valv genom att med lite större och mer detaljrika schabloner dekormåla upp i nock.

Väggen kan målas med en schablon i stället för en tavla
3.En naken vägg kan pyntas med en schablon i stället för en tavla och kan följas upp med en matchande bård undertill.

Du kan leka med färger för färglada schabloner
4.Här har målaren verkligen lekt med färg, fantasi och pensel. Schabloner av denna typ gör sig bäst ensamma på större väggar.

Att dekorera en hel vägg med schablonmönster av två typer så skapas en tapetkaraktär
5.Genom att dekorera en hel vägg med ett regelbundet schablon-mönster av två typer skapas en tapetkaraktär.Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »</2>

scroll to top