Måla trägolv – Så gör du, steg för steg

Målar trägolv

Ett målat trägolv i matchande färg mot väggar, snickerier och inredning kan vara vackert – eller vågat om färgsättningen är djärv. Täckmålade golv är mycket lätta att hålla rena och ser fräscha ut. Eftersom underlaget ofta är ett slitet brädgolv blir skillnaden efter arbetet slående.

Det är viktigt att du väljer rätt färg när du ska måla trägolv. Träets rörelser gör att färgen bör ha en viss elasticitet. Det finns golvfärger avsedda för träunderlag av flera fabrikat. De flesta av färgerna är baserade på alkyd eller akrylatlatex.

Om golvytan kommer att utsättas för hårt slitage finns det även täckande färger att välja bland. Lägg märke till att målning med ett sådant färgsystem kan fordra mer omfattande förarbete för att slutresultatet ska bli bra. Vid all golvmålning fordras en del organisationsarbete innan du kan komma åt att göra förarbeten och måla. Golvytan ska först tömmas på alla möbler, mattor etc.

Om du tänker fräscha upp väggar och tak samtidigt bör du först måla taket, därefter väggarna och sist golvet. Då är risken för färgstänk på nymålade ytor minst.

I äldre hus är det inte ovanligt med breda och ibland vackert utsirade golvlister. Eftersom de ofta är svåra att ta loss bör de målas om på plats. Det är mest praktiskt att göra detta innan golvet målas. Dessutom är det skönt om detaljerna är färdiga när golvytan är nymålad och tillräckligt torr så att rummet går att använda.

Eftersom golvytor nöts hårdare än andra ytor i huset är det viktigt att du inte slarvar med förarbetet. Gamla golv ska rengöras noga och all löst sittande färg ska skrapas bort. Om golvet är nedgånget kan du även överväga att maskinslipa det.

Grundmåla alla trärena partier innan du målar med täckfärgen så får denna bra fäste mot underlaget. Dessutom undviker du en flammig yta eftersom träet suger jämnt om underlaget är grundat.

När du täckmålar kan du välja pensel, roller eller färgspruta. Väljer du färgspruta måste du skydda väggar, fönster etc noga så att inte du får färg på oönskade ställen. Arbetar du med pensel över en större yta bör du komplettera utrustningen med knäskydd, medan du kan arbeta stående med roller på förlängningsskaft.

Vilken arbetsmetod du än väljer är det viktigt att färgen förs ut flödigt och jämnt. Det får inte bli några “valkar” i målningsytan. Sådana blir till svagheter i ytskiktet som snabbt slits och blir fula.

Även om ytan verkar torr bör du vänta ett par dagar extra innan du belastar ytan med tunga möbler. Risken är annars att du genast får fula märken på det nymålade golvet. Om du har målat med en tvåkomponentfärg kan efterhärdningen ta 1-2 veckor.

Verktyg och material du behöver när du ska måla trägolv:

Verktyg:
1. Hink 2. Svamp 3. Slipkloss 4. Dammsugare 5. Mohairroller 6. Förlängningsskaft 7. Färgtråg 8. Lackpenslar, ev i flera bredder 9. Parkettskrapa 10. Moddlare.

Material:
Målartvätt, Slippapper, Golvfärg, Maskeringstejp, Grundfärg, ev Lacknafta.

Tips!

Ett målat golv kan vara halt att gå på. Vill du minska halkrisken kan du blanda lite halksand i den färg som ska användas till sista strykningen. Halksand är mycket finkornig sand som du kan köpa i färghandeln. Sanden gör ytan sträv utan att göra den svår att hålla ren. Strävheten reglerar du med mängden sand per liter färg.

Varning!

Undvik att tvätta med sodalösning på starkt sugande underlag. Sodan är alkalisk och kan i förening med vissa färgtyper förändra färgskiktets förutsättningar. Reaktionen mellan soda och färg kan bl.a. påverka torktiden och ytskiktets tålighet.

Varning!

När du målar på tidigare målat underlag är färgvalet extra viktigt. Grundregeln är att använda samma färgtyp som ytan redan är målad med. Vill du byta färgtyp bör du aldrig välja färger med starkare lösningsmedel än den tidigare använda färgen. Lösningsmedlet i det översta färgskiktet kan lösa upp underliggande färglager. Då “reser” sig det äldre färgskiktet och ytan blir skrovlig och bubblig.

Tidigare målat underlag

Måla trägolvet

Varning!

Om du upptäcker större ytor där färgen har släppt från underlaget på tidigare målat trägolv, bör du undersöka orsaken till flagningen innan du målar om. Rör det sig om t.ex. fuktvandring i träet kommer även den nya färgen snart att släppa från underlaget. Ändra därför först på förutsättningarna för underlaget innan du lägger ner arbete och pengar på ommålning.

När du målar med lösningsbaserade färger är det viktigt att du följer de säkerhetsanvisningar som står på färgburken. Dessa anvisningar avser för det mesta god ventilation och användning av munskydd och skyddshandskar.

Om du inte kan se till att rummet både är drag – och dammfritt samtidigt som det är bra ventilerat, bör du planera arbetet så att du kan ta paus och hämta frisk luft då och då – för att undvika illamående, yrsel och andra olustiga symptom. De flesta golvfärger kräver att underlagets temperatur är minst +5øC. Tänk på att golv nära marken kan vara betydligt kallare än den omgivande luften.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se