Dekorationsmåla med tidningar

Dekorationsmålar vägg

De flesta målningsarbeten fordrar att du är noga med hur du för ut och fördriver färgen. Du behöver som regel också flera sorters penslar och ibland även i flera bredder. När du däremot ska ytdekorera snickerier, möbler eller innerväggar med tidningspapper behöver du i stort sett ingen annan utrustning än en hög med gamla dagstidningar.

Underlaget för all dekorationsmålning måste vara väl rengjort och helst nymålat i en bottenkulör som går ton i ton eller står i skarp kontrast till den kulör som ska användas som dekorering. När du skapar mönster med lasyr och tidningspapper ska bottenkulören vara helt torr.

Kvaliteten i papperet är viktig. Papperet ska vara sladdrigt och kunna suga åt sig vätska. Du får inte ett lika bra målningsresultat med papper från tidskrifter och veckotidningar som ofta har en styvare och högre papperskvalitet än morgon och kvällstidningar.

Metoden kräver att lasyren torkar relativt långsamt. Förr använde man lacknaftabaserad lasyr, men idag vet vi att den inte bör användas inomhus. De vattenbaserade lasyrer som finns torkar så snabbt att det är svårt att tidningsmåla större sammanhängande ytor. Metoden kommer därför framför allt till sin rätt på pelare, i valvbågar och på andra mindre ytor. Man kan naturligtvis också måla föremål, till exempel en piedestal.

Om man använder latexfärg eller en vattenbaserad lackfärg behöver den göras laserande för att bottenkulören ska synas igenom. Man blandar därför färgen med en speciell tillsats för effektmålning. Tillsatsen förlänger dessutom färgens torktid.

Det här behöver du när du ska dekorationsmåla:

Verktyg:
Bred pensel, Roller, Tidningspapper, Skyddspapper eller skyddsplast.

Material:
Vatten eller lösningsbaserad lasyr, Tillsats för effektmålning, ev. Klarlack.

Varning

Tänk på att färger med lösningsmedel är lättantändliga. Lägg därför de använda tidningsarken i vatten innan du kastar dem. I annat fall kan papperen självantända. Om du använder lacknaftabaserade lasyrer så bör tidningsarken sitta kvar ca 10 minuter innan du tar bort dem. Måla utomhus eller se till att rummet har mycket god ventilation!

Förbered underlaget

Täckmålar
Underlaget ska vara väl rengjort, jämnt, täckmålat och torrt. Använd till exempel latexfärg och måla ytan två gånger.Lasyr på väggyta

Blandar färgen med den speciella tillsatsen för effektmålning
Blanda färgen med den speciella tillsatsen för effektmålning. I vårt fall blandar vi lika delar färg och tillsatsmedel.

Stryker ut lasyr med roller
Använd roller och pensel och stryk ut lasyren. Arbeta i fält om maximalt två kvadratmeter.

Sträcker ut ytan med tidiningsark
Täck ytan med tidningsark och pressa papperet mot underlaget. Överlappa med nästa ark.

Tar bort tidningsark för att se mönster
Ta omedelbart, men försiktigt, bort arken igen så att hela sidan följer med. Upprepa över hela ytan.

Olika mönster på tidningsarken
Om du skrynklar papperet innan du använder det får du ett tätare mönster som till höger på bilden.Lasyr på föremål

Använder vattenbaserad lackfärg
Använd gärna en vattenbaserad lackfärg blandad med den laserande effekttillsatsen. Stryk på med pensel.

Täcker ytan med tidningsark
Täck ytan på samma sätt som förut. Överlappa alla skarvar noga. Dra loss arken omedelbart.

Klarlackar ytan
När man “målar” med tidningspapper blir ytglansen något flammig. Klarlackera vid behov lasyren för jämnare glans.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se