Lär dig att limma fanér

Limmar fanér på träyta

I den här artikeln om att limma fanér hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier som visar dig hur man limmar en fanér.

Såväl ifråga om nyinredningar som vid underhåll av inredningsdetaljer och väl fungerande, men lite äldre och skamfilade möbler, kan man ha stor nytta av att kunna handskas med faner. Har man aldrig prövat kan det verka av skräckande att arbeta med papperstunt trä.

I själva verket är det emellertid ganska enkelt. Genom att använda faner när detta är möjligt sparar man dessutom en hel del pengar eftersom materialet, jämfört med massivt virke, är åtskilligt billigare.

Skär fanér

Naturträ bidrar nästan alltid till att göra ett hem varmt ombonat och trivsamt. Huvudskälet till att t ex inredningsönskningar av det slaget alltför ofta inte förverkligas är de stora kostnaderna för massivt virke. När t.ex. brädpanel, och ibland även fabriksfanerade väggskivor, ställer sig för dyra eller av andra anledningar inte passar kan man ofta ändå realisera önskningarna genom att istället själv fanera.

På spånskivor eller annat plant och lämpligt underlag kan faneret stiftas eller ännu hellre limmas. Samma sak gäller många andra inredningsdetaljer, t ex skåpdörrar och möbler. Visserligen finns det i dag ett stort utbud av nytillverkade möbler till överkomliga priser, men alltför ofta kasserar vi bl.a. skåp, bord och sittmöbler av äldre datum helt i onödan.

Det behöver ju inte vara något fel på möbelns funktion för att dess ytskikt inte längre passar till den stil hemmet i övrigt har. Det är inte heller mycket svårare att fanera en bordsskiva än att t ex lackera den. BI a är underarbetet i stort sett detsamma. Det måste vara plant, rent och fritt från färg och fett.

Kostnaden för en fanéring kan man själv ofta styra rätt väl. Det är mest en fråga om hur exklusiv man är i valet av material. Utbudet av faner är mycket stort och priset varierar både med tjockleken och med träslaget.

Väljer man fanér med tanke på att senare kunna komplettera med samma material kan det finnas anledning att avstå mahogny och liknande exklusiva importvaror. Ännu finns sådant material i ganska stora lager, men dessa fylls inte på i särskilt snabb takt med hänsyn till regnskogarnas skydd.

Den utrustning man behöver för att själv kunna fanera är tämligen enkel. De flesta verktygen finns i en standardutrustning. Enda undantaget är förmodligen skruvtvingar. I varje fall behöver man ett större antal än vad som är vanligt i en hemmaverkstad. För det mesta brukar man dock kunna lösa det problemet genom att låna av grannar och vänner.

Men för att lyckas riktigt väl måste man också vara utrustad med väl utvecklade sinnen för noggrannhet och tålamod. Det är nämligen ytterst viktigt att limmet fäster ordentligt överallt och att putsningen av kanter och liknande görs så varsamt att inga flisor lossnar.

Verktyg och material du behöver när du ska limma fanér:

Verktyg:
Brytblads el universalkniv (1) Fanersåg, ev. (2) Ryggsåg (3) Tumstock (4) Vass blyertspenna (5) Stållinjal (6) Vinkelhake (7) Mjuk dammborste (8) Skruvtvingar (9) Fanerhammare (10) Limpensel (11) Tapetroller (12) Svamp (13) Slipkloss (14) Strykjärn, ev. Ritsnål el strykmått.

Material:
Blocklamell, Tving el spännreglar, Lim av lämplig typ, Klisterremsor, Stift, ev. Plastfolie, Trasa.

Tre limmetoder

Fanér kan fästas mot underlaget med tunna stift, men är underlaget någon typ av träskiva ger det nästan alltid fördelar att limma. Du kan använda tre olika slags lim vanligt snickarlim, vattenfast lim och kontaktlim. Det man kallar snickarlim är PVA lim och är vanligast förekommande. Det kan användas även i måttligt fuktiga miljöer, men för säkerhets skull bör du lackera PVA limmade fanerytor.

Kan faneret komma att utsättas för vatten bör du använda polyuretanlim eller något annat skummande, vattenfast lim. Detta förutsätter dock att även underlaget är vattenfast och att allt ändträ förses med limmad kantlist.

Slutligen kan du använda kontaktlim. Det är lite svårare att handskas med eftersom det “biter” så snabbt och därför gör det svårt att korrigera ev. förskjutningar.

Faner tas ut ur de mest skiftande träslag.Faner tas ut ur de mest skiftande träslag. De vanligaste tjocklekarna på fanér är 0,8, 1,5 och 2,8 mm. När det skärs i skivor från trädstammen kommer ådringen att ligga nästan parallellt med kanterna. Det kallas då planskuret (t h).

När faneret skalas av från en roterande trädstam bildar ådringen ojämna mönster. Detta kallas svarvat faner (t v). Men samtidigt ger kontaktlim en stor fördel: du slipper sätta faner och underlag i press.

Kontaktlim är speciellt lämpligt när man arbetar med stora ytor. Faner kan vara nästan papperstunt och är då fullt av praktiskt taget osynliga porer. Under press kan lim gå upp genom dessa porer och för att faneret inte ska fastna mot tryckskivan, måste du alltid lägga en tunn plastfolie mellan dessa två ytor.

Värt att veta

Fanér säljs av trävaruhandlare, ofta av företag som specialiserat sig på materialet. Faner i mindre format kan man ibland få tag i på välsorterade byggmarknader. Det finns även s k förklistrade fanerremsor som man kan komplettera längs med kanterna på t ex luckor eller dyl. Man fäster dem lätt genom att stryka fast remsan med hjälp av ett strykjärn på låg värme.

Tillskärning av fanér

Spännutrustning

Limma fanér

Böjda partier

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se