Gör en sågbock

Kapar upp virke för att bygga en sågbock

Frågan är om det finns något mer stämningsskapande än de levande lågorna från en brasa i den öppna spisen? Har man tillgång till eget vedbränsle kan man lätt unna sig den lyxen – under förutsättning att man kan kapa och helst också klyva stockveden.

För kapningen behövs inte bara en såg utan också en sågbock. Av tradition gör man detta enkla redskap själv, men i våra dagar kan det finnas skäl att tillverka en sågbock som går att fälla ihop.

Det är bara några decennier sedan sågbocken mer eller mindre hörde till hushållets standardutrustning. Var och en spikade själv ihop den av några grova bräder.

Eftersom ved förr i tiden var det dominerande bränslet användes sågbocken ofta var och varannan dag. Därför fick den för det mesta också stå kvar på vedbacken eller i vedboden tills den murknade eller torkade ut och blev så ostadig att den måste ersättas av en ny.

Numera behövs sågbocken nästan uteslutande för brasved och därför är det klokt att göra en modell som är lätt att ta fram när den behövs och som dessutom inte är så skrymmande att den är svår att förvara – med andra ord en hopfällbar bock. Det är inget som säger att du måste göra din sågbock i samma mått och av samma slags virke som vi har gjort i vårt exempel. Men du bör tänka på att inte göra den så klen att den blir ostadig.

Just för hållbarhetens skull bör du undvika att spika med dyckert. De påfrestningar en sågbock utsätts för gör att spik med koniskt huvud lätt “äter” sig in i virket. Om du använder obehandlat eller tryckimpregnerat virke, hyvlat eller ohyvlat spelar mindre roll. Föredrar du att själv impregnera träet kan du göra det kanske rentav måla det i en glad kulör.

Vill du göra sågbocken extra stadig och hållbar kan du givetvis förstärka förbanden med spikningsplåtar och/eller vinkelbeslag, där sådana passar. Vår bock har tre saxande benpar och är stor nog för både rejäl brasved och finare spisved. Vill du ha den mindre kan du utelämna det mittersta benparet. Detta kan du för övrigt också förskjuta åt det ena eller andra hållet.

Det här behöver du när du ska göra sågbockar:

Verktyg:
Fogsvans (1) Hammare (2) Fil (3) Borrmaskin (4) Borrstål till bultdimensionen (5) Skiftnyckel (6) Tumstock (7) Snickarpenna (8)

Material:
6 st 4,5 x 7,5 x 135 cm fur till benen.
4 st 2,5 x 7,0 x 100 cm fur till tvärstagen.
2 st 2,5 x 7,0 x ca 125 cm till diagonalsträvorna.
30-40 spik efter dimension till virket. 3 bultar i 5-10 mm diameter, ca 1 dm långa med muttrar och brickor.

Mät upp ben med tumstock
1.Mät med en tumstock ut benen och de fyra tvärstagen. Vänta däremot med de båda diagonalsträvorna.

Linjera sågsnitten med vinkelhake
2.Linjera sågsnitten efter de uppmätta markeringarna med hjälp av en vinkelhake.

Sågar med en fogsvans
3.Såga med en fogsvans till de sex benen och de fyra tvärstagen. Var noga och såga exakt i markeringarna.

Mät ut fasen på benens ovansida
4.Mät ut fasen på benens ovansida med vinkelhaken och dra en linje efter markeringen.

framfilad fogsvans
5.Såga ut faserna. Använd helst en framfilad fogsvans när du sågar på längden för att få en fin kapyta.

Mäter ut vart tvärstaven ska sitta
6.Mät med tumstocken ut var på benen tvärstaven ska spikas fast och märk ut stället med en snickarpenna.

första måttet till de andra benen
7.För att förenkla arbetet kan du föra över det första måttet till de andra benen med en vinkelhake.

Spika fast tvärstagen
8.Spika fast tvärstagen mot benens kortsidor. Använd spik i en dimension som passar till virket.

Förskjutning av benbredd för ihopfällningen
9.Vid hopsättningen ska den ena sidans tre ben förskjutas en benbredd, så att hopfällningen fungerar.

Låser benpar med tvingar
10.Lägg benparen mot varandra med fotändarna helt jämnt. “Lås” varje benpar med tvingar.

Borrar benpar för bultar
11.Borra genom varje benpar för bultarna Borra helt rakt så att bultarna inte kommer att spänna.

Sätter bultarna och brickorna på plats
12.Sätt bultarna och brickorna på plats och dra till muttrarna med hjälp av skiftnyckeln.

Spikar fast diagonalsträvor
13.Spika fast diagonalsträvorna så att dessa ligger dikt, eller kloss, mot tvärstagen.

Drar linje med vinkelhake för kapning av överskjutande ände
14.Nu ska den utskjutande änden kapas. Dra en linje vid kapstället med hjälp av vinkelhaken.

Sågar av snedsträvan
15.Såga av snedsträvan efter markeringen. Var noggrann och håll emot med den andra handen.

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se