Trädgårdsbelysning – Välj armaturer för trädgården

Trädgårdsbelysning på kvällen

Trädgårdsbelysning med armatur på stolpe.

Liksom planeringen av var och på vilken höjd en ljussättning ska placeras i trädgården är valet av armaturer viktig för slutresultatet. Rätt typ av ljus på rätt plats ger den atmosfär det är tänkt.

Valet av armatur beror också på vilken form av belysning som ska användas. Det går att välja mellan svagströmsarmaturer som kan installeras själv och starkströmsarmaturer som ska installeras av elektriker.

Solceller

De allra enklaste lamporna är de som trycks ner i gräset och som är försedda med solcellspaneler på ovansidan. Det ljus som kommer från dessa lampor är inte starkt, men lamporna är extremt lätta att montera.

Det behövs inga elledningar eller installationer över huvud taget för att få ljus till lampan. Belysningen är billig att köpa in, men har en tendens att inte hålla alltför länge. Enkelt och bekvämt är det i alla fall.

LED-belysning

Näst enklast är det att använda sig av LED-armatur för utomhusbruk. Denna belysning kan enkelt installeras på egen hand lite överallt i trädgården. Till det kommer att dessa LED-lampor drar väldigt lite energi.

LED-armaturerna är tack vare sina goda egenskaper på stark frammarsch, både inomhus och utomhus. Lamporna är dessutom mycket hållbara. Det finns allt från elslingor som kan hängas upp i buskage till infällbara lampor för trall.

Det finns till och med krukor och andra tillbehör till trädgården med inbyggt LED-ljus att använda sig av för att skapa en härlig stämning i trädgården.

Andra Lågspänningsarmaturer

LED-lampor kopplas till ett lågspänningssystem om 12 volt. Det gör även viss annan armatur som är försedda med vanliga glödlampor alternativt lysrör. Dessa anses säkra av EU och kan installeras utan elektriker av en händig person. Utbudet av belysningssystem som drivs på 12 volt är stort och täcker alla behov.

LED-belysningen som nämndes ovan är fin för stämningshöjande belysning. Halogenlamporna ger ett behagligt och mjukt ljus men är lite starkare än LED-alternativen.

De rena glödlamporna är fina dekorationsljus för många tillfällen. Här finns det till och med IP68-säkrade lampor. Det betyder att de kan sättas i botten av en damm eller liknande.

När flera lampor kopplas ihop i ett lågspänningssystem kan ljuseffekten på varje enskild lampa minska. Det gäller främst halogenlampor och glödlampor. LED-belysningen påverkas inte av antalet lampor i ett och samma system.

Större installationer

För att få ett starkt ljus räcker dock inte alltid lågspänningssystemen till. De är bäst lämpade för stämningsbelysningar. Vid ingången till huset och vid uppfarten till garage eller parkeringsplats kan det vara värt att installera sedvanlig armatur med högspänning. Då kan riktigt starka lampor installeras vid behov.

Det finns dock en stor nackdel. Vanliga lampor och lyktor kräver säkra elinstallationer. Elledningarna ska grävas ner på ett tillräckligt stort djup och en behörig elektriker ska installera lamporna.

Den här typen av installationer kostar en del pengar, och är därför mest lämplig när och om en trädgård ändå ska göras om i grunden. När en ny uppfart eller gång planeras, är det bra att planera in ljussättningen på samma gång.

IP-klassning

Det är inte vilken armatur som helst som kan sättas upp utomhus. För att de ska vara godkända för att användas ut i det fria krävs att de har en IP-klassning om minst IP 44. Då är de godkända för att monteras utomhus, men inte i vatten.

Om en armatur ska placeras i eller mycket nära vatten är det IP 68 som gäller. Då kan armaturen till och med placeras i en damm.

Miljö

Tänk gärna på miljön som finns utanför trädgården när en ny belysning planeras. De energisnåla alternativen är goda val både för plånboken och miljön.

Ett tillbehör som också ger besparingar är en timer. Med en enkel timer går det enkelt att se till att belysningen är igång när det finns behov för det och minskar risken att lamporna står och går utan att göra någon som helst nytta.

Att tänka på

Rätt installation är a och o för en säker belysning. Elinstallationer i bostäder ger rätt till rot-avdrag.

Viktigt!

Tänk på att lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för elektriska produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.

Mer information om säker el utomhus hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se