You dont have javascript enabled! Please enable it! Så går en luktsanering med ozon till | dinbyggare.se

Så går en luktsanering med ozon till

Utför luktsanering med ozon

En luktsanering handlar om att få bort obehaglig lukt i bostad, i fritidshus, husvagn eller båt. Den kan också med fördel användas i bilar, husbilar och andra utrymmen med avgränsade ytor. Den lukt man vill ha bort kan vara allt från inbitna röklukter, om att få bort lukten av mögel efter en renovering till att någon allergen eller annan obekväm doft hänger sig kvar av en eller annan anledning.

Innan själva ozongeneratorn

En professionell luktsanering med ozongenerator inbegriper flera steg, vart och ett lika viktiga för slutresultatet. För det första behöver utrymmet städas mycket noga. Det gäller oavsett anledning till saneringen. Källan till lukten måste naturligtvis också försvinna, annars hjälper ingen luftrening i hela vida världen.

När rummet eller utrymmet är ordentligt rent är det dag att sanera rummets luft. För i luften virvlar det fortfarande runt en mängd partiklar som orsakar obehaget. Det är således hög tid för ozonreningen, en maskin som effektivt tar bort alla flyktiga och skadliga partiklar som orsakar den dåliga lukten eller obehaget.

Så funkar reningsapparaterna

I generatorn alstras ozonet kontinuerligt. Ozonet i sin tur reagerar med de ämnen som luften för med sig – allergener, luftföroreningar, rök, virus och bakterier. Ut ifrån apparaten strömmar helt ren luft.

För att frigöra ett utrymme helt från odörer, mögelsporer eller allergener behöver all luft som finns i rummet renas.Det kan ta några dagar, men efteråt finns inget i luften kvar som kan orsaka vare sig allergier eller dålig luft.  Ingen människa bör befinna sig i rummet mer än under korta stunder. Växt och djur gör sig också rätt i att vistas i ett annat rum.

Efteråt

Efter ozonreningen dammsugs golvet noga. Det som inte har omvandlats till koldioxid eller vatten kan nämligen hamna på golvet som utfällningar. Dammsugningen sker bäst med hjälp av en vattendammsugare, centraldammsugare eller en dammsugare med hepafilter. Sedan är rummet helt klart att användas igen.

Lösöre kan behöva behandlas i en separat ozonkammare.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se