Ozonrening – Så rengör ozon med aktivt syre

Ozonrening

Ozonrening, eller rening med aktivt syre är effektiv metod för att få bort ämnen som kan orsaka allergier, röklukt, bakterier och andra skadliga ämnen i luften – en gång för alla. Metoden har använts i över hundra år och efterlämnar inga farliga restämnen efter sig, vilket gör att det är en säker och miljövänlig metod.

Ozonet en form av aktivt syre

Ämnet ozon är en molekyl som innehåller tre stycken syreatomer, till skillnad från vanlig syrgas som består av två stycken syreatomer. Det är en instabil form av molekyl, som också går under namnet aktivt syre. Den här molekylen vill nämligen väldigt gärna reagera med andra ämnen. Det är faktiskt ett av världens, om inte hela världens, kraftigaste oxidationsmedel.

Ozonet har bland annat förmågan att bryta ner långa kolkedjor, även så kallade kolväten, dvs sådant som lukt är uppbyggda av. Det gör den till en naturlig luftrenare. Ozon bryter ner kolkedjorna till koldioxid och vatten. Det här kan vi utnyttja, inte minst för att rengöra våra bostäder och andra utrymmen som vi vistas i.

Så funkar ozon

Föroreningar i vatten och luft består av kolkedjor i någon form – till exempel rök, hudavlagringar och andra partiklar från djur, mögelsvampar, diesel/bensin, virus, bakterier och mycket annat. Ozonet bryter ned dessa långa kolkedjor så att det knappast återstår annat än koldioxid och vatten. Därmed försvinner föroreningen.

Så skapas ozon

Det behövs bara en rejäl elektrisk urladdning, såsom en åsksmäll eller en gnista vid svetsning. Står du tillräckligt nära en sådan händelse känner du också doften av ozon. Det är den som ger den där lite stickiga och lätt igenkännliga lukten. UV-ljus är ett annat fenomen som skapar ozon. När vi själva vill skapa ozon används i första hand en ozongenerator.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se