You dont have javascript enabled! Please enable it! Ozon - ett miljösäkert alternativ | dinbyggare.se

Ozon – ett miljösäkert alternativ

ozonrenare

Fördelarna med rening genom en ozongenerator är många. För förutom det säkra och beständiga resultatet, är reningsmetoden mycket miljövänlig.

Om en ozongenerator gör jobbet behöver inga farliga kemikalier användas, vilket garanterar frånvaro av otrevliga biverkningar – såsom miljöförstöring, frätskador på inventarier eller risk för hälsa och välmående hos personer.

Att utsättas för ozon i för stora doser är i och för sig farligt för människor såväl som djur. Men med tanke på att ozonet skapas av generatorn på själva platsen, finns det inga transportrisker att räkna med. Inget ozon kan läcka ut någonstans innan det ska användas. Ozonet reagerar också direkt med den omgivande luften/vattnet och tar del i en oxidationsprocess finns inget som helst ozon kvar i luften när generatorn sedan stängs av. Kvar efter en ozonreningen finns bara ren och klar luft / vatten, utan otäcka odörer eller ohälsosamma ämnen. Biprodukterna är koldioxid och vatten, något som är helt säkert för människan och miljön. Så länge det inte finns några personer eller djur i närheten av själva generatorn när det arbetar, går alla säkra från någon som helt fara.

De vanligaste sätten, förutom ozonrening, är annars att använda sig av klor i någon form. Klor är en mycket starkt frätande vätska som transporteras långa vägar igenom världen, och som också sprids i naturen efter anändandet. Det kan orsaka obehag för såväl människor som djur, vilket inte ozonet gör. I jämförelse med detta är ozonet ett mycket miljösmart alternativ.

En annan fördel genetmot klor är att ozonet biter på alla typer av virus och bakterier, något som tyvärr inte kan sägas om klorinet.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se