När städning inte räcker – gör rent hus med ozongenerator

Rengör rum med ozongenerator

En sanering med hjälp av en ozongenerator rensar effektivt såväl luft som vatten från lukt, mögelsporer, allergener, virus och mikroorganismer i såväl luft som vatten. Det kan ske med hjälp av en saneringsfirma, eller på egen hand. Generatorn används med framgång vid till exempel:

– allergensanering,
– röksanering och
– sanering av svartmögelsporer.

Reningen med ozon, eller aktivt syre som det också kallas, används också gärna där det ställs riktigt höga krav på att inga otäcka lukter finns kvar i luft, på möbler eller i tyger.

OBS! Om du renar ett utrymme med en ozongenerator på egen hand behöver du tänka på att ozon är mycket giftigt för växter, djur och människor. Håll utrymmet fritt från dessa, inklusive dig själv!

Städa räcker inte

Det räcker inte att ta bort källan till obehaget för att lukt eller allergener ska försvinna. Luften behöver bokstavligen talat också rensas från alla de mikropartiklar som orsakar lukten eller utlöser allergireaktionen. Detsamma gäller vid mögelproblem. Sporerna sprids via luften och nya mögelhärdar kan uppstå, om inte alla sporer rensats bort – även i luften. Det är här ozongeneratorn kommer i bilden. Den rensar luften från alla de mikrosmå partiklar som kan orsaka obehag, plus några till. Kvar blir bara ren och skär luft, utan oönskade partiklar. Partiklarna är och förblir borta, ända till dess att en ny källa till lukt eller allergener dyker upp.

Virvlar omkring i luften

De partiklar som virvlar omkring i luften och som är riktigt knepiga att komma åt kan ozongeneratorn fånga upp. Partiklarna fälls ut ur luften och faller till golvet. Ibland kan det ta några dagar att rensa ordentligt, men det fungerar! När reningen av själva luften är klar dammsugs golvet noga med en vattendammsugare eller en dammsugare med hepafilter.

Var?

– Vatten renas enkelt från bakterier och virus med hjälp av ozon. Kontakta ett vattenreningsföretag för att få rätt råd.

– Det går kort sagt att lukt-, rök- och allergisanera alla begränsade utrymmen, från bensintankar till bilar, hus och lägenheter. Kontakta alltid en seriös firma för råd och hjälp.

– I hus, lägenheter och andra utrymmen som används ofta av en och samma människa är rening med hjälp av ozongenerator alltid en tillfällig insats. Det är vanligast inför en försäljning eller uthyrning, men det kan också få bort ett problem som nuvarande boende störs av. Det behövs ofta inte heller mer än en tillfällig sanering av utrymmet, eftersom problemet med den dåliga luften/lukten garanterat försvinner efter ozongeneratorns arbete. Om det inte försvinner finns källan till odören eller obehaget kvar i rummet.

– I källare, soprum och i utrymmen där personer vistas sällan kan en ozongenerator ställas permanent, för att förhindra mögelsporer från att etablera sig på träet. Här kan det ju vara svårt att åtgärda orsaken till att mögelangreppen kommer till på andra sätt än just genom att ställa en generator på plats.

– Vatten-, diesel- och bensintankar liksom andra behållare kan med fördel renas med hjälp av ozon.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se