Måla med lackfärg

malar-med-lackfarg.jpg

Lackfärger används i första hand till målning av snickerier och möbler. Även om målning med lackfärg är vanligast inomhus, går de flesta även att använda utomhus.

Man skiljer på vatten och lösningsbaserade lackfärger. De största skillnaderna mellan dessa bägge typer är lukten och färgens ”öppna tid”. Om du är ovan vid pensel och pyts kan det vara ide att använda en alkydlack eftersom det är lättare att rätta till en ”målarmiss” på den nymålade ytan.

Vattenbaserad lackfärg fordrar en betydligt snabbare och säkrare arbetsteknik. När du ska välja lackfärg har du alltså två huvudalternativ: alkydlackfärg eller vattenbaserad lackfärg.

Alkydlackfärg är en lösningsbaserad färg med stark och ibland besvärande lukt. Fördelen med denna färgtyp är att du har gott om tid på dig att applicera och fördriva färgen på underlaget. Färgen är s k öppen i ungefär 15 minuter.

Vattenbaserad lackfärg

Vattenbaserad lackfärg luktar ingenting, men är endast öppen i ett par minuter. Går du tillbaka för att rätta till ett penseldrag på den nymålade ytan kan du förstöra hela arbetet.

Den vattenbaserade lackfärgen är dammtorr redan efter 1/2-1 timme medan den lösningsbaserade tar 3-5 timmar att bli lika torr. Båda färgtyperna är som regel inte övermålningsbar förrän efter ca 12 timmar.

Eftersom tiden kan variera en del beroende på tillverkare och färgkvalitet bör du alltid läsa på färgburken för att få helt korrekt torktid.

Den idealiska lackfärgen skulle vara en kombination av lösnings och vattenbaserad lackfärg. Färgfabrikanterna håller också på att ta fram en vattenbaserad lackfärg som även har alkydlackens fördelar.

Viktigt med rätt val av pensel

Det är alltid viktigt att förarbetet innan målning görs noga. När du arbetar med lackfärg bör du dessutom planera själva målningen. Om du ska måla en större yta, t.ex. en dörr eller ett bord, bör du dela upp ytan i flera tänkta sektioner och sedan måla systematiskt.

Detta är mycket viktigt just därför att färgen inte är ”öppen” så länge. Eftersom man med lackfärg eftersträvar en mycket slät yta är valet av penslar och andra redskap också viktigt.

Välj alltid penslar av syntetborst när du målar med vattenbaserad lackfärg. Du behöver som regel en oval anstrykare och moddlare. Syntetborsten går också utmärkt till alkydlacken, även om yrkesmålaren helst använder naturborst till denna färgtyp.

På större ytor kan man med fördel rulla ut färgen med en filtroller och sedan fördriva färgen med pensel. Se bara till att inte arbeta i för stora sjok i taget.

Målardyna

Ett annat bra redskap att måla plana ytor med är målardynan. Du kan antingen utföra hela målningen med dynan eller endast släta ut färgen med detta redskap.

De flesta lackfärger avsedda för amatörmålaren är tixotropa, d.v.s. trögflytande och geléartade. Det finns också lackfärger som uppför sig mer som vätska, men dessa använder i första hand yrkesmålare. Detta beror på att det fordras ett visst handlag för att fördriva färgen och undvika rinnmärken.

Även om man säger att tixotrop färg ger droppfri målning kan det bli rinnmärken också efter färger av detta slag. Oavsett färgens viskositet är det viktigt att du rör om färgen noga innan du börjar arbetet, annars är risken stor att den målade ytan blir ojämn i kulör och ytskikt. Stryk alltid lackfärg flödigt.

De flesta färger finns i olika glans tal. De vanligaste är 30 – halvblank, 70 blank och 90 – högblank. Det finns även andra glans tal. 0-10 anger helt matta färger.

Vilken glans du väljer är oftast en smaksak, men blank och högblank färg används mest vid målning av t.ex. kök där ytan rengörs ofta och skåpen ska vara ”skinande” rena.


Tips!

När du arbetar med lackfärg är det viktigt att rummet har god ventilation. Använd gärna andningsskydd eftersom färg kan irritera luftvägarna. Använd gärna en målningsrulle av filt eller mohair vid målning med lackfärg. Andra kvaliteter ger en ojämn och knottrig yta.

 

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top