Dra ut vatten i trädgården

Villor och radhus av senare årsmodell har för det mesta en eller flera vattenkranar utomhus. En närbelägen utomhuskran anses som en självklarhet för att man ska kunna sköta trädgården. I lite äldre småhus och i många fritidshus saknas ofta denna bekvämlighet.

Utdraget vatten till trädgården

Artikeln fortsätter efter annonsen

Man tvingas då dra en slang från en vattenkran i källaren eller från någon annan blandare i huset. Det är givetvis inte bra att ha det så. Vi har lagt oss till med vanor som kräver lätt tillgång till rinnande vatten även utomhus, dessbättre är det ofta enkelt ordnat. Du kan själv göra jobbet!

Kopplar vattenslang till vattenutkastare till trädgård

När du väl har skaffat en utomhuskran att tappa vatten ur kommer du knappast att förstå hur du tidigare klarade dig utan den. Det är ju inte bara gräsmattan och trädgårdens andra växter som behöver vatten när torkan sätter in.

Numera har vi ofta frodiga trädgårdsväxter som är extra fuktighetskrävande och många av oss har skaffat hobbyväxthus som fordrar stora mängder vatten. Dessutom behöver vi rinnande vatten för att kunna spola av leriga stövlar, tvätta bilen, fylla poolen, spola av garageuppfarten eller den stenlagda entrén.

Inte minst vid fritidshuset längtar vi under solheta sommardagar efter möjligheten till en svalkande dusch. Allt detta är lätt ordnat om vi har en strategiskt placerad kran att vrida på och en slang som är lång nog att leda vattnet dit det behövs.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Innan du bestämmer dig för att dra ut vatten i trädgården bör du tänka igenom två saker noga. Den ena är var i huset du enkelt kan gå in på en kallvattenledning. Den andra är var du kan sätta kranen. Du bör undvika att dra alltför långa, nya rör inomhus. Sätt kranen där du lätt kommer åt den och där du utan större besvär kan ordna med dränering av spillvatten.

Självdränerande och frostsäker vattenutkastare

Ett av skälen till att man förr inte så ofta drog ut vatten i trädgården var risken för sönderfrusna kranar och ledningar. Numera finns självtömmande (självdränerande) och frostsäkra kranar och system som även länsar en del av slangvattnet.

Verktyg och material du behöver när du ska dra ut vatten i trädgården:

Verktyg:
1. Borrmaskin 2. Rörbockare 3. Rörtång 4. Skiftnyckel 5. Bågfil 6. Gradfil 7. Syl 8. Skruvmejsel 9. Hammare 10. Tumstock.

Material:
Vattenutkastare med backventil, Spindel, Hårt kopparrör, Mjukt kopparrör, Täckbricka av plast, Plastpluggar, Skruvar, ev drev.

Planering

1. Bestäm lämplig placering av vattenutkastaren.
2. Beräkna rördragningen.
3. Om du måste böja rör, låna en rörbockare.
4. Välj krantyp.
5. Köp kopparrör i passande dimensioner och längd. Räkna med övermått.
6. Skaffa övrigt material, bland annat en T-rörkoppling.
7. Kontrollera med till exempel en detektor att den planerade rörgenomgången inte träffar andra ledningsdragningar.

Börja utifrån med vattenkranen

Stänger huvudvattenkran
1. Tappa upp hushållsvatten i reserv. Stäng huvudvattenkranen och låt den vara stängd tills installationen är klar.

Mäter ut plats för rörgenomgång
2. Mät ut lämplig plats för rörgenomgången. Tänk på att kranen ska vara lätt åtkomlig. Markera för borrhålet.

Borrar hål i väggpanelen
3. Väggkonstruktionen avgör valet av borr. Välj ett borr med något större diameter än kopparrörets.

Riktar i kranuttaget och trycker med syl för skruvhål
4. Rikta in kranuttaget mot det borrade hålet och markera med sylen var bottenplattans skruvar ska sitta.

Trär kopparröret från insidan
5. Trä kopparröret från insidan av väggen, genom borrhålet och in i krandelen. Dra åt flänsen.

Fäster kranen i väggen
6. När kopparröret är på plats kan du fästa kranen i väggen. Dra åt skruvarna så att du får ett fast förband.

Sätter spindeln i kopparröret
7. Nu är det dags att sätta spindeln i kopparröret. Denna trär du in i systemet från utsidan av huset.

Fäster i flänsgänga
8. Skjut in hela spindeln så att den ligger i kopparröret och fäster i väggdelens flänsgänga.

Fäster spindeln med skiftnyckel
9. Det är viktigt att du får en stabil montering. Dra därför fast spindeln med skiftnyckel. Dreva om det behövs.

Värt att veta

Om kopparröret genom husväggen får en svag lutning utåt blir inte vatten stående. Rördragningen genom ytterväggen kan orsaka en köldbrygga. Täta med mineralullsdrev. Spillvatten kan skada husgrunden. Dränera och led bort vattnet från huset.

Tips

Det är praktiskt att välja en utomhuskran med löstagbar nyckel. Då kan man “låsa” kranen genom att ta in nyckeln och därmed göra den oåtkomlig för barn och obehöriga.

Men häng nyckeln på en plats där du lätt och snabbt kommer åt den. Vill du inifrån huset kunna stänga av vattnet till utomhuskranen kan du montera en kran omedelbart efter T-rörkopplingen.

Fullfölj inifrån

Mäter för kapning av kopparrör
1. Du har nu ett inkommande kopparrör som är för långt. Mät var du ska kapa det normalt 4-5 cm från väggen.

Kapar rör med bågfil
2. Med bågfilen kan du såga genom både rör och spindel, men du kan också kapa röret och spindeln var för sig.

Tätpricka över det kapade röret
3. Trä täckbrickan över det kapade röret. Det förekommer delade brickor i handeln som kan förenkla monteringen.

Fäster backventil
4. Skjut backventilen över kopparröret. Dra åt den övre muttern med skiftnyckel och håll emot med rörtång.

Kapar kallvattenledning
5. Kapa den befintliga kallvattenledningen på lämplig plats med bågfil och fila bort alla grader i rörändarna.

Skalar av isolering på kopparröret
6. Mät hur stor rörbit du ska kapa för att få plats med T-rörkopplingen. Skala av eventuell isolering ungefär 2 cm.

Sätter rörhylsa på rör
7. Sätt en rörhylsa i varje rörände och träd klämringar över de kapade rörändarna. Dra åt muttrarna hårt.

Bockar rör med rörbockare
8. Mjuka kopparrör bör bockas i rörbockare. Mät noga rörlängd och bockningsvinkel.

Monterar T-rörskoppling
9. För in det nya röret i T-kopplingen. När du dragit åt den hårt för hand drar du ytterligare ca 1 varv med nyckel.

Kopplar in rör i backventil
10 .Du kan behöva göra flera rörbockar innan du slutligen trär in det nya röret i backventilen och drar åt muttern.

Värt att veta

Mjuka kopparrör kan böjas för hand om böjen görs mjuk och i vid vinkel. Skarpa vinklar upp till 90ø är däremot nästan omöjliga att klara utan rörbockare ett verktyg som man kan ofta kan hyra hos välsorterade uthyrningsföretag. Utan rörbockare eller dimension på verktygets mall viker sig röret. Följden blir dålig genomströmning och risk för rörbrott.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman inom VVS innan du påbörjar ditt projekt eller utför något i ditt hem.


Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se