Sätt upp förklistrade tapeter

Sätter upp förklistrade tapeter

Förutom vanliga papperstapeter, finns det även förklistrade tapeter. Fördelen med dessa tapeter är att man slipper klisterburk och pensel. Många hemmasnickare med liten vana av tapetsering tycker att förklistrade tapeter är lättare att arbeta med.

Klistringen är den enda skillnaden mellan att sätta upp vanliga tapeter och att sätta upp förklistrade tapeter. I övrigt skiljer sig inte tekniken på något sätt. För att tapetseringen ska bli lyckad är det viktigt att underlaget är helt slätt. Riv därför bort all löst sittande tapet och slipa samtliga gamla tapetskarvar.

Finns det skador i väggytan måste du även laga dem. Använd finkornigt spackel och spackla igen ojämnheterna. Slipa därefter spacklet med finkornigt slippapper efter att det har torkat.

Om du ska klä en målad vägg med tapeter är det viktigt att ytan är helt ren. Tvätta med målartvätt och skölj därefter med rent vatten. Är ytan blank kan du rugga den lätt med finkornigt slippapper.

Tidigare obehandlade väggar av skivmaterial ska alltid skarvspacklas. Starkt sugande underlag – till exempel spånskivor – bör grundas med utspätt tapetklister. I annat fall sugs klistret på den förklistrade tapeten upp av underlaget och tapeten lossnar.

Meningen med förklistrade tapeter är naturligtvis att spara tid samt att göra arbetet smidigare. Ett led i effektiviteten är att skära till våderna för en hel vägg i taget och rulla ihop dem för blötläggning i tråget. För att du säkert ska veta längden på våderna bör du mäta mycket noga. Lägg till ca 5 cm på vådens mått för renskärning.

Om tapeten fordrar mönsterpassning ska du dessutom lägga till för mönsterrapporten. Numrera också våderna om det krävs för att mönsterpassningen ska bli korrekt. Innan du börjar uppsättningen på en vägg är det viktigt att du markerar vägg ens lodlinje. Du gör det enklast med hjälp av ett lod – t.ex. en sax i ett snöre och en penna.

Har du inte tillgång till ett tapetbord är de förklistrade tapeterna ändå lätta att arbeta med. Du drar helt enkelt upp våderna direkt från ett tråg med vatten och sätter dem på väggen. Du kan också arbeta mera traditionellt och vika ihop de uppblötta tapetvåderna mot mitten och låta klistret svälla ett par minuter innan du sätter upp tapeten.

Välj arbetsmetod utifrån vana och utrymme. De flesta tapeter ska sättas kant i kant eller med endast någon millimeters överlappning. Undantaget från denna regel gäl ler vid tapetsering i hörn. Då bör våderna överlappas med 1/2 till 1 cm.

Det här behöver du när du ska sätta upp förklistrade tapeter:

Verktyg:
Tapettråg, Tumstock, Penna, Lod, Spackelspade, Tapetkniv, Tapetborste.

Mät upp och skär till våderna till en vägg i taget.
1. Mät upp och skär till våderna till en vägg i taget. Glöm inte att ta hänsyn till mönsterrapport och ca 5 cm renskärningssmån.

Rulla ihop våderna en och en med tapetens frontsida inåt.
2. Rulla ihop våderna en och en med tapetens frontsida inåt. Fyll tapettråget med vatten och ställ behållaren på tapetbordet.

Dra sakta ut våden på tapetbordet.
3. Sänk ner den hoprullade våden i tråget. Dra sakta ut våden på tapetbordet. Håll hela tiden emot med den andra handen på rullen.

Vik därefter ihop tapetvådens båda ändar mot mitten
4. Vik därefter ihop tapetvådens båda ändar mot mitten, baksida mot baksida. Låt därefter våden vila någon minut innan du sätter den på väggen.

sätter våden på plats direkt från tråget
5. Om du inte har tillgång till tapetbord kan du även sätta våden på plats direkt från tråget. Ställ då tråget på golvet intill väggen.

Sätter tapetvåden på plats med början vid takvinkeln.
6. Håll tapetvåden stadigt med båda händerna och dra den sakta uppåt. Sätt tapetvåden på plats med början vid takvinkeln.

Använd en tapetborste för att gnida fast tapetvåden.
7. Använd en tapetborste för att gnida fast tapetvåden. Var noga med detta moment så slipper du irriterande luftfickor på den nytapetserade ytan.

tapeten skärs ren vid såväl takvinkeln som vid golvet.
8. När alla våderna är på plats ska tapeten skäras ren vid såväl takvinkeln som vid golvet. Skär med en tapetkniv och använd en bredspackel som mothåll.

Relaterade artiklar

Fler steg för steg projekt när du ska tapetsera »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se