You dont have javascript enabled! Please enable it! Hantverkare som kan hjälpa dig att installera en köksfläkt

Hantverkare som kan hjälpa dig att installera en köksfläkt

Yrkeskategorierna för att installera en köksfläkt är ventilationsmontör och elektriker. I vissa fall installerar även vitvaruinstallatörer köksfläktar.

Installera köksfläkt hantverkare

Ska du installera en helt ny köksfläkt och behöver dra ventilationsrör så är det ett ventilationsföretag du ska kontakta. Du behöver dock kontrollera så att ventilationsföretaget utför arbete till privatpersoner.

Är det stickkontakt på köksfläkten och det finns befintligt eluttag behövs ingen elektriker. Finns inte eluttag så måste en elektriker dra kablar och koppla in ett nytt eluttag.

En del vitvaruinstallatörer utför installation av köksfläktar. Kontrollera om företaget har el-behörighet. Om inte, måste du kontakta en elektriker.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se