Spackla? – Så spacklar du en vägg

spackla-ratt.jpg

De flesta målnings- och tapetseringsarbeten fordrar ett välgjort förarbete för att slutresultatet ska bli bra, och ett av de viktigaste momenten i detta förarbete är spacklingen.

Numera finns det många lättbearbetade och snabbtorkande spackelmassor. Det är dock viktigt att du inte lägger på alltför tjocka lager spackel åt gången. Spacklingen är inte heller avslutad förrän du har slipat av hela ytan med finkornigt slippapper.

Det är viktigt att du väljer spackelmassa avsedd för det underlag som du ska jämna ut.

Det finns flera typer av spackelmassa med olika grovlek, tålighet och elasticitet. Till de flesta inomhusarbeten kan du använda fint sandspackel, men till snickerier bör du istället välja särskilt spackel avsett för detta underlag.

Det finns även spackelmassor för ytor som inte ska övermålas efteråt, plastiskt trä. Denna massa finns i flera färgtoner, avsedda för skilda träslag. Försök att göra en rättvis bedömning om hur mycket massa du kommer att använda. Spackel är en färskvara och rester ur en öppnad förpackning bör förbrukas inom några veckor.

Spackelredskapens bredd beror helt på vilka ytor som ska spacklas. Med en serie japanspacklar, en ordinär stålspackel och ett par breda väggspacklar klarar du av de flesta spacklingsarbeten.

Även när du gör mindre spacklingar kan du behöva en bred spackel vid sidan av en smalare variant. När du drar ut massan blir det alltid lite över. Dra av detta på den stora spackeln och använd avskrapet på nästa spricka.

Spackla vägg i tre steg

Man kan dela in spacklingsarbetet i tre delar: 1. ispackling, 2. påspackling och 3. bredspackling. När du drar ut det första skiktet spackel över skarvar, spikhål eller i djupare skador, utför du en ispackling. För att ytan sedan ska bli helt jämn kan du behöva göra en eller flera påspacklingar.

Tänk då på att låta massan torka mellan varje påspackling. Torktiden varierar mellan de olika produkterna, men det brukar inte behövas mer än fyra timmars torktid.

Det tredje momentet – bredspackling – är inte alltid nödvändigt. Har du inte behövt göra omfattande punktspacklingar och ytan i övrigt är jämn och slät, räcker det som regel att slipa lätt på de spacklade partierna.

Om du till exempel ska tapetsera med en exklusiv tapet eller om ytan som ska tapetseras har ojämnheter som du kan känna med handen, bör du däremot bredspackla väggen. Detta innebär helt enkelt att du jämnar hela underlaget med en eller ett par lager spackelmassa som sedan slipas.

Även om du har utfört arbetet mycket väl och använt ett finkornigt spackel, bör du avsluta med att slipa hela ytan och sedan damma av noga.

De flesta spacklingar utförs i och omkring skarvar. Vissa material ”rör sig” med temperaturväxlingarna i huset. Detta gäller bland annat gips- och spånskivor. För att undvika sprickbildning i de igenspacklade skarvarna förstärker du med skarvremsor av glasfiber eller pappersremsor.

Det finns självhäftande remsor eller sådana som du limmar eller fäster direkt i spackel. När du använder lim är det viktigt att du genast skrapar bort allt överflödigt lim med en stålspackel. Spackel fäster nämligen dåligt eller inte alls på en limyta.

Spackla vägg

Spackla på mindre träytor

Artikeln uppdaterad: 2021-04-11

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top