Så söker du bidrag för att åtgärda fukt och mögelskador

reparerar-fuktskadat-tak.jpg

För att du ska få bidrag för att åtgärda fukt- och mögelskador måste huset vara:

– yngre än 25 år.
– byggt före 1989
– uppfört för permanent bruk (ej fritidshus)
– allvarligt skadat

Nämnden ser till att en byggtekniker undersöker huset, lämnar åtgärdsförslag och uppskattar kostnaderna. Du måste ta in tre anbud på reparationen.

Du får bara bidrag till en viss del. Den del du själv måste betala – självrisken – beräknas på
krånglig väg: utgör en trettiondel av reparationskostnaden multiplicerat med husets ålder.

Du måste alltid själv betala minst 50 000 kronor.
Exempel:

Reparationskostnad…………………………………….240 000 kr
….dividerad med 30…………………………………….8 000 kr
Husets ålder 17 år Självrisk (8 000 x 17)………………..136 000 kr
Bidrag (240 000-136 000)……………………………….104 000 kr

Dessutom utgår bidrag till bostad när huset repareras. Högst 9 475 kr (1/4 basbelopp år 2003).

Du söker på en särskild blankett från:

Småhusskadenämnden, Box 2303, 103 17 Stockholm.
Telefon 08-700 08 10 (kl 9.30-11), fax 08-791 81 13
E-post: kansli@smahusskadenamnden.se
Internet: www.smahusskadenamnden.se

Lennart Arnstad
Bostadsreporter

Relaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top
Top