Så mycket får du igen för energiinvesteringar

energi-investeringar.jpg

Investering 5 000-20 000 kronor

Tilläggsisolering vind – ett relativt billigt och enkelt sätt att förbättra värmeekonomin, speciellt i hus byggda före 1980. Vindsbjälklag som isoleras hindrar värmen att lämna huset. Kostnad: 10 000-15 000 kronor.

Styr- och reglerutrustning – det finns ute- och innegivare som mäter temperatur och anpassar inomhusvärme. Innegivare är mest energisparande. I samband med ny reglering kan man passa på att byta ut eller rengöra gamla termostater. Kostnad: 7 000-12 000 kronor.

Investering 20 000-45 000 kronor

Luft-luft värmepump – hämtar värme från uteomhusluften, avger den i huset med hjälp av fläkt. Passar bäst i midnre hus med öppen planlösning. Kostnad: Ca 20 000 kr.

Pelletsbrännare och förråd – man byter till pelletsbrännare i oljepannan och installerar nödvändigt förråd för pellets, en restprodukt från snickeri- och skogsindustrin. Pellets kostar ca 1 900 kr/ton, brännaren 30 000-35 000 kronor.

Solvärme – solfångarna kostar 2 500-3 000 kr/kvm, dimensioneras efter den ackumulatortank
som också behövs. 8-12 kvm solfångare behöver exempelvis 500-750 liters tank, dessutom styr- och reglerutrustning plus cirkulationspump. Kostnaden efter anläggningens storlek. Statligt bidrag, max 7 500 kronor, finns till solfångare, söks via länsstyrelsen.

Investering 45 000-75 000 kronor

Luft-vatten värmepump – kräver ingen grävning, pumpen står utanför huset eller inuti och värmen
ur luften kan slussas in i befintligt vattenburet system. Kostnad: 50 000-75 000 kronor.

Pelletspanna med förråd – här blir det en helt nya panna, inte bara en brännare. Kan klara sig
inom denna investeringsram, men också bli dyrare om huset kräver större anläggning.

Investering 75 000-175 000 kronor

Luft-vatten värmepump enligt ovan, men kompletterad med värmeåtervinning.
Bergvärmepump – tar tillvara värmen i berget genom djupborrning och energibrunn. Kräver tillstånd av miljöförvaltningen för borrningen. Kostar vanligen från 150 000 kronor, men kan komma upp i 190 000 kronor.

Fjärrvärme – kan givetvis bara kopplas in om energiföretaget på din ort gräver ledningar där villan finns, men är då enkel och bekväm. Och förhoppningsvis billig, här kan man inte styra själv. Kostnaden varierar i landet, medelpriset är 66 öre/kWh. Anslutningsavgift runt 100 000 kronor.

Nya heta pengar

Ett nytt statligt stöd utgår fr o m 1 januari 2006 t o m 31 dec 2010 för byta direktverkande elvärme till fjärrvärme, värmepump eller biobränsle. Stödet utgår även till byte av oljeeldning – och där är det sådan succé att pengarna snabbt hotat att ta slut. Men regeringen lovar att alla ska få stödet.

Detta utgör 30 procent av kostnaden, max 30 000 kronor per småhus. Extra stöd för kombination med solvärme, 7 500 kronor För oljeeldade hus är maxbeloppet 14 000 kronor per småhus. Stödet utgår dock inte till villor med vattenburen elvärme. Ansökan görs hos länsstyrelsen i ditt län. Bra information finns på Boverkets hemsida, ,www.boverket.se.

…och heta webb-adresser

www.villaagarna.se – Villaägarnas riksförbund har tjänsten ”Energisnurran”, där du snabbt och enkelt kan räkna sparandet i ditt hus med olika små och stora åtgärder, energivanor och investeringar i värmesystem.

www.fjarrvarme.se. – här kan du se bland annat vilka energibolag som ansvarar för fjärrvärmeutbyggnaden i din kommun och om hur det hela fungerar.

www.energimyndigheten.se. – statliga Energimyndigheten som bland annat har länk till landets alla energirådgivare.

www.energiradgivningen.se. – samlad rådgivning från ett antal kommuner i Stockholmsområdet,
bl a med energikalkyl.

www.energikalkylen.energimyndigheten.se. – bra service för energiberäkningar.

www.skvp.se. – Svenska Värmepumpföreningen med information om att köpa och installera värmepumpar.

Lennart Arnstad
Bostadsjournalist

Källa: Villaägarna/Jan Söderström

Relaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top
Top