Kommunernas sjuka hus

fuktskada-och-svartmogel-pa-vind.jpg

Byggfusk och sjuka hus drabbar över hälften av landets kommuner. Nästan en miljon människor mår illa av att bo och arbeta i hälsofarliga lägenheter, kontor, dagis och skolor. I en undersökning, utförd av Aftonbladet, tillfrågas landets samtliga 290 kommuner om de under den senaste femårsperioden hittat byggfel i nyproduktionen eller om man tvingats åtgärda sjuka hus. Många kommuner har dålig koll. Resurser saknas, regler för kontroll och tillsyn är ofta otydliga.

Sammanställningen visar ändå:

• 152 kommuner (52 procent) uppger att de har sjuka hus. Tusentals byggnader lider av mögel, fukt och brister. Skolor, dagis, bostäder, kontor…

• 45 kommuner (16 procent) har upptäckt fel i nybyggandet.

• 76 kommuner (26 procent) säger att de inte haft några fall med vare sig byggfel eller sjuka hus på senare år. Vanlig orsak är helt enkelt att man knappt byggt någonting.

• Slår man ihop allmänna klagomål på fukt, mögel och ventilation förekommer de hos 244 kommuner (84 procent).

Skrämmande är att problemen kvarstår, trots all forskning alla larm och alla utredningar. Och att skador och sjuka hus-symptom förekommer över precis hela landet, även om debatten på senare år varit koncentrerad till Stockholm. Främst byggskandalen på Moderna museet vars renovering och flytt kostar runt 110 miljoner. Och till byggfuskets Hammarby sjöstad, där enbart byggjätten Skanskas fuktnota går på 50 miljoner kronor.

I oktober 2003 avslöjades att även Stadsarkivet i Stockholm, efter renovering, drabbats av mögelskador i de nylagda golven. Närmare en miljon människor i Sverige uppger, enligt Socialstyrelsen, att de allmänt känner sig trötta, upplever torrhet eller irriteras i slemhinnorna när de är inomhus. Men hundratusentals människor får riktigt svåra problem, utvecklar allergier och astma. Förutom alla de vanliga sjuka hus-symptomen.

Regeringens råd för byggkvalitet bedömer kostnaden för byggfel till östörre än tio procent. Det blir i så fall 20 miljarder räknat på en bransch som omsätter närmare 200 miljarder per år i investeringar. Nationalskandalen med sjuka hus för miljarder måste alltså kopplas till akuta eller framtida vårdkostnader – för nya miljarder.

Lennart Arnstad
BostadsjournalistRelaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top
Top