Klaga på byggen – detta gäller

nargangen-granne-bygger.jpg

Det är vanligt med strider om nybyggen. Goda grannar brukar bli ilskna grannar. Ofta gäller det småsaker, t ex ett fönster som tagits upp och ger insyn till grannen. Eller en utsikt som skyms av tillbyggnad.

• Plan- och bygglagen (PBL) ger generella bestämmelser om när bygglov krävs.

• Kommunen har stort inflytande. Genom detaljplan och områdesbestämmelser kan man i princip ta bort alla de bygglov som anges i PBL.

• Men många gånger har man inga nya bestämmelser som styr exempelvis en bevarandeplan när en strid blossar upp. Kritik brukar då riktas mot byggnadsnämnd och stadsarktiekt.

• Bygglov som beslutats av byggnadsnämnden kan överklagas till länsstyrelsen och sedan till länsrätten. Skrivelsen skickas via byggnadsnämnden.

• Byggnadsnämnden i din kommun ska informera om vad som gäller. Boverket (ligger i Karlskrona) har gett ut en bra skrift: ”Frågor och svar om Bygglov, Tillsyn och Kontroll”.

Hemsida: www.boverket.seRelaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top
Top