Tio frågor att ställa inför en omdränering

husgrund-fasad.jpg

Att dränera om ett hus är en omfattande process som behöver planeras noga. Det är inte precis bara att ta en spade och börja gräva. Här gäller att ha koll. Första frågorna handlar givetvis om huruvida en omdränering behövs: – Behövs verkligen en omdränering? En första fråga här är hur gammalt dräneringssystemet? Är det över […]

Read more

Jord, sand, grus och kross

jord.jpg

De flesta människor ägnar inget större intresse åt den mark de trampar på förrän den dag de ska bygga ett hus på marken eller anlägga en trädgård. Men då blir ofta överraskningen stor. Man kommer bland annat snabbt underfund med att mark långt ifrån är nå got entydigt begrepp. Det räcker inte ens att skilja […]

Read more

Ta vara på regnvattnet

regnvatten-vattentunna.jpg

Regnvatten har ett par förnämliga fördelar framför det vatten du får ur kranen – vattnet är kalkfattigt och dessutom helt gratis. Dessa plus i kanten är extra viktiga att notera om du har många kalkskyende växter i trädgården. Den som är beroende av vatten från egen brunn, vet också att hushålla med dricksvattnet när detta […]

Read more

Dränering

dranering-husgrund.jpg

– I den här artikeln om dränering får du hjälp med bra tips när du ska dränera din husgrund. Du kan läsa mer om dräneringsrör och saker som är värt att veta vid dränering. Du hittar riktlinjer, planering och vad man ska tänka på innan du sätter igång med din dränering. Ett av de viktigaste […]

Read more

Lägg en trädgårdsgång med marksten

laggning_av_marksten.jpg

Innan motorgräsklipparen konstruerades var gräsklippning ett småhusägarens återkommande lördagsgissel. Vid denna tid var de flesta trädgårdsgångar också grusbelagda. När gräset äntligen var klippt följde därför lördagsgissel nummer 2 – att ta bort ogräs och att kratta gångarna ifråga. Numera är gräsklippningen inget större problem. Man kan nästan släppa ut gräsklipparen att sköta sig själv, och […]

Read more

Betongsten – Marksten av betong

betongsten.jpg

Betongsten är markstenar tillverkade maskinellt av – just det – betong. Det är det i särklass vanligaste alternativet som material till trädgårdsgångar, uppfarter och uteplatser utomhus. Populariteten ligger både i det i förhållandevis facila priset och i det faktum att betongsten är lätt att lägga. Men på marknaden idag finns också en mängd olika utseenden […]

Read more

Marksten – Tips när du ska välja sten

marksten.jpg

Marksten blir alltmer vanligt i de svenska trädgårdarna, inte minst tack vare de många användningsområdena. Med marksten går det att bygga gångar, uppfarter, entréer, terrasser, ge kantstöd åt rabatter och till och med murar. Utbudet av olika former, färger och stenarter är enormt. Markstenen kan läggas som en enhet, blandas i färg eller formas i […]

Read more

Konsten att flytta stora stenar

stenar-tradgard.jpg

Problem med att flytta stora stenar på tomten? I den här artikeln får du veta mer om olika tekniker och sätt att flytta stora stenar. De flesta som har en tomt där ”berget går i dagen” är glada och tacksamma över detta i synnerhet om hällens yta inte är söndernött och luften är så ren […]

Read more

Bygg ett stenparti

mur-av-stenparti.jpg

Få inslag ger ett sådant liv åt trädgården som ett stenparti och för de trädgårdsägare som tycker om att omge sig med många olika slags växter finns knappast något arrangemang som passar bättre. Ett stenparti kan dessutom anläggas praktiskt taget var som helst. Man är inte ens bunden till sten som byggelement. Stenpartiet är billigare […]

Read more

Så här målar du om husgrunden

mala-husgrund-1.jpg

Det är inte bara husfasaden som behöver målas om med jämna mellanrum. Även husets husgrund måste få samma skötsel. En misskött husgrund ger inte bara huset ett tråkigt utseende, den bidrar också på sikt till att öka risken för svåra frostskador och därmed också betydligt dyrare reparationer. Den här typen av målningsarbete skiljer sig inte så […]

Read more

Sida 1 av 41234
Top