Hopp om bättre statligt stöd till skadade hus

smahusskadenamnden-mogel-pa-vind.jpg

Med rätt förutsättningar kan du få pengar från staten för att reparera ett fukt- och mögelskadat hus.
– Men bidragsreglerna är tyvärr så dåliga att tusentals familjer tvingas bo kvar i sjuka hus, säger Johan Hedström, chef för statliga Småhusskadenämnden. Han föreslår att en ny statlig fond inrättas, gemensam för alla sorts husskador. Enligt vad DinByggare erfar kan ärendet komma upp i höst. Det hänger på miljöministern, som har hand om dessa frågor i regeringen. Småhusskadenämnden kom till 1986. Dåvarande bostadsministern Hans Gustafsson (s) tog initiativet.

– Vi har unik kunskap för att ge rätt hjälp, säger Johan Hedström. Vettigt stöd till husreparationer är ju bättre än miljoner till långvarig vård av människor som dessutom ofta drabbas svårt socialt och ekonomiskt av att bo i sjuka hus. Reglerna har blivit allt njuggare. Exempelvis ges inget stöd till hus äldre än 25 år.

– Toppen för skadade hus ligger kring 1975-76 och de är alltså redan uteslutna, säger Johan Hedström. Nu försvinner 77:orna, då byggdes 27 000 småhus. Många av dem vilar på oisolerad platta på mark eller har andra typiska byggfel som ofta leder till fukt- och mögelskador. Det statliga stödet går bara till hus byggda före 1989. Varje år försvinner alltså en hel årsproduktion ur systemet – trots behovet. I dag räknar experterna med att det finns minst 35 000 akutfall med fukt- och mögelskadade småhus runt om i Sverige.

– Dessutom har självrisken, alltså vad husägarna själva måste stå för, blivit så hög att många helt enkelt inte har råd att söka bidrag, säger Johan Hedström.

Fakta:
– 12 830 ansökningar har inkommit fram till och med 2002. Under år 2 000 registrerades 873 nya ärenden. Nu sjunker antalet på grund av de sämre reglerna. Samtidigt som behovet är oförändrat stort.

Sedan 1986 har nämnden betalat ut 530 miljoner. I fjol togs beslut om 21,5 miljoner till 323 sjuka hus.- Kostnaden för att åtgärda ett hus är 250 000-300 000 kronor. Av detta utgör självrisken 70-80 procent, alltså hela 200 000 kronor. En summa som allt färre klarar. Genomsnittliga bidraget minskade i fjol till 66 500 kronor.

Johan Hedström anser att hela 70-talets småhusproduktion ska kunna få statligt stöd mot fukt-
och mögelskador.

– Det är lika hälsofarligt att bo i ett mögelhus oavsett om huset är byggt 1975 eller 1985. Johan Hedström radikala förslag till regeringen är att inrätta en enda nämnd som sköter alla husskador och dåliga innemiljöer: fukt, mögel, radon, ventilation. Kanske även buller, ett allt vanligare problem.

– Nödvändigt om regeringen ska klara miljömålet att alla hus ska vara friska senast år 2015.

Lennart Arnstad
BostadsreporterRelaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »</2>

scroll to top
Top