Glashus halverar energinotan och laddar tomten med värme

solfangare-takpannor.jpg

På KTH Energiteknik testas just nu en helt ny sorts solfångare för småhus – där huset är själva solfångaren. Med takpannor och väggar av glas kan du halvera dina uppvärmningskostnader och få ett nytt spännande utseende på din villa. I slutet på 1800-talet tillverkades på Johanstorps glasbruk i Småland några takpannor av glas. Beställare var Uno Angerstein som ville ha lite mer ljusinsläpp genom ladugårdstaken på sin gård Gåvetorp i Lekaryds socken. Det var något av ett experiment och det gjordes inte särskilt många pannor.

Nu, mer än hundra år senare, kanske tiden är mogen för det här experimentglaset. Det har blivit föremål för ett forskningsprojekt och kanske finns det snart en kommersiell marknad för den. Det började hemma hos Arne Moberg i Enskede, strax efter att han hade skaffat sig en bergvärmeanläggning. Arne tyckte att anläggningen var bra, de löpande energikostnaderna halverades, men han tyckte ändå att det fattades något i själva principen för ett sånt system.

Bergvärmen inte evig

Bergvärmepumpar tar sin värme från jorden. Värmen som ligger i jorden består nästan enbart av gammal solvärme. Det är alltså inte värme från jordens inre som vi plockar ut. Efter ett antal år minskar dock denna värme, värmepumpsystemet har förbrukat en del av jordvärmen och energiutbytet blir mindre effektivt.

Solfångare som en del har på sina tak är ganska effektiva men fungerar enbart på sommaren. Det blir då ganska mycket överskottsvärme som man inte tar till vara eftersom det är väldigt svårt att lagra värmeenergi på något vettigt sätt.

Här kommer Arnes idé in:

Om man leder ner denna överskottsvärme i jorden istället så kan man kanske värma upp tomten lite inför vintern så att bergvärmepumpen blir mer effektiv när den går igång. Tomten blir alltså som ett slags batteri som laddas med värme på sommaren och där bergvärmesystemet kan plocka ut värmen på vintern. Det blir ett hållbart system i dess absoluta bemärkelse.

Solfångare med takpannor av glas

GlaspannaArne Moberg tog kontakt med Peter Kjaerboe på KTH Energiteknik. Peter tände på idén och på institutionen diskuterade man olika tekniska lösningar. På en fikarast väcktes tanken på en solfångarkonstruktion baserat på glastakpannor.

– Forskargruppen tog kontakt med Kosta glasbruk i Småland och det visade sig, som tidigare nämnt, att det redan hade tillverkats sådana glastakpannor. Några av dem fanns att se på Smålands museum i Växjö. Nu blev det dags att damma av ritningarna och starta upp tillverkningen på nytt.

ExperimenthusI somras byggde de upp ett experimenthus, en friggebod, på taket till KTH Maskintekniks lokaler. Husets tak består av takpannor av blått glas samt en glasvägg. Färgen var en tillfällighet och en konsekvens av den sorts glas som fanns på Kosta glasbruk just då.


Så fungerar värmesystemet

Glaspanna förklaringVärmeupptagningen består i tvärsnitt av glaspannor, en luftspalt och en svart väv. (se grafik) Ljusstrålning passerar genom glaset och tas upp av den svarta väven innanför glaset. Väven sänder tillbaka värmestrålning som dock inte passerar glaset. Värmen stannar kvar innanför glasväggarna och det blir som ett växthus.

Luften mellan väven och glaset blir varm och då får luften ett högre tryck som gör att den cirkuleras automatiskt i huset. Under sommaren, när det finns överskottsvärme leds den ner i jorden.

Lägger glaspannor som solfångareSen kan man ju ha olika åsikter om glastakpannors utseende men man måste ändå säga att systemet har en enkelhetens elegans. I och med att värmecirkulationen drivs av skillnader i lufttryck så finns det inga rörliga delar som kan gå sönder, ingen elektricitet inblandat och delarna är enkla och billiga. Tekniskt sett skulle huvuddelen av systemet varit möjligt att bygga redan på medeltiden!

Källa: KTHs forskningswebbRelaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top
Top