Fukt skadar barn i boendet

fukt-skadar.jpg

Barn far illa i dåligt byggda hus. Fukt och mögel kan dubblera risken för astma och allergi, enligt nya svenska undersökningar. Speciellt när ventilationen är usel och inte följer lagen. Gunnel Emenius, Institutet för miljömedicin vid Karolinska, har doktorerat på den så kallade Bamse-studien med 4 000 barn. Den visar att mer än var tredje fyraåring i Stockholm har någon allergisjukdom. Astma, allergisk snuva och eksem har mer än fördubblats de senaste 30 åren. Inomhusklimatet spelar en viktig roll.

– Vi har granskat byggnadskonstruktion, ventilationssystem, luftomsättning, fuktighet och föroreningar i innemiljön, säger Gunnel Emenius i en artikel i Aftonbladet.

Bamse-fakta:

• Astmasymptom är vanliga hos barn i flerbostadshus byggda efter 1939 och hos barn i villor som byggts med så kallad krypgrund eller platta på mark (kända eländen i sjuka hus).

• Förhöjd luftfuktighet ger högre risk för astma hos barn under två år. Dubblerad i hem där föräldrarna rapporterat om kondens på insidan av fönstren vintertid. Enkel koll, otäck konsekvens.

• Fukt- och mögelskador fördubblar risken för återkommande astmasymptom.

• Överraskande upptäckt: blivande föräldrar bör inte måla om i barnrummet. Risken ökar då för astma under barnets första levnadsår.

Carl-Gustaf Bornehag, doktor i folkhälsovetenskap, har kommit till liknande resultat i den stora Värmlandsundersökningen. 14 077 enkäter gick till familjer med barn i åldrarna 1-6 år. 10 852 svar kom in. Oerhört bra täckning.

– Vi valde ut 400 barn, hälften med astma/allergiproblem och hälften utan, säger Carl-Gustaf Bornehag. Barnen har undersökts noga, både medicinskt och vad gäller hemmiljöerna. Näsprov, utandningsprov och utandningsprov ger tillsammans med fakta om fukt, konstruktioner, temperatur, ventilation och luftfuktighet världens största databas inom detta område.

– Vi ska fortsätta med experiment i laboratoriemiljö, men ser ju redan tydligt alla risker i bostäderna. Forskarna upprörs över att två av tre flerbostadshus och varannan villa i Sverige inte följer reglerna för ventilation. Trots att vi numera är världsledande i forskningen fortsätter vi alltså, skandalöst nog, att bygga undermåliga hus.

Lennart Arnstad
Botadsjournalist



Relaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top
Top