Byggfusk – kostnader

byggfusk.jpg

Hyran för en ny trerummare skulle kunna sänkas med upp till 875 kronor i månaden om man slapp alla byggfel. Det hävdar Sonny Modig, chef för Byggkostnadsforum vid statliga Boverket.

– Det är en grov beräkning för en lägenhet på 70 kvadrat men ger ändå en uppfattning om vilka jättebelopp byggfelen handlar om, säger han till Aftonbladet. Beräkningen bygger på att mellan 5 och 15 procent av entreprenadkostnaden går åt bara för att rätta till fel som uppstår i produktionen. Enbart nybyggnad av bostäder utgör en årlig investering på runt 20 miljarder. Lika mycket går till ombyggnad.

– Byggs 20 000 bostäder om året finns en sparpotential på upp mot tre miljarder bara genom att undvika att göra fel. Per lägenhet blir det mellan 50 000 och 150 000 kronor och chans till rejäl hyressänkning i den dyra nyproduktionen, säger Sonny Modig. Räknar man in hela nybyggandet, alltså även annat än bostäder, kan kostnaden för byggfelen säkerligen värderas till över 10 miljarder årligen.

Per-Erik Josephson, docent och universitetslektor i byggnadsekonomi vid Chalmers i Göteborg, har studerat vad det kostar att rätta till byggfel. I rapporten ”Det konstiga är att vi inte upptäckte det tidigare” uppskattar forskarna att felen utgör i genomsnitt 4,5 procent av projektkostnaden. Mycket fel och slarv upptäcks inte förrän senare och i så fall kan kostnaden stiga till över 10 procent.

– Men jag vill betona att felkostnader finns i all slags verksamhet, inte bara byggandet, säger Per-Erik Josephson, som intervjuas i Aftonbladet.

I byggandet finns dock massor av hotande byggfusk och felkällor, exempelvis hos entreprenör, projektör och beställare/byggherre. Vidare felaktigt material, tillverkningsfel, skador i betong, oriktiga besked från beställaren, ritningar som inte stämmer, installationer som krockar (vatten/ avloppsrör med elledningar och sådant), fel instruktioner från arbetsledare, fuktskador när byggmaterial lagras
utan skydd…

– Nu ska vi starta ett nytt projekt som granskar allt som görs i onödan i byggbranschen, säger Per-Erik Josephson. Där finns säkert ännu mer pengar att spara.

Lennart Arnstad
BostadsjournalistRelaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top
Top