Bospara bästa – barngåvan

bosparbild.jpg

Vill du ge dina barn och barnbarn en långsiktigt omtänksam gåva ska du hjälpa dem att börja bospara. Detta har redan blivit en av Sveriges vanligaste dopgåvor och ettårspresenter. Men ungdomar bör heller inte missa de kommunala bostadsköerna.

I Skandiabankens barnbarometer svarade nästan hälften av tillfrågade familjer (48 procent) att man har detta sparmål. Körkort kom f ö på andra plats (37 procent), följt av studier (21 procent).

Genomsnittliga sparkapitalet för ett barn under 18 år var i fjol 30 800 kronor om man ser till alla de olika sparformerna. Många väljer då att spara i ”allmänna” fonder, mer eller mindre konjunkturmässigt riskfyllda. De behöver då inte vara direkt kopplade till de olika bosparköer som finns – HSB, Riksbyggen m fl – men kan växa hyfsat och alltid vara öronmärkta för ungdomarnas framtida boende.

Runt 25 000-30 000 kronor är också ett genomsnittligt belopp för unga, som varit idoga och duktiga i de direkta bosparformerna. Dessa är mer konjunktur-okänsliga och ger långsiktigt säker avkastning i bank-sparande och värdepapper. Och garanterar förtur till både bostadsrätter och ungdomsboende i hyres-lägenheter.

Att tänka på för bosparandet:

• Engagera barnen tidigt i ett eget långsiktigt sparande, gärna inriktat på just boende. Då lär de sig att visa sparvilja, får insikt om bostadsmarknaden och vet vad de kan få för sina pengar. Även om själva beloppen sällan räcker långt på den tuffa marknad som gäller, särskilt i storstäderna.

• Det är givetvis även lockande att veta att man får en allt mer framskjuten plats i köerna till attraktiva bostäder om 10-15 år.

• Ofta är bra bonusar kopplade till sparandet. Presenter till trogna sparare, hjälp vid bosättningen, hyres- eller avgiftsfria månader eller år.

• Det är numera möjligt att överlåta sparpoängen inom familjen oavsett vem som sparar och veta att man kan få bostad var som helst i landet.

• Särskilda ungboprojekt förekommer och då kan man ligga bra till för exempelvis en billig ny eller begagnad hyreslya.

• En ny trend verkar vara att locka med bosparande också för den allt penningstarkare äldre generationen. Så har exempelvis JM avvecklat sitt vanliga bosparande och tillsammans med Handelsbanken i stället dragit igång sparande för den övermogna generationen som får bostad via dotter-bolaget Seniorgården.

Vinst redan i vaggan – och skördetid på äldre dar. Så kan man sammanfatta det nya bosparandet.

Barn bör alltså bospara – men de ska också ställa sig i de kommunala bostadsköerna när de når rätt ålder, vanligen 18 år. För den som är aktiv, kollar läget och bevakar sin plats i kön är situationen inte alls så nattsvart som myterna uppger. Detta gäller faktiskt även Stockholm, den tuffaste bostads-regionen, vars bostadsförmedling just nu slår rekord i både antalet köande och – mera glädjande – antalet förmedlade lägenheter.

Den som köat 3-4 år kan nästan garanterat få lägenhet i ytterstan. Det kan ibland gå på bara ett år. Men många unga vill absolut bo i innerstan där snittiden ändå stannar vid drygt 10 år.

Fakta om kommunala bostadsköerna:

• Endast ett tiotal kommuner i Sverige har egna organiserade köer, enligt en rapport från Boverket. Väl fungerande är bl a just Stockholms stads Bostadsförmedling AB, www.bostad.stockholm.se. där man kan ställa sig när man fyllt 18 år, och t ex Bostadsbyrån i Kungälv där man släpps in redan vid 16 år.

• Fem förmedlingar tar avgift på mellan 100 och 500 kr/år. I Stockholm har avgiften sänkts från 325 till 275 kronor, samtidigt som förmedlingsavgiften (när man tackar ja till en lägenhet) halveras till 1 000 kronor. I Kungälv betalar 4 500 köande 250 kr/år.

• I Malmö finns Boforum (nås via www.malmo.se.). De bostadssökande är dock hänvisade till att ihärdigt ringa runt till olika värdar i sin jakt. Samma sak gäller Boplats Göteborg (www.boplats.se.) som är en annonsplats för värdarna. Bostadssökande kan anmäla sig vid 18 år. 55 000 är registrerade, på ett år har 4 500 lägenheter annonserats ut. Värdarna avgör via bland annat ”urvalsprofiler” när de sovrar hyresgästerna.

• Landets allmännyttiga bostadsföretag – www.sabo.se. – har ofta egna köer, fem av dem tar betalt, 100-500 kr/år. Kolla med din kommun!

• Information om olika värdar och vägar till lägenheter finns på bostadslösa ungdomars nätverk www.jagvillhabostad.nu.

• Studentbostäder redovisas oftast på kommunernas hemsidor Du kan också gå in på www.sfs.se.
och klicka vidare till studieortens kårguide.

Här är alla bospar- systemen

HSB Bospar

Antal bosparare: Drygt 100 000.
Lägenheter: 10 000 nybyggen startas i hela landet fram till år 2009. HSB har även hyreslägenheter till bosparare och för ungdomsboende i hyresrätt (ålder upp till 30 år).

Avgifter: Varierar i de nära 4 000 HSB-föreningarna, vanligen 250-300 kr/år.

Regler: Varje sparad hundralapp ger en bosparpoäng som avgör turordning vid val av nyproducerad bostad. Maximalt 3 poäng per månad, alltså 36 poäng/år. Innebär årligt sparande av minst 3 600 kronor.

Överlåtelse: Medlemsskapet med poäng kan fritt överlåtas mellan makar, sambor, registrerade partner, föräldrar, barn, och syskon.

Täckning: Bosparandet med turordning gäller i hela landet. Dock inte ungdomsbostäderna, som enbart går till lokala föreningens sparare.

Adress: www.hsb.se.

Riksbyggen Bospar

Antal bosparare: Cirka 27 000

Lägenheter: I exempelvis Riksbyggens tidning ”Öppet Hus” finns hundratals nya bostäder redovisade över hela landet, med anvisningar för intresseanmälan. Alla storstadsregionerna är med.

Avgifter: Medlemsavgift 100 kr plus inträdesavgift 100 kr. Ett hushåll med flera sparare betalar endast en avgift.

Regler: Varje insatt hundralapp per månad ger en poäng. Ingen spargräns. Max 24 sparpoäng per år (motsvarande 200 kr/mån). Även räntan på sparandet ger en poäng. En hundralapp i ränta är ytterligare 1 poäng, max 15 räntepoäng per år.

Överlåtelse: Bosparande får överlåtas fritt inom familjen.

Täckning: Bospararna kan välja var de vill bo, i hela landet.

Adress: www.riksbyggen.se.

Lennart Arnstad
Bostadsjournalist

Relaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top