Att bygga egen villa kan löna sig

bygger-villa.jpg

Att bygga egen villa blir allt vanligare i Sverige. Och det kan löna sig. Orsaken är den stadiga prisökningen på äldre villor – som då alltså blir dyrare än ett nybygge. Nya hus slipper dessutom fastighetsskatt i fem år. Sparar tusentals kronor årligen. Institutet för bostadsforskning vid Uppsala universitet tar fram ett speciellt index som speglar sambandet mellan priser på begagnade hus och nybyggnadspriserna. Helt klart gynnas storstadsregionerna. Det är ju där villapriserna stiger mest. Men även på andra håll är det direkt lönande med nybyggen.

Men är inte tomterna mycket dyrare i högprisområden?

– Jo, det stämmer. Men även den faktorn är inräknad i forskarnas tabeller. Boverkets senaste rapport visar på ett ökat småhusbyggande. Visserligen på en ännu rätt blygsam nivå, men ändå klart uppåt. Många nya orter har efterhand hamnat i vinstmaskinen. Trosa, Kungälv, Strängnäs, skånska Lomma, Höganäs och Ystad, bohuslänska Sotenäs (med gräddhyllan Smögen) samt Linköping är några
exempel.

I dag ger det i stort sett lika bra ekonomi att bygga sig en egen ny villa som att lägga pengarna på ett begagnat hus. I botten hamnar mest glesbygdens orter med Åsele allra längst ned. Men även här kan du förstås bygga klokt med rätt hus på rätt ställe – om bara dina verkliga bodrömmar uppfylls och din ekonomi håller.

–Vi väger ihop priserna för nybyggen, inklusive tomt, med priserna för äldre hus, säger bostads-forskaren Tommy Berger, Gävle. Vid index 1 är det lika lönande att bygga nytt som att köpa äldre villa. När index går över 1 är det direkt lönsamt att bygga. Index strax under 1 indikerar ett på sikt säkerligen lönande självbygge. Index vid 0,90 – eller till och med nedåt 0,80 – kan också indikera lönsamhet på sikt. Vid lägre index bör man vara mer försiktig.

Fördelar med nybyggda hus:

• Man får ett underhållsfritt boende med god driftsekonomi för värme med mera.

• Nya maskiner och vitvaror håller lång tid framöver och är energisnåla.

• Tio års garanti ingår mot byggfel

• Nybyggda villor slipper fastighetsskatt i fem år och har sedan endast halv fastighetsskatt i ytterligare fem år. Om taxeringsvärdet är en miljon kronor sparar man alltså, med nuvarande regler, 10 000 kronor varje år på skatten. På fem år blir det alltså hela 50 000 kronor med oförändrat skatteuttag, för närvarande 1 procent av taxeringsvärdet.

Lennart Arnstad
Bostadsjournalist

Relaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top