Vattning av gräsmattan

vattning-grasmatta.jpg

Gräsmattans rotsystemSnål vattning på ytan ger ett grunt rotsystem på gräsmattan.

”Gräsplantan är den sista av trädgårdens odlade växter som dör för att det inte regnar” – så heter det bland trädgårdsfolk.

Värmeböljor under sommaren kan på kort tid få gräsplantan att tappa både färgen och förmågan att växa. Mellan torkperioderna återfår dock gräset grönskan på mycket kort tid. Att gräset vilar när sommaren är som varmast är naturligt för växtslaget, det varken tar skada eller dör, fastän det ser så ut. Jämför med de solbrända grässlätterna söderut, inte är de döda.

Om man trots allt vill ha gräsmattan grön alltid – det kan finnas skäl- måste man vattna om regnet uteblir. Bästa vattningstimmarna infaller under kvällen och natten. Man bör då sprida så stora mängder åt gången som 20-30 mm.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

Top