Takpannor – Tips när du ska byta tak

takpannor.jpg

Dags att byta takpannor? I den här artikeln får du tips om takpannor om tegelpannor och betongpannor och vad du bör tänka på när du ska byta takpannor.

När du ska byta takpannor bör du välja ett material som du tycker om och som passar huset och den omgivande miljön. Takpannor av tegel är äldst och har därmed också starkast traditioner, men betongpannor har egenskaper som gör den till en fullvärdig konkurrent.

Takpannor av fibercement så kallade fibercementpannor skiljer sig en del i bland annat tillverkning och läggning, men bör tas upp som ett alternativ när du ska byta takpannor. De vanligaste materialen till täckning av yttertak är utan tvekan tegelpannor och betongpannor. Takpannor i dessa material ger ett vackert mönstrat tak som samtidigt är helt tätt och väl ventilerat.

Även om tegelpannor är ett mycket gammalt taktäckningsmaterial var det förr betydligt vanligare med exempelvis vass, sten, halm, torv och spån. Man använde helt enkelt de material som fanns att tillgå i den närmaste omgivningen.

Byta takpannor och välja takmaterial

För att yttertaket ska skydda helt mot inträngande fukt, är det viktigt att man väljer taktäckningsmaterial även med hänsyn till takets lutning. Flacka tak alltså med låg taklutning – har sämre avrinning än till exempel ett brant sluttande sadeltak. För att taktäckningen inte ska släppa igenom vatten vid häftiga regn eller töande snömassor bör skarvarna vid takpannorna vara falsade eller till och med dubbelfalsade.

Fibercementtak är inte falsade, men passar även tak med låg taklutning. Dessa tak har inte lika många skarvar som tak lagda med betongpannor eller tegelpannor. Arbetstekniken vid läggningen av fibercementpannor bidrar också till att göra taket tätt.

Det vågformade taket – oavsett vilket material det gäller – bidrar också till att ge god ventilation mellan inner- och yttertak. Är luftcirkulationen dålig, bildas kondens på takbeläggningens undersida, vilket på sikt bidrar till fuktangrepp på husets innertak. För att förhindra att löv och smuts samlas eller att fåglar bygger bon under yttertakets framkant, vilket alltså försämrar ventilationen, finns särskilda tillbehör att köpa.

För att taktäckningen ska hålla många år bör du underhålla taket med jämna mellanrum. Takpannor kan vid hård blåst flytta på sig eller någon gång gå sönder. Vid denna typ av underhåll kan det vara mer fördelaktigt att ha tegelpannor eller betongpannor framför fibercementplattor. Det är enklare att ersätta trasiga takpannor som endast är förankrad med en spik, än en större fibercementskiva som är fäst med flera skruvar.

Takpannor finns med flera olika typer av ytglans. Takpannor med skrovlig yta är mera mottagliga för mossa eller dylikt än släta. Mossan försämrar inte taktäckningens kvaliteter, men kan i en del fall krypa under takpannorna och därigenom på sikt ge fuktskador på innertaket. Både av estetiska och praktiska skäl bör alltså mossan tas bort då och då. Du kan antingen tvätta takpannor för hand med ett medel som innehåller kopparvitriol eller spola med högtrycksspruta.

Tegelpannor

Tegelpannor har använts som taktäckningsmaterial i många hundra år. I vårt land är tegelpannor vanligt på större byggnader och kyrkor från 1600-talet. Det dröjde däremot ytterligare ca 200 år innan även ”vanligt folk” hade råd med tegelpannor på sitt tak. Tegelpannor är tillverkade i lera och är alltså av keramiskt material. Leran till tegelpannorna formas i särskilda pressar, torkas och bränns därefter i hög temperatur.

Det finns tegelpannor i många kulörer och nyanser. Dessa beror bland annat på lerans kvalitet. Kalkhaltig lera ger till exempel ett gult tegel, medan järnhaltig lera rodnar och antar den traditionella tegelröda färgen efter bränningen. Man framställer tegelpannor i andra kulörer genom att blanda olika kemikalier i leran innan tegelpannorna formas och torkas.

Förr användes i första hand enkupiga tegelpannor till tak. En av de äldsta modellerna av tegelpannor kallas för munk och nunna och är en kombination av två enkupiga tegelpannor. Dessa takpannor användes redan tidigt som taktäckning på kloster vilket säkert är förklaringen till namnet. Numera tillverkas munk och nunna eller klostertegel som det också kallas som en sammanhängande tvåkupig tegelpanna. Tvåkupiga takpannor väger mindre per kvadratmeter och går också snabbare att lägga. Dessa är också numera mest vanliga.

Det finns både falsat och ofalsade tegelpannor samt särskilda takpannor för flacka tak. Väljer du ofalsade tegelpannor, bör taklutningen vara minst 22 graders lutning. I annat fall kan vatten tränga in mellan tegelpannorna och undertaket. Eftersom vattenavrinningen är sämre på flacka tak bör man istället välja särskilt flacktaktegel till sådana tak.

Flacktaktegel är en dubbelfalsad tegelpanna som därför blir helt tät även vid kraftig nederbörd på tak med liten taklutning. Denna typ av takpanna ger ett annat hel hetsintryck än den traditionellt kupiga. Taket får ett mer ”modernt” utseende.

Betongpannor

Betongpannor är ett relativt ungt taktäckningsmaterial. Det finns handgjorda betongpannor från 1900-talets början, men maskintillverkade betongpannor började tillverkas så sent som 1954. Vid tillverkningen av betongpannor används betong av mycket hög kvalitet. Vattnet som finns i betongen pressas ut och betongen får sedan hårdna under mycket högt tryck. Takpannor i detta material har som regel en särskild flerårig frostgaranti i vilken tillverkaren försäkrar att materialet inte spricker vid låga temperaturer.

Takpannor i betong påminner en hel del om tegelpannor. Betongpannor väger ungefär lika mycket som takpannor i tegel och läggningen går till på ungefär samma sätt för båda materialen. En viktig skillnad är att betongpannor har större format än de som är tillverkade i tegel. Läggningen går följaktligen något snabbare med betongpannor.

Man tillverkar framför allt tvåkupiga betongpannor, men det finns även enkupiga betongpannor. Alla betongpannor är falsade, vilket innebär att taktäckningen blir helt tät. Regnvatten och annan fukt som kan leta sig ner i skarven mellan två betongpannor rinner ut på den underliggande pannan utan att nå undertaket.

Betongpannor är tåliga och finns i flera utföranden och kulörer. I vårt land är den vanligaste sorten tvåkupiga betongpannor med ytbehandling. Ytbehandlade betongpannor är – enkelt uttryckt- målade med ett skikt akrylfärg. Färgen har till uppgift att täppa till porerna i betongen och därigenom förhindra kalkutfällningar på betongpannorna.

Väljer du obehandlade betongpannor kan taket få dessa utfällningar efter en tid. De försvinner i regel av sig själva igen efter ett par, tre år.

Fibercementplattor och fibercementpannor

Taktäckningsmaterial av fibercement är ett nygammalt material, faktiskt över 100 år gammalt. Fram till 1976 användes asbest som armering vid tillverkningen. Produkterna kallades ofta Eternit. Eftersom asbest är mycket hälsofarligt, tillverkas numera fibercementpannor och fibercementskivor av fibercement helt utan denna mineral. Det finns även fibercementskivor som efterliknar skiffertak.

Takpanna av fibercement – så kallad Ny Eternit – väger betydligt mindre än betongpannor- eller tegelpannor. Eftersom varje fibercementplatta täcker en större yta går läggningen också snabbare. Man fäster fibercementplattorna med förzinkad skruv med tätningsbrickor i undertaket. För att inte skruvhuvudena ska ”lysa” som silverprickar på taket, finns det dessutom en dekorativ plasthatt i samma kulörer som taken tillverkas i.

Fibercementplattor och fibercementpannor är lätta att kapa på längden. Det räcker som regel att ritsa kapstället och bryta materialet mot en styv kant. Till kapning på tvären eller diagonalt behöver du däremot ett speciellt kapverktyg.

Fibercementpanna för tak

Tak med fibercementpannor kan läggas på de flesta tak ner till 14ø (graders) lutning. Under vissa förutsättningar kan lutningen vara ännu mindre med en fibercementpanna, ner till 10ø – även om detta är mindre vanligt.

Det finns vågformade fibercementpannor i flera profiler och jordnära kulörer. Vill du att taktäckningen ska påminna om ett traditionellt tegeltak med tegelpannor, finns det tegelröda fibercementpannor med sådan profil eller en svart fibercementpanna. Fibercementpannor är ett miljövänligt byggmaterial som idag tillverkas av naturliga råvaror.

Ventilationshuvar, nockpannor och andra tillbehör finns till samtliga profiler och kulörer. Vid behov kan man även beställa tillbehör för speciella mått och andra krav.

Olika typer av takpannor

Insert your content here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus.

Tvåkupiga, falsade och ofalsade tegelpannorDet finns ett rikt utbud av tegelpannor att välja bland. Man skiljer på en? och tvåkupiga tegelpannor samt falsade och ofalsade tegelpannor. Förutom traditionellt tegelröda tegelpannor, finns det flera andra kulörer, liksom enfärgade eller flammiga tegelpannor.

Nockpanna, ändnockpanna, skarvpanna, grennockpanna, y-nock, t-nock, x-nock och glaserad taktegelFör att kunna klä taket med takpannor fordras också en del speciellt utformade takpannor. Några av de vanligaste är nockpanna (1), ändnockpanna (2), skarvpanna (3), olika grennockpannor: y-nock (4), t-nock (5), x-nock (6).

Utbudet av specialpannor kan skilja sig något mellan betongpannor och tegelpannor. Glaserade takpannor, nedre dellen i bilden, ger ett exklusivt intryck. Glaserade takpannor finns i flera kulörer. Taklpannor som har glaserats är något känsligare för stötar, vilket kan innebära lite större svinn vid läggningen. Småskador i glasyren kan du som regel dölja med lite bättringsfärg.


Äldre typer av tegelpannor kallades också för munkpanna och nunnetegel men kallas ibland för klosterpannaDen äldsta typen av tegeltäckning bestod av två takpannor munk och nunna – som ger ett vackert mönstrat tak. En modern variant av dessa takpannor kallas ibland för klosterpanna och är munk och nunna i en panna.

Flacktaktegel är ett dubbelfalsat taktegel vilket passar bra till tak med liten taklutning
Flacktaktegel är dubbelfalsade tegelpannor som passar speciellt bra till tak med liten taklutning. Denna typ av takpannor ger huset speciell karaktär.

En och tvåkupiga betongpannor finns i olika kulörer
Det finns både en- och tvåkupiga betongpannor i flera kulörer. Betongen – som är genomfärgad – kan vara obehandlad och därmed ha skrovlig yta.

Till skillnad mot glaserade tegelpannor är högblanka betongpannor tåliga mot slag och stötar
eller vara ytbehandlad som på denna bild. Till skillnad mot glaserade takpannor är högblanka betongpannor tåliga mot slag och stötar.


Nocktätningsband, takfotsband, ventilationshuvar, taksteg, stegsäkring samt avloppsluftareFörutom takpannorna kan du behöva en del andra tillbehör och säkerhetsdetaljer. Några av dessa är nocktätningsband (1), takfotsband (2), ventilationshuvar (3), taksteg (4), stegsäkring (5) samt avloppsluffare (6).

)

Teckningen visar vilka takpannor som är lämpliga beroende på takets minsta lutningTeckningen visar vilka takpannor som är lämpliga beroende på takets minsta lutning. Vid renovering av tak med lutning ner till 10° kan fibercementpannor användas. Förutsättningen är att underlaget består av panel och underlagspapp. Vid minst 14° taklutning kan man välja falsade betongpannor och tegelpannor. Vid 22° lutning passar ofalsade tegelpannor bra.

Relaterade artiklar

Se alla takartiklar »

Top