Brand i plastmaterial

villabrand-plastmaterial.jpg

Fem plaster är särskilt svårsläckta eftersom elden sprider sig snabbt, även om brandhärden kan avgränsas. Plasterna är: celluloid, polystyren, polyeten, polyester och polyuretan. Lagra därför aldrig dessa material i någon större mängd. Det har hänt att bränder i dessa plaster inte ens kunnat släckas med ett sprinklersystem, som ändå gjuter vattenytan på kort tid.

Kvävande brandgaser

Den största faran vid plastbränder är de giftiga gaser som bildas, främst koloxid. Koloxid bildas nästan alltid när plast brinner och är den gas som orsakar de flesta dödsfall i samband med bränder. Gasen tränger undan syret från hemoglobinet i blodet och stoppar därmed den viktiga syretillförseln till kroppen.

Eftersom koloxid inte luktar är gasen särskilt förrädisk. Cyanväte bildas när ull, nylon och polyuretan brinner. Även denna gas gör att man snabbt kvävs till döds. Klorväte uppstår när PVC-plaster brinner. Klorväte är mycket irriterande och frätande.

Rök och oljedimma

När plast brinner är förloppet inte bara mycket snabbt. De flesta plastbränder orsakar dessutom tjock och svart rök i stora mängder. Detta betyder att brandmännen inte har särskilt lång tid på sig att släcka, inte minst därför att röken innehåller en oljedimma som snabbt gör att de inte kan se genom ansiktsmaskernas glas. Larma alltså brandkåren omedelbart.

Risk för glödbränder

Om bränder i plastmaterial upptäcks tidigt finns det all anledning att man sjka , försöka släcka dom. Vid små bränder spelar det mindre roll om man använder vatten, skum eller pulver. Vid bränder i termoplaster är dock risken för glödbrand stor. Därför bör man eftersläcka även små eldhärdar av det slaget med vatten.

Har branden hunnit utveckla sig får man den snabbaste effekten om man först släcker med pulversläckare eller skumsläckare och omedelbart följer upp denna insats med vatten. Ett stort problem vid smältor av plast är att glödbranden ofta stannar kvar i kärnan, dit vatten har svårt att tränga in. Plasten stelnar nämligen och bildar ett vattentätt skal. I sådana situationer måste man skumbelägga glöden och sedan släcka bit för bit.

Första åtgärden vid brand i plastmaterial

1. Om du upptäcker branden tidigt, innan röken hunnit sprida sig, försök att släcka med vatten, skum eller pulver.

2. Brinner det häftigt och röken är kraftig, avstå då från att försöka släcka. Risken för giftiga gaser är redan stor.

3. Utrym huset eller lägenheten så fort du kan. Stäng alla fönster och dörrar, så att elden får så lite syre som möjligt.

4. Sök upp närmaste tillgängliga telefon och slå 112. Meddela namn, adress, telefonnummer och beskriv färdvägen. Tala tydligt!

5. Försök beskriva lukten och ljudet kring branden och hur röken ser ut. Detta hjälper brandmännen att förbereda släckningen.

6. Röken från brinnande plast är stickande och luktar ofta syrligt. Den kan påminna om lukt av vinäger eller bittermandel. Ljudet från brinnande plast är ofta smattrande och sprakande.

7. Gör vad du kan för att underlätta för brandmännen. Flytta t ex din bil från garageuppfarten och se till att passagen till trädgården är fri om släckningsmanskapet måste ta sig in i huset den vägen.

Svårsläckta bränder

När plast brinner är riskerna alltid mycket större än vid bränder i andra material. Det är framför allt fem faktorer som orsakar detta:

1. Rökutvecklingen är 2-3 gånger kraftigare än när trä brinner.

2. Elden sprider sig snabbare i plast än i de flesta andra material.

3. Risken för rökgasexplosioner är mycket stor, särskilt när skumgummi brinner.

4. Farliga giftgaser bildas snabbt. De försvårar även släckningen.

5. En del plaster stänker brinnande droppar och orsakar nya brandhärdar.

Dörr som är stängd vid bran i angränsande rum.
1.Om det brinner i ett angränsande rum, stäng dörren och försök hindra giftig gas från att tränga in. Ett sätt att stoppa röken är att lägga våta trasor eller kläder vid tröskeln.

Brandvarnare som är placerad vid inomustrappa.
2.Tre av fyra svenska hem saknar den billiga livförsäkring som heter brandvarnare. Gör någonting åt den bristen och placera brandvarnarna på lätt tillgängliga och strategiska platser t.ex. i köket eller vid trappuppgångar.

 

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

Top